UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

W Starogardzkim Klubie Biznesu o ochronie danych osobowych, 22.10.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-10-23
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-10-23 15:24:50
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:59:16

Spotkanie z ministrem Andrzejem Lewińskim, z-cą GIODO

Z inicjatywy Starogardzkiego Klubu Biznesu–Związku Pracodawców, w Starogardzie Gdańskim, w dniu 22.10. 2014r., odbyło się spotkanie, którego tematem była „Ochrona danych osobowych – stan, stosowanie oraz rozwiązania w przyszłym prawie krajowym oraz Unii Europejskiej.

Było ono skierowane do bardzo szeroko rozumianego lokalnego środowiska osób zajmujących się ochroną danych osobowych, w tym do instytucji publicznych, przedsiębiorców działających w wielu sektorach na lokalnym rynku oraz do osób, które pełnią rolę administratorów bezpieczeństwa informacji. Minister Andrzej Lewiński, z-ca Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych, omówił kwestie przetwarzania danych osobowych przez pryzmat doświadczeń Biura GIODO, w tym wydawanych decyzji administracyjnych, pytań o interpretację przepisów prawnych dotyczących tej problematyki czy sygnalizacji i wystąpień, kierowanych do podmiotów naruszających zasady ochrony danych osobowych. Omówił również zmiany w prawie unijnym, wskazując, że ich celem jest m.in. wyeliminowanie obowiązków utrudniających działanie przedsiębiorców, jak choćby rejestracja zbiorów, czy ułatwienie rozpatrywania skarg. Rozporządzenie ma doprowadzić do tego, by nie utracić możliwości zgłaszania skarg w każdym z krajów UE, ale ułatwić ich rozpatrywanie jako skarg ogólnoeuropejskich wówczas, gdy problem wykracza poza granice jednego kraju.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele administracji samorządowej, Prezydent Miasta, naczelnicy i pracownicy Urzędu Skarbowego, Komendy Policji i przedsiębiorcy.

Ostatnie aktualności