UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Działalność służb specjalnych wymaga uregulowania, 22.10.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2015-10-23
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-10-23 14:10:37
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-10-23 14:15:10

Potrzebne są przepisy zapewniające równowagę między gwarantowanym konstytucyjnie prawem do prywatności a potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa obywateli – uważa GIODO.

Jest to szczególnie istotne, gdy weźmie się pod uwagę, że w Unii Europejskiej trwają właśnie intensywne prace nad pakietem legislacyjnym (zaproponowanym przez Komisję Europejską w styczniu 2012 r.), obejmującym nie tylko projekt rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych, ale również projekt dyrektywy w sprawie ochrony danych przez właściwe organy policyjne i sądowe w sprawach karnych. Z perspektywy organów ochrony danych osobowych, projekt dyrektywy wymaga jeszcze wielu poprawek, tak by lepiej uwzględniał prawa osób, których dane dotyczą, co miejmy nadzieję zostanie uwzględnione w trakcie trilogu mówiładr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w czasie spotkania z mediami zorganizowanego 22 października 2015 r. w przerwie odbywającej się w Warszawie konferencji „Działalność służb specjalnych państwa a ochrona danych osobowych”.

GIODO wspomniała też o innych ważnych pracach legislacyjnych w Unii Europejskiej, takich jak przyszłe ramy prawne funkcjonowania Europolu oraz Eurojustu, przetwarzanie danych osobowych pasażerów linii lotniczych (PNR) czy też projekty dotyczące inteligentnych granic.

Szczególny nacisk minister Edyta Bielak-Jomaa położyła jednak na konieczność uchwalenia przepisów dostosowujących polskie prawo do orzeczeń sądów w sprawie retencji danych telekomunikacyjnych. Wskazywała, że w 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku wydanym w sprawie Digital Rights Ireland unieważnił unijną dyrektywą retencyjną ze względu na naruszenie praw wynikających z Karty Praw Podstawowych, tj. art. 7 dotyczącego poszanowania życia prywatnego i rodzinnego i art. 8 dotyczącego ochrony danych osobowych. Jak zaznaczyła, przyczyną stwierdzenia nieważności dyrektywy retencyjnej była nieproporcjonalność zawartych w niej rozwiązań, które zbyt głęboko ingerują w prywatność obywateli Unii Europejskiej.

Nie można także zapomnieć o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku, który uznał część przepisów ustaw kompetencyjnych poszczególnych służb za niezgodne z Konstytucją RP. Stwierdził między innymi, że służby specjalne i policja mają prawo do posługiwania się danymi telekomunikacyjnymi, tylko pod warunkiem wprowadzenia przepisów gwarantujących niezależną kontrolę udostępniania takich danych sprawowaną przez jakiś organ mówiła dr Edyta Bielak-Jomaa.

W jej opinii, bez takiego organu będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której działalność służb nie podlega wystarczającemu nadzorowi, przez co nasze prawa obywatelskie są zagrożone. Dr Edyta Bielak-Jomaa dodała, że nie ma drugiego takiego kraju w UE, w którym działalność służb w ogóle nie podlega żadnemu nadzorowi.

GIODO wskazywała, że ponieważ wyrok TK zacznie obowiązywać od lutego 2016 r., potrzebne jest pile uregulowanie tej kwestii. Jeżeli do tego czasu nie wejdą w życie nowe regulacje, może zabraknąć podstaw prawnych dla niektórych działań służb – przestrzegała. Wydaje mi się, że nowy rząd nie będzie miał wyjścia, bo wyroki – TK i ETS - są jednoznaczne. Brak regulacji naprawdę może skomplikować działalność służb, a jest to istotne, bo w grę wchodzi bezpieczeństwo – dodała.

 

Ostatnie aktualności