UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy dzieci wiedzą jak ważna jest ochrona prywatności?

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-01-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2015-01-30 15:01:23
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2015-01-30 15:10:07

Biuro GIODO w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, zwraca uwagę najmłodszych członków społeczeństwa na kwestię bezpieczeństwa i ochrony prywatności w Internecie.

Już po raz kolejny z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z Urzędem m.st. Warszawa zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci „Moje dane, mój skarb” w ramach akcji „Zima w mieście”.

Podczas dwugodzinnych warsztatów przeprowadzonych przez przedstawicieli Biura GIODO w dniu 29 stycznia 2015 roku, dzieci z warszawskich szkół podstawowych (również klas integracyjnych) dowiedziały się, jak ważna jest ochrona danych osobowych i poszanowanie prawa do prywatności.

Celem zajęć z uczniami  (kl. 4-6) było uświadomienie, jak cenna jest nasza prywatność i jaka jest wartość naszych danych osobowych we współczesnym świecie.  Zajęcia były również okazją do refleksji na temat tego, jak bezpiecznie korzystać z osiągnięć nowoczesnych technologii i świadomie unikać zagrożeń w Internecie. Korzystanie z Internetu umożliwia wymianę informacji, opinii, zdjęć, filmów, a więc aktywne uczestnictwo w różnych grupach i wirtualnych społecznościach, co nieuchronnie wiąże się z udostępnianiem informacji na własny temat.

Otwierając się na drugiego człowieka dzieci obdarzają innych naturalną ufnością i często bezrefleksyjnie udostępniają informacje o sobie i swoich bliskich. Informacje mogą mieć charakter mniej czy bardziej szczegółowy, ale w sensie prawnym – mogą zostać uznane za dane osobowe, które należą do dóbr prawnie chronionych. Ta prawidłowość ludzkiego zachowania  – gotowość do opowiadania o sobie,  o swoim  życiu pozwala dostrzec zależność między coraz większą popularnością Internetu wśród najmłodszych, a ilością ujawnianych danych osobowych podlegających ochronie. Ponadto liczne badania pokazują, że często dzieci i młodzież są świadome zagrożeń związanych z korzystaniem z dobrodziejstw nowych technologii , ale w praktyce zasad bezpiecznego poruszania się po Internecie nie stosują.

Dlatego też tematyka ochrony prywatności i danych osobowych staje się niezwykle istotna  i potrzebna w edukacji szkolnej, a inicjatywy związane z tą dziedziną wiedzy organizowane przez Biuro GIODO w ramach działalności informacyjno-edukacyjnej skierowane do uczniów i nauczycieli – są podejmowane powszechnie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w ramach lekcji wychowawczych i przedmiotowych oraz wydarzeń okolicznościowych  (www.giodo.gov.pl/giododzieciom).

Dzięki podejmowanym  działaniom edukacyjnym w tym zakresie, uczniowie stają się bardziej świadomi swoich praw i obowiązków, a idea ochrony danych osobowych staje się coraz bardziej powszechna wśród uczniów i nauczycieli. Każdy ma prawo do prywatności i świadomej ochrony danych osobowych, a dzięki aktywności i zaangażowaniu licznych urzędów, dyrektorów szkół, nauczycieli, konsultantów i doradców metodycznych oraz środowiska lokalnego, ochrona tych praw ma szansę stać się dla najmłodszych uczestników społeczeństwa nawykiem, podobnie jak codzienne odrabianie lekcji.

Ostatnie aktualności