UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

X Kongres KSOIN za nami…, 28-30.05.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-06-11
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-06-11 14:13:42
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-06-25 11:18:20

Jubileuszowy X Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych to najważniejsze i najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie organizacyjno-szkoleniowe w Polsce.

 Jubileuszowy X Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych to najważniejsze i najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie organizacyjno-szkoleniowe w Polsce odbywające się nieprzerwanie od 2005 roku, mające istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm i instytucji. W tym roku odbył się w dniach 28-30 maja w Zakopanem.

W tegorocznych obradach udział wzięli wybitni naukowcy, praktycy i eksperci, przedstawiciele państwowych urzędów centralnych, w tym m.in.: przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i Premiera RP, ABW, SKW, GIODO i NIK, pełnomocnicy ochrony z dużych jednostek organizacyjnych i firm o szczególnym znaczeniu dla gospodarki i obronności państwa, jak też pracownicy pionów ochrony, administratorzy danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, dyrektorzy i pracownicy pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT.

Kongres był okazją do spotkania się z ekspertami oraz dyskusji i bezpośredniej wymiany doświadczeń dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

Podczas Kongresu odbyła się także premiera pierwszego w Polsce filmu edukacyjnego na temat ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych, połączona ze spotkaniem z twórcami i aktorami filmu.

Po raz pierwszy w historii Kongresu, Kapituła Konkursu Lidera oprócz tradycyjnych wyróżnień przyznała dodatkowo nagrody „Super Lidera” firmom i instytucjom, które wybrane zostały spośród 100 wyróżnianych na poprzednich Kongresach. Wśród tych wyróżnień te najważniejsze to:

SUPERLIDER GRAND PRIX X-LECIA  - Miecz-Szczerbiec otrzymał Pan Minister Andrzej LEWIŃSKI – Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

SUPERLIDERY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, BIZNESOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH dla:

 1. Kancelarii Prezydenta RP
 2. Ministerstwa Gospodarki
 3. Najwyższej Izby Kontroli
 4. Narodowego Banku Polskiego
 5. TAURON Wytwarzanie S.A.
 6. Wojskowych Zakładów Mechanicznych S.A.
 7. Grupy LOTOS S.A.
 8. PKP PLK S.A.
 9. ATOS Sp. z o.o.
 10. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Grand Prix LIDER OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, BIZNESOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH za 2014 r. - szablę oficerską otrzymał Pan Generał Marek BIEŃKOWSKI – Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w  Najwyższej Izbie Kontroli.

LIDER OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, BIZNESOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH dla następujących firm i instytucji za 2014 r.:

 1. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 2. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 3. Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu
 4. OBRUM SP. z o.o.
 5. BIT S.A.
 6. P4 Sp. z o.o.
 7. VRP Sp. z o.o.
 8. Pre-Fabrykat Sp. z o.o.
 9. Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
 10. ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

Ponadto wręczono WYRÓŻNIENIE SPECJALNE w postaci Kordelasu, które otrzymali Pan generał Paweł PRUSZYŃSKI – Wiceprezes SWBN i Pan Tadeusz DONOCIK - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes SWBN.

Patroni medialni:

Ostatnie aktualności