UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Spotkanie GIODO z przedsiębiorcami, 21.11.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-11-19
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-11-19 14:42:55
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:00:17

Przetwarzanie danych osobowych przez przedsiębiorców oraz właściwe zabezpieczanie dokumentacji to główne tematy spotkania GIODO z przedsiębiorcami.

Było to kolejne z serii tego typu wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz Biura GIODO. Organizowane od 2005 r. w celu upowszechniania zasad ochrony danych osobowych i podnoszenia świadomości w tej dziedzinie, przybrały formę szkoleń. Na przedsiębiorcach, będących administratorami danych nie tylko pracowników, ale i klientów ciążą obowiązki nałożone ustawą o ochronie danych osobowych, której stosowanie wciąż budzi wiele pytań i wątpliwości.  Stąd inicjatywa organizowania z  GIODO bezpośrednich rozmów stanowiących okazję do omówienia przepisów prawa oraz ich zastosowania w praktyce działania firm.

Tematem przewodnim spotkania, które odbyło się 21 listopada 2014 r. w Krakowie, była problematyka związana z przetwarzaniem danych osobowych przez pracodawców, w tym właściwe zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej oraz zagrożenia i konsekwencje, jakie niesie ze sobą niedopełnienie tego obowiązku. 

Dr  Wojciech Rafał Wiewiórowski, GIODO, w czasie spotkania z przedsiębiorcami, omówił planowane zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych. Na konkretnych przykładach wyjaśnił, jak stosować podstawowe zasady ochrony danych. Podpowiedział też, co należy wziąść pod uwagę, przenosząc bazę danych do chmury.

Spotkanie, omawiając jego przebieg i prezentując działalność Iron Mountain, otworzyła Iwona Sikora, Prezes Firmy.

Marek Bugała, Dyrektor Działu Handlowego firmy Iron Mountain (inicjatora spotkań z GIODO), przedstawił nowe rozwiązanie e-teczki, tj. jej nowoczesnej, zdigitalizowanej wersji.

Organizowane od kilkunastu lat, przez firmę Iron Mountain Śniadania z GIODO, jako jedna z form współpracy Generalnego Inspektora ze światem biznesu, rozszerzone zostały o dodatkowego partnera - ASPIRE,  organizacji reprezentującej firmy z sektora usług wspólnych, outsourcingu procesów biznesowych i IT w Krakowie. Jej przedstawiciel – Andrew  Hallam, Sekretarz Generalny ASPIRE, zaprezentował kwestie bezpieczeństwa danych w działalności ASPIRE.

W Śniadaniu udział wzięło ponad siedemdziesięciu przedsiębiorców z Krakowa i okolic oraz dziennikarze zajmujący sie tematyką bezpieczeństwa w biznesie. 

Ostatnie aktualności