UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Czy po zgłoszeniu powołania ABI należy zgłaszać zbiory danych do rejestracji GIODO?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2015-03-11
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:03:49
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:10:20

W przypadku zbiorów zawierających dane szczególnie chronione, tj. należące do kategorii danych wskazanych w art. 27 ust. 1 u.o.d.o., nadal istnieje obowiązek zgłoszenia takich zbiorów danych do rejestracji GIODO przed rozpoczęciem przetwarzania (art. 40 u.o.d.o.).

W przypadku zbiorów danych osobowych niezawierających danych wskazanych w art. 27 ust. 1 u.o.d.o. nie ma obowiązku ich zgłaszania do rejestracji GIODO, jeśli administrator danych powołał ABI i zgłosił jego powołanie GIODO.

Ostatnie aktualności