UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konferencja „Tajność i jawność a sprawność administrowania”, 23.05.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-05-20
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-05-21 11:47:41
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-05-23 13:52:46

Jawność działania administracji publicznej to główny temat konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jej uczestnicy zastanawiali się m.in. nad tym, jak jednocześnie zapewnić jawność i skuteczność działania administracji publicznej. Są to bowiem dwie wartości, które w praktyce niejednokrotnie pozostają w sprzeczności. Obserwujemy bowiem zarówno liczne przypadki nadużycia prawa dostępu do informacji publicznej, jak i próby jego ograniczania.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych swoje wystąpienie poświęcił dokumentacji tworzonej „pod kątem” udostępniania publicznego.

Celem konferencji było zidentyfikowanie obszarów, w jakich najczęściej dochodzi do konfliktu jawności i skuteczności, a także dokonanie analizy istoty tego zagadnienia oraz przedstawienie propozycji rozwiązania.

Dyskusjom panelowym przewodniczyli: prof. Irena Lipowicz, prof. Grażyna Szpor oraz prof. Jerzy Cytowski.

Konferencję współorganizowali: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Minister Administracji i Cyfryzacji oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Stanowiła ona część Projektu Badawczo – Rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-05-20
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-05-21 11:49:55
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności