UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Seminarium w Senacie, 13.05.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-05-14
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2014-05-08 08:05:34
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:57:08

W dniu 13 maja 2014 r. w Senacie odbyło się seminarium poświęcone omówieniu wpływu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Digital Rights Ireland na zasady korzystania przez policję i inne organy publiczne z danych telekomunikacyjnych dla celów zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Seminarium zostało zorganizowane przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

W trakcie seminarium zostały przedyskutowane między innymi kwestie skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (tekst wyroku dostępny jest w serwisie internetowym TSUE).

W seminarium wzięli udział zaproszeni eksperci, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu oraz organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele sektora branży telekomunikacyjnej.

Nagranie z posiedzenia dostępne jest na stronie internetowej Senatu.

W wystąpieniach poruszono zagadnienia dotyczące kompetencji państw członkowskich do regulowania retencji danych po uznaniu przez Trybunał nieważności dyrektywy retencyjnej oraz skupiono się na określeniu dyrektyw legislacyjnych dla polskiego ustawodawcy.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-05-12
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2014-05-12 14:26:56
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-05-12 14:27:47

Ostatnie aktualności