UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Jak przetwarzać dane osobowe w grupie kapitałowej?, 23.04.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-04-22
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-04-22 15:04:38
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:56:52

Przetwarzaniu danych osobowych w grupie kapitałowej poświęcone zostało spotkanie GIODO z przedstawicielami Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej.

Gościem specjalnym wydarzenia był dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), który wystąpił z referatem pt. „Przetwarzanie danych osobowych w grupie kapitałowej”. Praktyczne aspekty w zakresie bezpieczeństwa przechowywania danych w chmurze przedstawił zaś Michał Zgajewski, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Atende S.A.

Organizatorem tego odbywającego się 23 kwietnia 2014 r. w Warszawie spotkania była Grupa ds. Telekomunikacji, Mediów i Technologii działająca w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej. Zajmuje się zagadnieniami legislacyjnymi, które mają wpływ na działalność firm w tym sektorze, takimi jak nowelizacja ustaw dotyczących radia i telewizji czy własności intelektualnej, a także wymagającymi regulacji prawnych kwestiami związanymi z systemami komputerowymi. Grupa spotyka się regularnie raz na kwartał i jest jedną z 11 grup roboczych działających w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej. Grupy to platforma dialogu między sektorem prywatnym a administracją publiczną. Ułatwiają zdobywanie i wykorzystanie wiedzy oraz doświadczeń krajowych i zagranicznych ekspertów w danej branży.

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa już od 1992 r. działa na rzecz rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej – aktywnie kojarzy potencjalnych partnerów biznesowych i promuje najlepsze praktyki. Jednym z celów Izby jest budowanie silnych relacji z odpowiednimi jednostkami rządowymi i biznesowymi zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii w celu promowania dwustronnych stosunków gospodarczych.

Ostatnie aktualności