UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Samorządy chcą ułatwień w wykorzystywaniu danych, 16.04.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-04-18
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-04-18 14:19:16
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:56:37

Przetwarzanie danych osobowych w miejskich systemach informatycznych to temat debaty zorganizowanej przez redakcję „Polski Cyfrowej” z udziałem GIODO.

Coraz więcej polskich miast buduje lub zamierza budować systemy informatyczne obejmujące magistrat i jednostki organizacyjne gminy. W takich scentralizowanych systemach przetwarzane mają być m.in. dane osobowe, których administratorami są różne jednostki gminy. Budzi to wiele wątpliwości, m.in. co do możliwości wykorzystania danych osobowych gromadzonych w urzędzie w różnych postępowaniach administracyjnych, a także użycia numeru PESEL do identyfikacji obywatela w sprawach, w których obecne przepisy na to wprost nie zezwalają..

Odpowiadając na wątpliwości obecnych na spotkaniu samorządowców, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) mówił, że choć rozumie dążenia samorządów do usprawniania pracy urzędów, to jednak przypomina, iż administracja publiczna może robić tylko to, na co zezwala jej prawo. Inaczej rzecz się ma w działalności instytucji prywatnych, którym wolno podejmować działania, których prawo nie zabrania. Dlatego nawet uzasadnione potrzeby samorządowców dotyczące wykorzystywania danych osobowych muszą znaleźć odzwierciedlenie w przepisach prawa.

Podczas dyskusji samorządowcy wskazywali, że warto byłoby opracować katalog spraw, w których zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, np. umożliwienie pozyskiwania numeru PESEL, byłyby korzystne dla obywateli i organów samorządowych. Kolejnym krokiem byłoby wskazanie ustaw wymagających zmian i zaproponowanie nowego brzemienia przepisów.

Oprócz GIODO w debacie brał udział Marcin Olender z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz przedstawiciele jednostek samorządowych z Gdańska, Grudziądza, Krakowa, Wrocławia i Zabrza.

Ostatnie aktualności