UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Rezultaty pierwszych warsztatów projektu PHAEDRA
24 września 2013 r. w Warszawie odbyły się pierwsze warsztaty projektu PHAEDRA w ramach 35 Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Danych Osobowych i Prywatności.

Ostatnie aktualności