UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Będą rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych, 14.05.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska -Jasak 2015-05-19
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-05-19 12:05:08
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-05-19 13:28:52

Po wejściu w życie unijnego rozporządzenia czekają nas rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych – uważa dr Edyta Bielak-Jomaa, GIODO.

Przed administratorami danych i administratorami bezpieczeństwa informacji (ABI) nowe wyzwania pojawiły się w związku z wejściem w życie - od 1 stycznia 2015 r. - zmian w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Prawdziwa rewolucja czeka ich gdy obowiązywać wejdzie w życie dotyczące tej problematyki unijne rozporządzenie.

Rozporządzenie jest aktem wiążącym w całości i bezpośrednio, a więc wyprze część obowiązujących obecnie przepisów o ochronie danych osobowych – mówiła dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) podczas spotkania z mediami zorganizowanego 14 maja 2015 r. w Łodzi w przerwie konferencji „Reforma ochrony danych osobowych – nowe szanse i wyzwania”. Wskazywała, że do wejścia w życie nowych, unijnych regulacji, co może nastąpić w 2018 r., trzeba się dobrze przygotować, m.in. dokonać przeglądu aktów prawnych, które będą wymagały nowelizacji. – Zaczęliśmy od powołania wewnętrznej komisji, która zajmie się dokonaniem analizy obowiązujących aktów prawnych pod kątem konieczności dokonania w nich zmian – poinformowała, wskazując, że problemy mogą występować nawet w konsultowaniu samych definicji. Jako przykład podała brak określenia w przepisach prawa pojęcia „dane biometryczne”, mimo że różne akty prawne się nim posługują.

Dr Edyta Bielak-Jomaa podkreślała, że przepisy rozporządzenia uwydatnią rolę ABI, a także zwiększą uprawnienia GIODO, który zyska prawo nakładania kar administracyjnych do 100 mln euro bądź 5 proc. obrotu przedsiębiorstwa. – To wysokie kary, ale takie być powinny, bo mają działać prewencyjnie, mają odstraszać przed naruszaniem naszego prawa do ochrony danych i prywatności – powiedziała. Tym bardziej, że pomimo dobrych, regulujących te zagadnienia przepisów prawa, w dalszym ciągu są problemy z ich przestrzeganiem. Według niej poza wysokimi karami, czynnikiem stanowiącym najlepsze zabezpieczenie danych osobowych jest wiedza obywateli, która obecnie nie jest wystarczająca.

Jeśli po 17 latach obowiązywania ustawy niektórzy mówią, że nie wiedzą, co to są dane osobowe, i że trzeba je chronić, to znaczy, że przed nami bardzo dużo do zrobienia – powiedziała. – Przygotowujemy wiele projektów edukacyjnych. Edukację - szeroko rozumianą - należy zaczynać od najmłodszych lat, nawet już w przedszkolu, i kontynuować na kolejnych etapach edukacji, w tym również na studiach – dodała.

Okazją do podniesienia wiedzy na temat przysługującego każdemu z nas prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności były m.in. indywidualne wywiady, jakich dr Edyta Bielak-Jomaa, GIODO oraz minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO udzielili łódzkim mediom, m.in. Radiu Łódź, TVP Łódź, „Dziennikowi Łódzkiemu”, PAP oddz. w Łodzi oraz Telewizji TOYA.

Ostatnie aktualności