UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

DOLiS-035-710/15

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: DOLiS 2015-03-02
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-05-23 14:05:18
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-08-30 13:51:47

Wystąpienie GIODO z dnia 2 marca 2015 r. do Ministra Środowiska z wnisokiem o rozważenie wprowadzenia do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) zmian dotyczących zakresu danych osobowych, jakich podania może żądać rada gminy określając wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odpowiedzią.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Dyrektor DOLiS 2015-03-02
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-05-23 15:05:14
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-08-30 13:51:47
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Minister Środowiska 2015-03-20
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-08-30 13:49:25
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-08-30 13:51:47

Ostatnie aktualności