UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Jak chronić prywatność w cyfrowym świecie?, 28.01.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-01-29
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-29 15:01:22
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-01-29 15:12:38

Ochrona prywatności w dobie postępu technologicznego to główny temat konferencji prasowej zorganizowanej z okazji VIII Dnia Ochrony Danych Osobowych.

W 2014 r. Generalny Inspektor za temat przewodni VIII Dnia Ochrony Danych Osobowych wybrał „Prywatność w cyfrowym świecie”. W czasach Big Data, tworzenia profili osobowych, korzystania z aplikacji mobilnych, kwestia ta nabiera bowiem szczególnego znaczenia. Firmy, korzystając z danych pozyskiwanych z coraz większej liczby źródeł, dysponują licznymi i coraz dokładniejszymi informacjami na nasz temat. Zdobywają je już nie tylko, jak dotąd, bezpośrednio od nas samych czy z portali społecznościowych, ale także m.in. stosując technikę RFID czy za pośrednictwem aplikacji mobilnych, z których korzystamy.

Coraz większa liczba informacji jest przetwarzana przy użyciu urządzeń mobilnych, którymi są już nie tylko telefony komórkowe czy tablety, ale również wiele innych urządzeń, które przy sobie nosimy i z których na co dzień korzystamy – mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), podczas konferencji prasowej zorganizowanej 28 stycznia 2014 r. z okazji polskich obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych. – Urządzeniem mobilnym zaczyna się stawać nawet nasz samochód, który ma przecież komputer pokładowy i o naszych zachowaniach informuje nie tylko nas, ale również – jak się okazuje – producenta, a wkrótce być może także ubezpieczyciela i inne podmioty – dodał.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera zatem kwestia edukacji cyfrowej rozumianej jako uczenie się przez całe życie, zdobywanie wiedzy na wszystkich jego etapach i w odniesieniu do wszystkich ról, które gramy w społeczeństwie, w coraz większym stopniu stającym się społeczeństwem cyfrowym.

W opinii GIODO, prywatność można zachować, ale będzie to coraz trudniejsze, m.in. ze względu na rozwijający się tzw. Internet rzeczy. W ciągu najbliższych 10 lat każde urządzenie i większość przedmiotów będą bowiem opatrzone chipami umożliwiającymi ich śledzenie, a nawet komunikowanie się między sobą. Czeka nas zatem cyfrowa rewolucja, która będzie poważnym wyzwaniem w zakresie zapewnienia ochrony danych osobowych i prywatności.

Konferencja prasowa GIODO była także okazją do poruszenia innych interesujących media tematów, takich jak np. stan prac nad unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych, konieczność znowelizowania polskich przepisów regulujących te kwestie czy przetwarzanie danych osobowych na portalach społecznościowych.

Tematyka zachowania prywatności w dobie rozwoju nowoczesnych technologii była z kolei omawiana podczas indywidualnych wywiadów, jakich dr Wojciech Rafał Wiewiórowski udzielił w ostatnich dniach licznym dziennikarzom.

Ostatnie aktualności