UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konferencja „E-protokół a wymiar sprawiedliwości”, 31.03.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-04-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-04-02 13:31:27
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-04-02 13:32:10

Kwestia utrwalania przebiegu posiedzenia sądowego za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, albo obraz i dźwięk, oraz inne zagadnienia związane z informatyzacją polskiego sądownictwa w kontekście przetwarzania danych osobowych uczestników postępowania, była głównym tematem Konferencji „E-protokół a wymiar sprawiedliwości”, która odbyła się 31 marca 2014 r. w siedzibie Sądu Najwyższego w Warszawie.

Zagadnienie cyfryzacji czynności w postępowaniu sądowym dla zasad ochrony danych osobowych oraz o tym, jak zabezpieczyć dane osobowe w kontekście postępującej cyfryzacji polskiego sądownictwa, przedstawiła w referacie Pani Bogusława Pilc, Dyrektor Departamentu Inspekcji Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W  wystąpieniu tym zasygnalizowane zostało, że objęcie tak istotnej sprawy, jaką jest informatyzacja sądownictwa – mającej znaczny wpływ na prawo do ochrony danych osobowych – materią aktów o randze niższej niż ustawa, wywołuje zaniepokojenie GIODO. Za przykład może posłużyć temat związany z kwestionowanym przez organ ds. ochrony danych osobowych uregulowaniem e-wokand w akcie prawnym o randze zarządzenia, które nie jest konstytucyjnym źródłem prawa powszechnie obowiązującego w rozumieniu art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas Konferencji przedstawione zostały także wyniki sondy internetowej na temat e-protokołu, jego wpływu na efektywność procesu sądowego oraz aspekt psychologiczny związany z nagrywaniem rozpraw.

Organizatorem Konferencji było Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA.

Ostatnie aktualności