UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Ogólnoeuropejskie ćwiczenia z zakresu naruszeń ochrony danych osobowych
Przedstawiciel GIODO uczestniczył w symulacji ogólnoeuropejskiego incydentu związanego bezpieczeństwem danych osobowych organizowanej przez Komisję Europejską.
37. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa wzięła udział w dorocznej konferencji rzeczników ochrony danych i prywatności z całego świata.
Przepisy o ochronie danych osobowych a marketing bezpośredni-debata, 27.10.2015 r.
„Relacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych” - to temat debaty zorganizowanej przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Łódzkiego.
Działalność służb specjalnych państwa a ochrona danych osobowych, 22.10.2015 r.
Funkcjonowanie służb specjalnych w Polsce w świetle przepisów o ochronie danych osobowych to główny temat konferencji organizowanej 22 października 2015 r. w Warszawie.
Spotkanie z członkami BCC, 21.10.2015 r.
Podnoszeniu wiedzy przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych poświęcone było spotkanie z członkami BCC.
O ochronie danych osobowych z rektorami szkół wyższych w Polsce, 16 – 17 października 2015 Wrocław
Pani Minister dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, uczestniczyła w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
Spotkanie z dolnośląskimi przedsiębiorcami, 16.10.2015 r.
Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców, w tym po reformie unijnych przepisów, to kwestie omawiane podczas spotkania z przedsiębiorcami z Dolnego Śląska.
Spotkanie z krakowskimi przedsiębiorcami, 7.10.2015 r.
Przechowywanie, przetwarzanie oraz zabezpieczanie danych w firmie to główne tematy omawiane podczas spotkania z krakowskimi przedsiębiorcami.
Zastępca GIODO na inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Policji, 2.10.2015 r.
Minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Szkolenie GIODO dla przedsiębiorców – Sopot, 30.09.2015 r.
Kwestia ochrony danych osobowych jest priorytetem wynikającym z charakteru prowadzonej działalności firm.
Zastępca GIODO wziął udział w V Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego, 28-30.09.2015
W opinii ministra Andrzej Lewińskiego, zastępcy GIODO, ochrona danych osobowych jest kluczowym elementem bezpieczeństwagospodarczego i narodowego.
Zapraszamy do obejrzenia relacji z Konferencji naukowej "Nowe ramy prawne ochrony danych w UE. Wyzwania dla Polski".
W dniu 18 września 2015 r. w Warszawie odbyła się organizowana przez GIODO konferencja naukowa poświęcona unijnemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.
Szkolenie GIODO dla SKW i CBA, 9-10.09.2015 r.
Kluczowe aspekty właściwego przetwarzania danych osobowych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli to główne zagadnienia omawiane na szkoleniach dla Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Outsourcing w sektorze ochrony zdrowia doczeka się prawnej regulacji, 27.08.2015 r.
Projektowane przepisy dotyczące outsourcingu w sektorze ochrony zdrowia to jeden z tematów spotkania GIODO z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Spotkanie z przedstawicielami gmin województwa pomorskiego, 13.08.2015 r.
Temu, jak przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego mają chronić dane osobowe, poświęcone było spotkanie szkoleniowe z udziałem ministra Andrzeja Lewińskiego, zastępcy GIODO.
Współpraca GIODO z Policją doceniona, 25.07.2015 r.
Minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO, został uhonorowany złotym medalem za zasługi dla policji.
Konferencja podsumowująca pół roku funkcjonowania ABI, 15.07.2015
„Pół roku ABI – praktyczne aspekty funkcjonowania administratorów bezpieczeństwa informacji w nowej formule” to temat konferencji zorganizowanej przez Kancelarię PwC Legal oraz Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.
Redakcja programu „Biznes dla Ludzi” z wizytą u Andrzeja Lewińskiego, 9 lipca 2015 r.
O zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem danych osobowych w czasie wakacji, mówił Andrzej Lewiński, zastępca GIODO w rozmowie z Pawłem Blajerem, z TVN24 BiŚ.
Debata Stowarzyszenia Prawa Pracy, 25.06.2015 r.
„Granice autonomii pracownika w sferze prywatności, a słuszny interes pracodawcy” to temat debaty z udziałem GIODO zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawa Pracy.
Na UKSW o sposobach edukowania na temat ochrony danych osobowych, 12.05.2015 r.
Absolwenci różnych kierunków studiów powinni mieć wiedzę również zakresu ochrony danych osobowych – zgodnie uznali uczestnicy spotkania zorganizowanego na UKSW.
Spotkanie w Państwowej Inspekcji Pracy
Ocena dotychczasowej współpracy i jej kontynuacja to główne tematy spotkania szefowej Państwowej Inspekcji Pracy i GIODO.
Spotkanie GIODO z prezesem TK, 28.05.2015 r.
Kwestie ustrojowe oraz zagadnienia szczegółowe wymagające pilnego uregulowania to tematy poruszone podczas spotkania GIODO z prezesem TK.
Konferencja Europejskich Organów Ochrony Danych w Manchesterze, 18-20.05.2015 r.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wziął udział w Konferencji Europejskich Organów Ochrony Danych zorganizowanej przez Urząd Rzecznika Informacji (ICO) Zjednoczonego Królestwa .
Jak przeciwdziałać wyłudzaniu odszkodowań?, 19.05.2015 r.
Przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej było głównym tematem spotkania GIODO z przedstawicielami Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).
Szkolenie dla organizatorów targów i konferencji, 18.05.2015 r.
Temu, jak przedstawiciele branży targowej mają chronić dane osobowe, poświęcone było szkolenie przygotowane przez GIODO i Polską Izbę Przemysłu Targowego.
Z Fundacją Panoptykon o aktualnych problemach w ochronie danych, 12.05.2015 r.
Najważniejsze problemy w ochronie danych osobowych oraz wyzwania związane ze zmianami przepisów i edukacją były tematem spotkania GIODO z przedstawicielami Fundacji Panoptykon.
Spotkanie GIODO z Prezydent Łodzi, 14.05.2015 r.
Problemom w ochronie danych osobowych, z jakimi w praktyce spotyka się Urząd Miasta, poświęcone było spotkanie GIODO z Prezydent Łodzi.
Ogólnopolska konferencja o reformie w ochronie danych osobowych, 14.05.2015 r.
Wyzwaniom, jakie stoją przed podmiotami przetwarzającymi dane osobowe, poświęcona była, odbywająca się w Łodzi, ogólnopolska konferencja z udziałem GIODO.
Współpraca GIODO i NIK, 15.05.2015 r.
Pozyskiwanie i przetwarzanie billingów oraz bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w cyberprzestrzeni - to główne tematy spotkania
GIODO z Marszałkiem Sejmu RP o problemach ochrony danych osobowych
Spotkanie minister Edyty Bielak-Joma, GIODO z Radosławem Sikorskim, Marszałkiem Sejmu RP – 15 maja 2015 r.
Konferencja o inteligentnych miastach i Internecie przedmiotów, 15.05.2015 r.
„Bezpieczeństwo w Internecie: Internet Rzeczy. Bezpieczeństwo Smart City” to temat konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Spotkanie GIODO z Ministrem Edukacji Narodowej, 11.05.2015 r.
Ochrona danych osobowych w sektorze oświaty oraz współpraca MEN i GIODO to główne tematy spotkania szefostwa obu urzędów.
Spotkanie GIODO z Rzecznikiem Praw Dziecka, 11.05.2015 r.
Właściwej ochronie danych osobowych małoletnich poświęcone było spotkanie GIODO z Rzecznikiem Praw Dziecka.
Ściślejsza współpraca GIODO z Uniwersytetem Warszawskim, 7.05.2015 r.
GIODO zacieśni i sformalizuje współpracę z Uniwersytetem Warszawskim – uzgodniono podczas spotkania 7 maja 2015 r.
Spotkanie w Konfederacji Lewiatan, 6.05.2015 r.
Problemy przedsiębiorców związane z ochroną danych osobowych oraz współpraca między GIODO a Lewiatanem to tematy spotkania kierownictwa obu instytucji.
GIODO na Kongresie Business Intelligence, 7.05.2015 r.
Powszechna cyfryzacja oraz globalizacja przyniosły nowe wyzwania w ochronie danych osobowych – powiedziała dr Edyta Bielak – Jomaa, GIODO, otwierając drugi dzień obrad IX Kongresu Business Intelligence.
GIODO gościem Akademii Lewiatana, 17.04.2015 r.
Efektywne przetwarzanie informacji i danych osobowych było tematem warsztatów organizowanych w ramach Akademii Lewiatana.
Spotkanie GIODO z przedsiębiorcami, 16.04.2015 R.
Prawa i obowiązki administratorów danych po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych będą tematem spotkania GIODO z pomorskimi przedsiębiorcami.
Wykłady dla słuchaczy KSAP
Ochrona danych osobowych w administracji publicznej to temat wykładów dla studentów KSAP.
Ochrona danych osobowych tematem spotkania pracowników departamentów prawnych urzędów administracji rządowej
Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych były przedmiotem spotkania Wspólnoty praktyków komórek prawnych.
I Ogólnopolski Kongres Zarządzania Ciągłością Działania, 26-27.03.2015 r.
GIODO był gościem odbywającego się 26 i 27 marca 2015 r. w Jachrance I Ogólnopolskiego Kongresu Zarządzania Ciągłością Działania.
Debata o architekturze korporacyjnej państwa, 13.03.2015 r.
O docelowym modelu elektronicznych usług publicznych dyskutowali uczestnicy spotkania w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji - przedstawiciele administracji rządowej, urzędów centralnych, stowarzyszeń oraz wyższych uczelni.
Spotkanie GIODO z przedstawicielami Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, 17.03.2015 r.
Zmiany w przepisach oraz szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych to główne tematy spotkania przedstawicieli GIODO i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
Trwa cykl szkoleń dla Policji
Z inicjatywy Komendanta Głównego Policji ruszył cykl spotkań szkoleniowych z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze policji.
Ochrona danych osobowych w umowach konsumenckich, 11.03.2015 r.
Ochrona danych osobowych w umowach konsumenckich była jednym z tematów omówionych podczas Kongresu: Konsument 2015, który odbył się w dniu 11 marca 2015 roku w Warszawie.
Organizatorzy targów muszą chronić dane osobowe, 12.03.2015 r.
Przedstawiciele firm organizujących targi nie mogą zapominać, że tak jak każdy administrator danych są zobowiązani do ochrony danych osobowych.
O wpływie nowych przepisów na skuteczność ochrony danych - debata w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, 27.01.2015 r.
„Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje prawne” to temat debaty ekspertów, która odbyła się w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej” z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Debata na temat dylematów ochrony danych osobowych w UE, 26.01.2015 r.
Obecny model funkcjonowania polskiego organu ds. ochrony danych osobowych wymaga wzmocnienia – uważa Andrzej Lewiński, pełniący obecnie funkcję GIODO.

Ostatnie aktualności