UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Seminarium oraz ceremonia wręczenia nagród w konkursie na esej

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-07-08
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-07-08 11:17:58
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-08 13:18:37

Seminarium pt. „Zasady przetwarzania danych osobowych w najnowszych opiniach Grupy Roboczej art. 29”, zorganizowane przez Kancelarię PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp.k. oraz Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw odbyło się w Warszawie, 1 lipca 2014 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych został patronem merytorycznym wydarzenia.

Seminarium zapoczątkowała ceremonia wręczenia nagród studentom w IV edycji konkursu GIODO i kancelarii PwC Legal na esej dotyczący zagadnień ochrony danych osobowych. Przedmiotem konkursu było przygotowanie eseju na temat monitorowania studentów podczas sesji egzaminacyjnej. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie ustalić, czy uczelnia miała prawo – w przypadku podanym w kazusie – wykorzystywać nagrania z kamer zamontowanych w sali egzaminacyjnej.

Na seminarium poświęconym opiniom Grupy Roboczej art. 29, prelegenci omówili najistotniejsze wnioski płynące z treści tych opinii oraz wskazali ich wpływ na praktykę ochrony danych osobowych w Polsce. Omówione podczas spotkania opinie dotyczyły anonimizacji i pseudonimizacji danych osobowych, ograniczenia celu, dla którego dane osobowe są przetwarzane, pojęcia usprawiedliwionego celu, zasad niezbędności i proporcjonalności przetwarzania danych osobowych oraz zgłaszania naruszeń dotyczących ochrony danych osobowych.

Ostatnie aktualności