UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

DOLiS-035-278/14

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2014-08-05
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-12-03 10:15:18
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2016-08-24 13:29:36

Sygnalizacja GIODO z 5 sierpnia 2014 r. do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności unormowania kwestii ujawniania danych osobowych na wokandach sądowych wraz z odpowiedzią i dalszą korespondencją.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2014-08-05
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-12-03 10:17:33
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-12-05 15:55:31
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 2014-08-27
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2014-12-05 15:53:00
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-12-05 15:55:31
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2014-10-23
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-12-03 10:17:33
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-12-05 15:55:31

Ostatnie aktualności