UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konkurs dla uczniów i warsztaty dla nauczycieli.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-03-17
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-03-17 12:03:36
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-03-17 12:47:39

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych objętych Ogólnopolskim Programem Edukacyjnym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli”, do udziału w konkursie. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat prawa do prywatności i ochrony danych osobowych poprzez innowacyjne wykorzystanie języka wizualnego w celu prezentacji tematu i przybliżenie go odbiorcom, którzy nie są specjalistami oraz wyłonienie laureatów wśród uczniów, którzy wykażą się wiedzą i kreatywnością z zakresu tematyki konkursu i przygotują najlepsze prace w formie infografiki. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o nadsyłanie prac konkursowych do dnia 17 kwietnia 2015 roku na adres Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (Budynek Intraco), jak również w formie elektronicznej na adres e-mail: giododzieciom@giodo.gov.pl

Laureaci konkursu wraz z opiekunami otrzymają zaproszenie do Warszawy na seminarium podsumowujące Program, podczas którego wręczone zostaną nagrody,
a także pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo prace laureatów i innych wybranych uczestników konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie podczas ww. seminarium, jak również na portalu www.giodo.gov.pl

Przed przystąpieniem do konkursu, prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu. Informacje o uczestniku konkursu, jego opiekunie prawnym,  prosimy zamieścić w dołączonym do pracy, podpisanym oświadczeniu, jak również prosimy dołączyć formułę zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych autora pracy, zgodnie z załącznikiem do ww. Regulaminu.

Jednocześnie Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zaprasza nauczycieli z placówek objętych V edycją Programu „Twoje dane –twoja sprawa (…)” na bezpłatne warsztaty organizowane przez OEIIZK  w dniu 13 marca 2015 roku o godz. 10-30-15.50.  Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami w zakresie tworzenia infografiki  przy użyciu bezpłatnych aplikacji.

Szczegóły dotyczące zapisów na warsztaty zostały rozesłane w formie elektronicznej na adresy e-mail Koordynatorów Programu w poszczególnych placówkach realizujących Program „Twoje dane – twoja sprawa (…)”. 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-03-17
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-03-17 12:39:08
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-03-17 12:41:08

Ostatnie aktualności