UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Międzynarodowa konferencja o współpracy sądów i ujednolicaniu orzecznictwa

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-04-23
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-04-23 14:16:49
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-05-16 14:29:41

Współpracy sądów i synchronizacji orzecznictwa poświęcona była jubileuszowa konferencja organizowana przez Brytyjskie Centrum Prawa.

Konferencja odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 24 kwietnia 2014 r., a uczestniczyli w niej wybitni eksperci. Mówcami byli m.in.: Rzecznicy Generalni w Trybunale Sprawiedliwości UE - Maciej Szpunar i Eleanor Sharpston, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Stanisław Biernat, a także Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Przedmiotem obrad była współpraca sądowa oraz analiza relacji między sądami Unii Europejskiej i sądami krajowymi państw członkowskich UE. Na Konferencji omawiane były kwestie będące w kręgu zainteresowań sędziów, ministerstw zajmujących się prawem UE oraz przedstawicieli zawodów prawniczych, jak również wykładowców akademickich i studentów.

Patronat nad konferencją objęli: Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE, Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwości, Robin Barnett, Ambasador Wielkiej Brytanii, dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Cambridge.

Więcej informacji, w tym szczegółowy program konferencji, dostępnych jest na stronie internetowej:  www.britishlawcentre.co.uk/ceemc-conference-2014/  

Konferencja stanowiła inaugurację 20. edycji konkursu Central and Eastern European Moot Court Competition (CEEMC), który odbył się w dniach 25-28 kwietnia 2014 r. w NSA w Warszawie. Opiera się on na symulacji rozprawy sądowej przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu i jest skierowany do studentów prawa z uniwersytetów Europy Środkowo – Wschodniej. Konkurs ma na celu umożliwienie im nabycia związanych z występowaniem w sądach praktycznych umiejętności, takich jak np. prezentacja i argumentacja.

W tym roku spotkanie skupiło się na wielu kontrowersyjnych zagadnieniach dotyczących m.in. zależności między prawem jednostki do ochrony danych osobowych a prawem państwa do ochrony bezpieczeństwa narodowego oraz wykrywania i karania przestępstw. Dyskusje dotyczące zachowania równowagi między tymi wartościami ze wzmożoną intensywnością kontynuowane były po ujawnieniu przez Edwarda Snowdena informacji o pozyskiwaniu przez Stany Zjednoczone Ameryki danych obywateli, jak też ostatnio po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE unieważniającym tzw. Dyrektywę retencyjną. 

Konkurs po raz pierwszy odbył się w Warszawie. Decyzja o wyborze Polski jako gospodarza tegorocznych sądowych zmagań studentów nie była przypadkowa, bowiem w tym roku przypada 10. rocznica wstąpienia krajów Europy Środkowo – Wschodniej w struktury UE. Konkurs zorganizowało Brytyjskie Centrum Prawa pod patronatem Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu i Uniwersytetu w Cambridge. Gospodarzem konkursu w tym roku był prezes NSA, sędzia Roman Hauser.

Nagrodami w konkursie są: wizyta w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu dla najlepszego mówcy oraz wizyta w Cambridge i w Sądzie Najwyższym Wielkiej Brytanii w Londynie dla zwycięskiej drużyny.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie: www.ceemc.co.uk

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jako finalista CEEMC z 1997 r., który do dziś uważa udział w tym wydarzeniu za jedną z najbardziej inspirujących prawniczych przygód w swoim życiu zawodowym i naukowym, polecał tę konferencję oraz konkurs życzliwej uwadze oraz serdecznie zachęcał do wzięcia w nich udziału.

Ostatnie aktualności