UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Podręcznik „Ochrona danych osobowych w praktyce”

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-02-18
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-02-18 15:42:27
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-02-18 15:43:45

Ukazała się wspólna publikacja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Ta unikatowa na polskim rynku wydawniczym pozycja została wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny. Przy jej opracowaniu współpracowali ze sobą autorzy z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Efektem ich prac jest kompendium wiedzy o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji z uwzględnieniem zarówno przepisów prawa, jak i dokumentów normalizacyjnych.

Informacje o wynikających z przepisów prawa obowiązkach dotyczących ochrony danych osobowych zestawiono z informacjami praktycznymi zawartymi m.in. w normach, czyli dokumentach opisujących aktualny poziom wiedzy w danej dziedzinie, możliwych do dobrowolnego zastosowania. W zbiorze norm nie ma wprawdzie takich, które wprost odnoszą się do ochrony danych osobowych, jednak autorzy publikacji wskazują te z nich, które mogą być w takich przypadkach wykorzystane.

Przewodnik jest adresowany zarówno do przedsiębiorców, jak i podmiotów z sektora administracji publicznej. Dostępne są trzy formy tego opracowania: książkowa, na płycie CD oraz w formie pliku. Zakupu publikacji można dokonać w punkcie dystrybucji PKN przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie lub za pośrednictwem sklepu internetowego PKN http://sklep.pkn.pl/inne/innne-publikacje/ochrona-danych-osobowych-w-praktyce.html?options=cart.

Ostatnie aktualności