UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

„Złote pióro programu" - wyróżnienie GIODO w konkursie dla placówek.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-03-17
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-03-17 12:03:53
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-03-17 12:47:52

Celem konkursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest promowanie najciekawszych inicjatyw mających na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

Przedmiotem oceny będą ciekawe inicjatywy edukacyjne podjęte przez Uczestników Programu oraz Partnerów metodycznych w roku szkolnym 2014/2015w ramach Programu. Zgłoszenia do konkursu powinny zawierać opis jednej najciekawszej inicjatywy oraz załączniki dokumentujące podjęte działania.

Generalny Inspektor wyłoni laureatów spośród uczestników konkursu, którzy podjęli najciekawsze działania w ramach Programu oraz wyróżniają  się pomysłowością i/lub wysokim poziomem merytorycznym przygotowanych materiałów, zasięgiem i efektywnością podjętych działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych i prawa do prywatności. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Ponadto  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uhonoruje laureata konkursu za zajęcie I miejsca tzw. „Złotym Piórem Programu” za pracę placówki na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

Dodatkowo laureaci konkursu oraz wybrani przez Organizatora uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni do Warszawy na seminarium podsumowujące V edycję Programu, do wystąpienia i zaprezentowania swoich doświadczeń przy jego realizacji. Uroczyste wręczenie nagród planowane jest w dniu 28 maja 2015 roku podczas ww. seminarium.

Placówki zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 17 kwietnia 2015 roku pocztą tradycyjną na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa (Budynek Intraco) oraz w formie elektronicznej na adres: giododzieciom@giodo.gov.pl.

Komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ogłosi wyniki konkursu do 11 maja 2015 roku, na stronie internetowej www.giodo.gov.pl lub na podstronie http://www.giodo.gov.pl/giododzieciom.

Przed przystąpieniem do konkursu, prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami określonymiRegulaminie konkursu. Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w Regulaminie, nie będą uwzględnione w konkursie. W konkursie będą brane pod uwagę jedynie zgłoszenia przysłane z kompletem załączników w wyznaczonym terminie oraz podpisane przez dyrektora placówki.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-03-17
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-03-17 12:46:21
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-03-17 12:46:35

Ostatnie aktualności