UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Project INDECT jest jak pistolet, 09.06.2014 r

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-06-12
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-06-12 11:37:30
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:00:41

Project INDECT jest jak pistolet – można go użyć do złych celów, co nie oznacza, że tak musi się stać.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski uczestniczył w podsumowującym seminarium organizowanym przez Centrum Badania Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r., na którym wygłosił referat "Wolność słowa a ochrona danych osobowych w UE".

Projekt INDECT,czyli „Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, poszukiwanie i detekcję dla bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim” prowadzony przez różne uczelnie pod auspicjami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowieto jeden z projektów naukowych, których celem jest stworzenie zaawansowanych narzędzi technologicznych i informatycznych, wspomagających działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Podobne przedsięwzięcia są prowadzone np. przeznaukowców z Politechniki Gdańskiej (system KASKADA będący częścią projektu Mayday Euro 2012) czy zespół ekspertów złożony z przedstawicieli uczelni, ośrodków naukowo-badawczych oraz firm i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego (Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), dr Wojciech Rafał Wiewiorowski bacznie śledzi te prace wskazując, że „produkowany jest pistolet produkowany właśnie po to, by mógł być naładowany, a nabojami będą dane osobowe”.

Dlatego projekt INDECT, w opinii GIODO, rodzi dwa zagrożenia. Pierwsze wiąże się ze sposobem wykorzystania danych będących w posiadaniu organów zajmujących się ochroną bezpieczeństwa i granicami, w jakich te organy mogą się poruszać. Drugie jest związane z ewentualną komercjalizacją projektu – w tym przypadku najistotniejsze będzie ustalenie, na ile tego typu narzędzia mogą być używane przez inne podmioty.

Ostatnie aktualności