UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO szkoli doradców podatkowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-10-27
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-11-04 10:42:59
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:00:06

Podkreślając wagę i istotę ochrony danych osobowych oraz potrzebę szkoleń, w tym zakresie  prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych wystąpiła do Generalnego Inspektora z wnioskiem o zorganizowanie szkolenia dla szesnastu Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Szkolenie dla doradców podatkowych odbyło się w dniu  27 października 2014 roku w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie. W spotkaniu z Generalnym Inspektorem udział wzięli członkowie Krajowej Rady Doradców Podatkowych Przewodniczący Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Przewodniczący Wyższego Sądy Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podczas szkolenia Generalny Inspektor omówił obowiązki administratorów danych osobowych wynikające z przepisów prawa. Podkreślił kluczowe kwestie związane z zasadami bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych i zasady udostępniania danych osobowych m.in. przez biura rachunkowe, kancelarie podatkowe. W związku z licznymi pytaniami GIODO szczególnie zwrócił uwagę na zagadnienia związane z rejestracją zbiorów danych osobowych oraz uregulowania w zakresie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Szkolenie dla wszystkich zrzeszonych w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych doradców podatkowych miało na celu wyposażenie ich w kompleksową wiedzę na temat ochrony danych osobowych i prawa do prywatności oraz uświadomienie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

W ostatniej części spotkania uczestnicy otrzymali również  odpowiedzi na liczne zadawane pytania związane z przetwarzaniem danych w chmurze, udostępnianiem danych komornikom, rejestracji zbiorów dotyczących rekrutacji, przetwarzania danych kadrowo-płacowych, polityki bezpieczeństwa, przetwarzania danych osobowych kontrahentów itp.

Ostatnie aktualności