UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Wyzwania w ochronie danych osobowych, 18.09.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2015-09-18
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-09-18 14:09:53
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2015-09-21 11:20:11

Reforma unijnego prawa ochrony danych osobowych spowoduje zmiany w polskim porządku prawnym – wskazuje GIODO.

Prace nad unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych weszły obecnie w fazę trilogu, czyli trójstronnych uzgodnień między Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej. Wszystko wskazuje więc na to, że wkrótce mogą zostać uchwalone i po dwuletnim okresie vacatio legis zaczną obowiązywać we wszystkich państwach UE bezpośrednio.

Nie oznacza to jednak, że w polskich przepisach prawa nie trzeba będzie dokonać istotnych zmian wskazywała dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w czasie spotkania z mediami zorganizowanego 18 września 2015 r. w przerwie odbywającej się w Warszawie konferencji naukowej „Nowe ramy prawne ochrony danych w UE. Wyzwania dla Polski”. Jak mówiła, nowego uregulowania będą wymagały m.in. kwestie proceduralne, status i kompetencje organów ds. ochrony danych osobowych. Jednak w opinii GIODO, największym wyzwaniem na najbliższy okres jest zidentyfikowanie wszystkich przepisów szczególnych wymagających zmian.

Zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych odczują zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Nasze dane osobowe będą bowiem lepiej chronione, zaś podmioty, które je przetwarzają, będą musiały dbać o nie z większą troską i odpowiedzialnością, gdyż za naruszenie przepisów będą groziły wysokie kary finansowe nakładane bezpośrednio przez GIODO.

Zaznaczyć jednak należy, że projektowane unijne przepisy dla przedsiębiorców oznaczają również ułatwienia. Szczególnie istotne jest ich ujednolicenie w zakresie prawa materialnego,, ponieważ wiele podmiotów prowadzi działalność biznesową w kilku państwach jednocześnie. Stąd przedsiębiorcy muszą znać obowiązujące w nich przepisy, i się do nich dostosowywać – wyjaśniał minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych goszczący z okazji konferencji radiowej Jedynce. Podkreślał, że przez ostatnie 20 lat świat bardzo się zmienił. Globalizacja i cyfryzacja wielu obszarów powodują, że nowe regulacje są niezbędne.

O szczegóły unijnej reformy dziennikarze pytali też biorących udział w warszawskim spotkaniu ekspertów, m.in. Michała Boniego, posła do Parlamentu Europejskiego.

Ostatnie aktualności