UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

"Prywatność i jawność: bilans 25-lecia", 24.11.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-11-24
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-11-25 14:11:06
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:58:25

O prywatności i jawności jako fundamentach państwa demokratycznego rozmawiali uczestnicy konferencji „Prywatność i jawność: bilans 25-lecia”.

Dr Arwid Mednis z Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawił tło historyczne tworzenia prawa do prywatności w ciągu ostatnich 25 lat, wskazując, że przeszliśmy daleką drogę nie tylko pod względem prawnym, ale również technologicznym, Na przełomie lat 80. i 90. nie było komputerów ani serwisów społecznościowych, nie było ustawy o ochronie danych osobowych, a prawo do prywatności i prawo do ochrony danych osobowych nie były prawami konstytucyjnymi. Nie istniały też niektóre z tajemnic ustawowo chronionych.

Z kolei doc. dr Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego podkreślał, że prawo do prywatności i prawo do ochrony danych osobowych nie mają charakteru absolutnego, bezwzględnego i za każdym razem należy je wyważać. Wystąpienie poświęcił również rozwojowi nowych technologii, podkreślając, że coraz bardziej uzależniamy się od systemów informatycznych i przestrzegał przed związanymi z tym nowymi zagrożeniami.

A będzie ich coraz więcej w wyniku m.in. rozwoju Internetu przedmiotów. Szacuje się, że do 2020 r. liczba urządzeń podłączonych do sieci wzrośnie z obecnych 12 mld do 50 mld.

Jak mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), już wkrótce z Internetem będą powiązane nie tylko tradycyjne, korzystające z niego urządzenia jak laptopy, smartfony czy telefony komórkowe, ale także przedmioty codziennego użytku. Filiżanka z kawą np. będzie informowała kelnera, że jest pusta i że może on się pojawić z propozycją nowego zamówienia. Już teraz elektronika pozwala na znakowanie dużych ładunków, co umożliwia m.in. policzenie towarów przypływających do portu za pomocą jednego kliknięcia. Niedługo takie oznaczanie zejdzie na poziom opakowań do jogurtów i będzie można ustalić np., dokąd trafiły jogurty z danego sklepu. Użytkownicy będą zachwyceni tymi nowinkami, bo siedząc w pracy będą mogli ustalić, jakie produkty w ich domowej lodówce są przeterminowane i co w związku z tym powinni kupić w drodze do domu. Wyzwaniem będzie więc wyznaczenie granic.

Już teraz wykorzystywanie informacji o nas, które niejednokrotnie sami udostępniamy, staje się tak powszechne, że dr inż. Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji postulował, aby zmienić nasze podejście do ochrony danych osobowych. Jego zdaniem, takie podstawowe dane, jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu czy zdjęcie paszportowe, nie powinny podlegać ochronie. Zaznaczył jednak, że jeśli ktokolwiek wykorzysta je przeciwko osobie, której one dotyczą – zarówno psychicznie, jak i prawnie lub ekonomicznie – powinien ponieść zasłużoną, wysoką karę.

Zdaniem uczestników konferencji, prawo na razie nie odpowiada na nowe zagrożenia w wystarczającym stopniu. Brakuje refleksji na poziomie teoretycznym. Wskazywali na to w swoich wystąpieniach zarówno dr Paweł Litwiński z Instytutu Allerhanda, omawiając zagadnienia związane z ochroną prywatności pracowników, jak i dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wskazując na niektóre regulacje związane z wtórnym wykorzystywaniem informacji publicznej. Zmiany wymagają też przepisy dotyczące prywatności przedsiębiorcy w kontekście jawności obrotu gospodarczego, o czym mówił prof. dr hab. Paweł Fajgielski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pogłębionej refleksji teoretycznej brak też w zakresie jawności życia publicznego – na co zwracała uwagę sędzia NSA, prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

To, że coraz więcej informacji jest przetwarzanych przez podmioty prywatne powoduje, że prawo publiczne słabnie – mówiła z kolei prof. dr hab. Grażyna Szpor z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Temu zaś, gdzie są granice jawności w działalności środków masowego przekazu, poświęcona była moderowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych debata z udziałem przedstawicieli mediów: Jadwigi Sztabińskiej, redaktor naczelnej „Dziennika Gazety Prawnej”, redaktora Jarosława Gugały z POLSAT-u, Sławomira Jastrzębowskiego, redaktora naczelnego „Super Expressu” oraz redaktora Jarosława Kuźniara z TVN 24. Jak podkreślano, media wolne muszą być odpowiedzialne.

Organizatorami Konferencji „Prywatność i jawność: bilans 25-lecia”, która odbyła się 24 listopada 2014 r. w Warszawie, byli Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Kołem Naukowym „CyberLaw” oraz Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW. Patronat nad nią objął Prezydent RP, Bronisław Komorowski.

Organizatorzy:

Partnerzy medialni:

Partnerzy:

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-11-25
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-11-25 14:54:57
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-11-25 14:58:26

Ostatnie aktualności