UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Spotkanie GIODO z przedsiębiorcami, 23.07.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-07-17
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-07-17 13:14:38
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:01:22

Ułatwieniom w przetwarzaniu danych osobowych w firmach oraz nowym kompetencjom i usytuowaniu ABI poświęcone było spotkanie GIODO z przedsiębiorcami.

Biorąc pod uwagę fakt, że w polskim parlamencie trwają prace nad projektem ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która ma wprowadzić zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, oraz to, że w najbliższym czasie będą zapadały decyzje o dalszych pracach nad reformą unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, spotkanie GIODO z przedstawicielami biznesu poświęcone było kwestiom wpływu tych zmian na działalność firm.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) rozpoczął je od przedstawienia zakresu planowanych zmian oraz możliwego harmonogramu uchwalania i wdrażania nowych przepisów, zarówno krajowych, jak i unijnych. GIODO mówił też o najważniejszych wyzwaniach na najbliższy czas – od prawnych i technologicznych poczynając, a na organizacyjnych w samym Biurze GIODO kończąc.

Z kolei Iwona Sikora, dyrektor zarządzająca Iron Mountain Polska zwracała uwagę, jak istotne jest skuteczne zarządzanie dokumentami w firmach.

Druga część spotkania poświęcona była odpowiedziom GIODO na pytania przedsiębiorców. Dotyczyły one przede wszystkim zmian, jakie do ustawy o ochronie danych osobowych wprowadzone zostaną tzw. ustawą deregulacyjną, zwłaszcza zaś nowej roli i pozycji administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI). Uczestników spotkania interesowały także kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez działy kadr, a także stosowania przepisów o ochronie danych osobowych do systemów monitoringu wizyjnego.

Organizowane przez firmę Iron Mountain śniadania z GIODO to jedna z form współpracy Generalnego Inspektora ze światem biznesu. Pomysł ich organizowania zrodził się kilkanaście lat temu i jest realizowany przez kolejnych Inspektorów, ciesząc się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, gdyż umożliwia bezpośredni kontakt z organem ds. ochrony danych osobowych. Sprawdza się od lat i na stałe wpisał się w kalendarz prac urzędu.

Ostatnie aktualności