UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Gdzie szukać informacji o zarejestrowanych ABI?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2015-03-11
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:03:40
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:13:41

Administratorzy bezpieczeństwa informacji zgłoszeni do rejestracji są wpisywani do prowadzonego przez GIODO ogólnokrajowego, jawnego rejestru ABI (art. 46c u.o.d.o.). Rejestr jest dostępny pod adresem: https://egiodo.giodo.gov.pl/search_results_advanced_ado.dhtml i zawiera informacje,
o których mowa w art. 46b ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c  u.o.d.o., tj.

  • Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;
  • imię i nazwisko ABI oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej.

Ostatnie aktualności