UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO w Krakowie o egzekwowaniu prywatności na zakończenie projektu PHAEDRA.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2014-12-22
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2014-12-22 15:12:49
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2014-12-22 16:05:14

W dniu 12 grudnia odbyła się konferencja podsumowująca 2-letni projekt PHAEDRA. Projekt poświęcony jest rozwijaniu współpracy i koordynacji między organami ochrony danych osobowych, rzecznikami prywatności i organami wdrażania prawa prywatności w szczególności w zakresie egzekwowania prawa prywatności. 

W konferencji zatytułowanej „Egzekwowanie prywatności: wnioski z obecnego wdrażania i perspektywy na przyszłość” wzięło udział ponad 150 osób. Andrzej Lewiński, Z-ca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, uroczyście otwierając konferencję zwracał szczególną uwagę na nadchodzące zmiany w europejskich przepisach ochrony danych osobowych, wskazując na ogromne znaczenie przyszłego rozporządzenia unijnego dla egzekwowania prywatności przez organy ochrony danych osobowych w Europie.

Istniejące ramy prawne dla współpracy między organami ochrony danych, współpraca organów ochrony danych w ramach wymiany najlepszych praktyk, wnioski z innych obszarów wykraczających poza ochronę danych, konkretne przykłady zastosowanych rozwiązań w zakresie współpracy i koordynacji pomiędzy europejskimi organami ochrony danych to tylko niektóre z tematów, które prezentowane przez kilkunastu prelegentów z całego świata złożyły się na jednoznaczną konkluzję całej konferencji – wzmocnienie praktycznej współpracy pomiędzy organami ochrony danych osobowych wydaje się niezbędnym elementem skutecznego egzekwowania prawa do prywatności i prawa do ochrony danych osobowych, czego dowieść starali się partnerzy projektu PHAEDRA w trakcie 2 lat realizacji tego projektu.

W styczniu 2015. Biuro GIODO rozpoczyna realizację projektu PHAEDRA II. Nowy projekt jest ukierunkowany wyłącznie na praktyczną współpracę organów ochrony danych osobowych w Europie, zaś okres, w którym będzie realizowany (2015-2016) jest szczególny z uwagi na przewidywane w tym czasie wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych w UE, co bez wątpienia wyznacza zupełnie nową rzeczywistość prawną dla współpracy i koordynacji działań prowadzonych przez organy ochrony danych osobowych w UE.

Projekt PHAEDRA (Improving Practical and Helpful co-operAtion between Data pRotection Authorities) jest realizowany przez 4 instytucje: Vrije Universiteit Brussel (VUB-LSTS) z Belgii, Trilateral Research & Consulting LLP z Wielkiej Brytanii, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z Polski oraz Universitat Jaume I z Hiszpanii. Zasadniczym celem projektu jest wzmocnienie współpracy i koordynacji między organami ochrony danych osobowych, rzecznikami prywatności i organami wdrażania prawa prywatności w szczególności w zakresie egzekwowania prawa prywatności. Wartością dodaną projektu PHAEDRA jest wsparcie działań organów ochrony danych osobowych. Projekt PHAEDRA współfinansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Fundamental Rights and Citizenship Programme (JUST/2012/FRAC/AG/2761). Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie http://www.phaedra-project.eu

Ostatnie aktualności