UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konferencja szkoleniowa dotycząca współpracy PIP i GIODO, 3-4.06.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-06-06
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-06-09 15:50:27
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-06-09 15:51:39

Podsumowaniu dotychczasowej współpracy między PIP a GIODO poświęcona była konferencja szkoleniowa, która odbyła się 3 i 4 czerwca 2014 r. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Jej uczestnicy wymienili się doświadczeniami z działalności kontrolnej i podsumowali dotychczasową współpracę między Państwową Inspekcją Pracy (PIP) a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w zakresie objętym Porozumieniem z 14 grudnia 2012 r.

Blok szkoleniowy obejmował szczegółowe zagadnienia związane ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych w odniesieniu do działalności PIP.

W czasie spotkania poruszone zostały m.in. takie tematy, jak zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych w odniesieniu do działalności PIP czy przesłanki legalnego przekazywania dokumentacji zawierającej dane osobowe na potrzeby organów współdziałających z PIP. Debatą objęte zostały też kwestie przetwarzania przez pracodawców danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy, zwłaszcza dopuszczalności wykorzystywania danych biometrycznych i stosowania monitoringu w miejscu pracy. Kolejnymi, omawianymi podczas spotkania tematami były ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorstwa określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ważnym elementem konferencji było omówienie przez ekspertów z Biura GIODO praktycznych aspektów stosowania ustawy na podstawie zgłoszonych przez uczestników szkolenia problemów.

Gośćmi i zarazem wykładowcami byli: Pan Andrzej Lewiński - Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Pani Paulina Dawidczyk - Zastępca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg.

Stronę gospodarza reprezentowali Zastępcy Okręgowych Inspektorów Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych oraz Leszek Zając - Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Halina Tulwin - Dyrektor Departamentu Prawnego i Jarosław Leśniewski - Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w GIP.

Ostatnie aktualności