UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Opinia 9/2014 w sprawie zastosowania dyrektywy 2002/58/WE do identyfikacji urządzeń (WP 224)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Piotr Drobek 2015-02-10
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2015-05-05 15:05:26
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2015-05-05 15:06:32

W dniu 25 listopada 2014 r. Grupa Robocza Art. 29 przyjęła opinię w sprawie zastosowania dyrektywy 2002/58/WE do identyfikacji urządzeń (ang. device fingerprinting).

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Piotr Drobek 2015-02-10
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2015-05-05 15:06:50
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2015-05-05 15:07:33

Ostatnie aktualności