UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Debata - ochrona danych osobowych w czasie wyborów, 26.03.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-04-07
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-04-07 14:28:15
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:56:16

Temu, jakich zasad należy przestrzegać przy wykorzystywaniu danych w czasie wyborów, poświęcona była debata na Uniwersytecie Łódzkim.

„Ochrona danych osobowych a wybory” to temat debaty zorganizowanej 26 marca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją we współpracy Centrum Studiów Wyborczych.

W debacie uczestniczyli prawnicy zajmujący się prawem wyborczym, m.in. przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej, komisarze wyborczy, politycy, w tym radni Łodzi, oraz specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych, a także słuchacze Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych, oraz pracownicy i studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W roli panelistów udział wzięli: minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Bogusława Pilc, dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze GIODO, prof. Krzysztof Skotnicki, kierownik Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Ewa Kulesza z Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, przez dwie kadencje pełniąca funkcję GIODO.

Dyskutowano m.in. o tym, kto na potrzeby wyborów ma prawo pozyskiwać dane osobowe, kto jest ich administratorem i jakie są jego obowiązki, w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy – Kodeks wyborczy.

Minister Andrzej Lewiński podkreślał, jakich zasad należy przestrzegać, przetwarzając dane osobowe na potrzeby marketingu politycznego, a dyr. Bogusława Pilc podawała przykłady nieprawidłowego pozyskiwania i wykorzystywania danych osobowych w związku z wyborami.

Wszyscy uczestnicy dyskusji zgodnie podkreślali, że podczas kampanii wyborczej należy pamiętać o obowiązkachnałożonych napodmioty zaangażowane w wybory przy przetwarzaniu danych osobowych. Powinny zatem przestrzegać nie tylko zasad zawartych w przepisach szczególnych, ale także ustanowionych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności