UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO uczy nauczycieli i dzieci, jak chronić dane osobowe, 22-23.10.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2015-10-26
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-10-26 09:10:06
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-10-26 09:26:36

Podnoszenie świadomości uczniów w zakresie ich prawa do prywatności i ochrony danych osobowych poprzez edukowanie nauczycieli to główny cel programu edukacyjnego GIODO.

Ogólnopolski program edukacyjny GIODO „Twoje dane - twoja sprawa”. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” ma na celu uwrażliwienie nauczycieli i uczniów na zagrożenia, jakie dla ochrony danych osobowych i prywatności istnieją w codziennym korzystaniu z Internetu.

Młodzi ludzie muszą mieć świadomość, że w sieci nie są anonimowi, a każde ich kliknięcie pozostawia cyfrowy ślad mówił minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektopra Ochrony Danych Osobowych (GIODO) podczas wywiadu udzielonego redaktor Annie Depczyńskiej z Czwórki Polskiego Radia, przy okazji szkolenia inaugurującego VI edycję programu. Muszą też mieć świadomość konsekwencji swoich działań w Internecie – dodał. Przestrzegał przy tym, by z rozwagą udostępniać informacje o sobie, rodzinie i przyjaciołach, zwłaszcza osobom i podmiotom, których nie znamy. Zwracał uwagę, że internetowi przestępcy stosują bardzo wyrafinowane sposoby, by od dzieci wyłudzić – dotyczące ich rodzin i najbliższych dane osobowe. Liczą przy tym na brak wiedzy i świadomości młodych co do konieczności zachowania w poufności informacji o osobach trzecich.

Minister Andrzej Lewiński uczulał też na konsekwencje upowszechniającej się, zwłaszcza wśród dzieci, cyberprzemocy. – Hejt w Internecie boli tak samo, jak uderzenie pięścią – mówił. – Dlatego powinniśmy chronić młodych, by nie doprowadzić do zdruzgotania ich psychiki, tym bardziej że obraźliwe informacje zamieszczone w sieci przez to, że są powszechnie dostępne, odbierane są szczególnie dotkliwie - dodał.

W opinii zastępcy GIODO, systematyczne uświadamianie uczniów, jak powinni dbać o prywatność i dane osobowe zarówno innych, jak i własne, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, to ważne zadanie szkół. GIODO wspiera je poprzez swój program edukacyjny, wokół którego buduje coraz większą koalicję. Liczy na zaangażowanie w tego typu działania Policji, Rzecznika Praw Dziecka, ministra oświaty, a nawet wybranych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), którzy po odpowiednim przygotowaniu mogliby prowadzić zajęcia w szkołach.

Przed nami wielkie wyzwanie, liczę jednak na to, że kompleksowość działań w tym zakresie przyniesie wymierne rezultaty – powiedział minister Andrzej Lewiński.

Ostatnie aktualności