UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konferencja ECTA, 18-20 listopada 2014 r., Bruksela

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-11-07
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-11-14 15:26:39
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-11-18 14:08:49

W dniach 18-20 listopada 2014 r. GIODO będzie uczestniczył w Konferencji ECTA (Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji) w Brukseli.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski weźmie aktywny udział jako panelista w sesji pt. „Ochrona danych i zatrzymywanie danych: ostatnie wydarzenia”. Sesja poświęcona będzie kwestii trudności towarzyszących przeglądowi ram prawnych ochrony danych; w szczególności omówione zostaną główne kwestie sporne, przedmiotowe interesy oraz obawy branży. Podczas sesji przedstawiona zostanie również ocena orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, w tym wyroku unieważniającego dyrektywę o zatrzymywaniu danych i wyroku zobowiązującego operatorów wyszukiwarek do przestrzegania prawa do bycia zapomnianym, i odbędzie się debata na temat kluczowych konsekwencji tych wyroków dla sektora telekomunikacyjnego i większego sektora teleinformatycznego oraz omówione zostaną przyszłe działania.

Szczegółowe informacje oraz program Konferencji dostępne są pod adresem: http://www.ectaportal.com/regulatory2014/.

Ostatnie aktualności