UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

„Podręcznik dotyczący europejskiego prawa ochrony danych”

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-01-29
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-01-29 15:56:55
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-12-03 09:42:30

Publikacja ta jest wspólnym przedsięwzięciem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Rady Europy oraz  Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jest to trzeci z serii podręczników prawniczych przygotowany wspólnie przez te podmioty. W publikacjij przedstawiony został dorobek prawny zarówno Unii Europejskiej, jak i Rady Europy, w tym orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z zakresu ochrony danych osobowych.

Niniejszy podręcznik ma na celu podniesienie świadomości obywateli i ich wiedzy na temat przepisów w zakresie ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Rady Europy, służąc jako główny punkt odniesienia dla czytelników. Przeznaczony jest dla prawników niespecjalizujących się w tej dziedzinie, sędziów, krajowych organów ochrony danych oraz innych osób pracujących w obszarze ochrony danych.

Podręcznik dostępny jest w kilkunastu wersjach językowych, w tym w wersji polskiej, na stronie internetowej Agencji Praw Podstawowych EU, pod linkiem:

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/handbook-european-data-protection-law

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-12-03 09:42:47
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-12-03 09:43:02

Ostatnie aktualności