UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Szkolenie dla przedstawicieli policji, 28.10.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-10-28
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-10-30 15:32:36
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:59:32

Omówieniu zasad, jakich trzeba przestrzegać przy przetwarzaniu danych osobowych, poświęcone było szkolenie dla przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Celem szkolenia było omówienie wynikających z przepisów prawa zasad przetwarzania danych osobowych oraz ich zastosowania w praktyce działania policji.

Problem, na który wskazywał prowadzący spotkanie minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO, to wzywanie na świadków, w toczących się postępowaniach o naruszenia w przetwarzaniu danych osobowych stanowiących przestępstwa, za które odpowiedzialność wynika z ustawy o ochronie danych osobowych, przedstawicieli Biura GIODO. Są oni proszeni o dokonywanie kwalifikacji prawnej popełnionych czynów oraz wydawanie wiążących opinii dotyczących popełnionych przestępstw.  

Tymczasem to administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) w poszczególnych komendach - jako specjaliści w tym zakresie - powinni służyć fachową pomocą funkcjonariuszom prowadzącym postępowania w sprawach związanych z naruszeniem przepisów karnych z ustawy o ochronie danych osobowych – mówił minister Andrzej Lewiński.

Podczas szkolenia, omówione zostały również takie kwestie, jak:

  • podstawowe obowiązki administratora danych osobowych wobec osób, których dane są przetwarzane,
  • kształtowanie procesu pozyskiwania i udostępniania danych osobowych,
  • przetwarzanie danych osobowych w kontekście skarg wnoszonych do Biura GIODO na policję jako administratora danych,
  • zabezpieczenie danych osobowych,
  • nowe rozwiązania dotyczące przetwarzania danych osobowych wynikające z przepisów projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

W szkoleniu, które wraz z ministrem Andrzejem Lewińskim, prowadziła Paulina Dawidczyk, zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO, wzięli udział komendanci wszystkich komend i jednostek policji w województwie, osoby zajmujące się w tych placówkach ochroną danych osobowych, głównie Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, a także przedstawiciele CBŚ i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na czele z panem Józefem Gdańskim, Nadinspektorem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Szkolenie, w którym  wzięło udział ponad 150 osób, odbyło się w Sali Urzędu Wojewody.

Ostatnie aktualności