UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Szkolenie, 23-24 października 2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-10-01
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-10-01 13:37:45
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-11-19 14:53:20

Szkolenie dla przedstawicieli szkół i ośrodków doskonalenia nauczycieli, które zostały zgłoszone do V edycji Programu odbyło się w dniach 23-24 października 2014 roku w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

W części oficjalnej szkolenia, przedstawicieli patronów honorowych i partnerów Programu przywitał Piotr Drobek, Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO oraz Marzenna Przesmycka-Baranek, Dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Zaproszeni goście:

  • Jacek Zyśko, Biuro Rzecznika Praw Dziecka,
  • przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Magdalena Krzakiewicz-Rospond, Dyrektor Departamentu Edukacji Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.
  • Barbara Słomczyńska i Zbigniew Młodziejewski, Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dwudniowe szkolenie miało na celu przygotowanie uczestników Programu „Twoje dane – twoja sprawa (…)” do prowadzenia zajęć z uczniami w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach podstawowych na temat ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, jak również przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli do prowadzenia spotkań z nauczycielami i dyrektorami szkół w ramach Programu. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali  pakiety edukacyjne zawierające m.in. materiały informacyjne dotyczące zasad ochrony danych osobowych i przykładowe scenariusze lekcji oraz materiały promocyjne Programu (plakaty, ulotki).

Szkolenie zostało podzielone na część wykładową i warsztatową. W pierwszym dniu szkolenia zostały omówione główne idee Programu, dobre praktyki w jego realizacji ogólne zasady ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych oraz działania organizacji pozarządowych w obszarze edukacji dzieci i młodzieży na temat ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Wykłady poprowadzili eksperci Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz liderzy poprzednich edycji Programu, jak również przedstawiciele Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Panoptykon.

W części warsztatowej przedstawiciele Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów oraz nauczyciele – liderzy Programu, którzy realizują Program od wielu lat z dużym sukcesem angażując przy tym całą społeczność szkolną oraz środowisko lokalne, prowadzili interesujące zajęcia -przykłady dobrych praktyk. Warsztaty były również doskonałą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń   z prekursorami Programu o ochronie danych osobowych w codziennej pracy dydaktycznej. W ramach warsztatów zostały przedstawione propozycje interesujących zajęć i działań, które mogą być realizowane w szkołach i placówkach doskonalenia nauczycieli w ramach Programu.

Podczas szkolenia uczestnicy mogli również skorzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami Biura GIODO i dowiedzieć się więcej, jak powinna wyglądać ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych.

W szkoleniu udział wzięło ponad 150 przedstawicieli szkół i placówek doskonalenia nauczycieli, którzy przystąpili do V edycji Programu. Dziękujemy Państwu za aktywny udział, natomiast prelegentom za ciekawe wykłady i zajęcia warsztatowe, które stanowią podstawę merytorycznego przygotowania do realizacji Programu.

Mamy nadzieję, że przygotowane wystąpienia i warsztaty, które zostały zorganizowane podczas szkolenia, jak również  materiały edukacyjne będą stanowiły dla uczestników Programu, ciekawe źródło wiedzy o ochronie danych osobowych, ale przede wszystkim inspirację do ciekawych działań na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-11-19 14:35:56
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-11-20 14:08:35
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-11-19 14:35:56
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-11-20 14:08:35

Ostatnie aktualności