UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Jakie są najczęściej popełniane błędy w zgłoszeniach powołania ABI?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2015-03-11
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:03:47
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:14:27

Najczęstsze błędy to:

 

 • zgłoszenia nie dokonano z użyciem formularza zgłoszenia;
 • zgłoszenie przesłano w formie skanu zgłoszenia;
 • pod zgłoszeniem brak podpisu osoby upoważnionej (osób upoważnionych)
  do reprezentowania administratora danych.
 • zgłoszenie powołania na funkcję ABI kierownika jednostki organizacyjnej (na przykład dyrektora szkoły, biblioteki, wójta, prezesa lub członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki akcyjnej). Jest to nieprawidłowe, ponieważ oznaczałoby
  w istocie podjęcie decyzji przez administratora danych, iż on sam będzie wykonywał zadanie ABI w rozumieniu art. 36b u.o.d.o.;
 • zgłoszenie powołania zastępcy ABI, mimo braku takiego obowiązku.

 

Ponadto:

 • niektórzy administratorzy danych podają w zgłoszeniach powołania ABI do rejestracji GIODO jednocześnie numer ewidencyjny PESEL oraz informacje dotyczące dokumentu tożsamości, w tym jego serię i numer. Jeżeli ABI posiada nadany numer PESEL, wówczas wystarczające jest jego podanie, nie trzeba dodatkowo zamieszczać informacji odnośnie dokumentu tożsamości;
 • niektórzy administratorzy danych załączają do zgłoszenia powołania ABI złożone przez niego odrębne oświadczenie np. o niekaralności. Jest to zbędne, gdyż wszelkie wymagane oświadczenia składa administrator danych w treści zgłoszenia powołania ABI do rejestracji GIODO.

Ostatnie aktualności