UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Z brukselskimi korespondentami o danych pasażerów samolotów, 20.01.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2015-01-22
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2015-01-22 14:01:04
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2015-01-23 11:14:06

Umożliwienie wykorzystywania danych pasażerów samolotów do walki z terroryzmem to jeden z tematów, o które GIODO pytali korespondenci polskich mediów w Brukseli.

Po ostatnich atakach terrorystycznych we Francji w Unii Europejskiej na nowo rozgorzała dyskusja na temat opracowania dyrektywy w sprawie wymiany danych pasażerów pozyskiwanych i przechowywanych przez linie lotnicze. Dane te, określane mianem PNR (od ang. Passenger Name Record), to informacje przekazywane przez pasażerów podczas rezerwacji biletów i odprawiania się przed lotem, jak również gromadzone przez przewoźników lotniczych do własnych celów handlowych. Obejmują one różne rodzaje informacji, takich jak daty podróży, plan podróży, informacje dotyczące biletu, dane kontaktowe, informacje o agencji turystycznej poprzez którą zarezerwowano lot, o użytych formach płatności, numerze miejsca czy o bagażu lub zamawianym posiłku. Dane są przechowywane w prowadzonych przez linie lotnicze bazach danych rezerwacji i kontroli odlotów.

Zdaniem rządów państw UE, przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady umożliwiającej wykorzystywanie tych danych, ułatwiłoby walkę z terroryzmem.

O to, jakie jest stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w tej sprawie, korespondenci polskich mediów w Brukseli pytali Ministra Andrzeja Lewińskiego pełniącego obecnie obowiązki GIODO, z którym mieli okazję spotkać się w związku obchodami Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Minister Andrzej Lewiński powiedział, że obawia się, by pod szczytnym hasłem walki z terroryzmem nie osłabić ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. – Wyszukiwanie wśród miliardów danych osób, które rzeczywiście mogą być podejrzane o terroryzm, jest nieskuteczne – ocenił. – Boję się, że ten krok w walce z terroryzmem może spowodować całkowity zanik lub osłabienie ochrony praw podstawowych – dodał.

Podobnego zdania był uczestniczący w obchodach Dnia Ochrony Danych Osobowych dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, od 4 grudnia 2014 r. piastujący stanowisko zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Zaznaczał, że ostatnie wydarzenia nie powinny prowadzić do pochopnych rozwiązań. – Rzecznicy ochrony danych osobowych nie są przeciwni PNR jako samemu systemowi czy zbieraniu tych danych, bo one i tak są zbierane. Natomiast jeżeli chodzi o gromadzenie ich w bazach, które miałyby być powszechnie przetwarzane przez służby i przez policję, to należy wykazać dużą ostrożność – powiedział. Jego zdaniem, do tej pory nie udowodniono, że wymiana danych o pasażerach jest niezbędna i stanowi proporcjonalne ograniczenie praw i wolności obywatelskich, a także że mogą być one naprawdę potrzebne przy wyszukiwaniu ewentualnych terrorystów.

Brukselskich korespondentów interesowały też inne tematy. Ministra Andrzeja Lewińskiego pytali m.in. o konsekwencje obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. nowelizacji polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, a także o opinię na temat planowanej reformy unijnych przepisów w tym zakresie.

Ostatnie aktualności