UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Wykaz wydarzeń z udziałem GIODO oraz innych przedstawicieli Biura

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-05-18
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-12-03 10:12:11
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2018-05-18 14:10:13
 1. Szkolenie oraz dyskusja na temat RODO, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony danych osobowych w działalności związków zawodowych. XVI Forum Prawników Związkowych. Organizator: Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność". Lublin, 17 maja 2018 r.
 2. Wystąpienie przedstawicieli Biura GIODO na Konferencji pt. „Ochrona Danych Osobowych w świetle rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w ramach cyklu Konferencji Cywilizacyjne wyzwania Informatyki. Organizator: Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski, 10 maja 2018 r.
 3. Spotkanie z przedstawicielami administracji publicznej regionu północnej Wielkopolski. Organizator: Urząd Miasta Piły. Piła, 9 maja 2018 r.
 4. "Cyberbezpieczeństwo: polityka obronna wobec zagrożeń wirtualnej rzeczywistości” tematem panelu z udziałem przedstawiciela Biura GIODO podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji Społeczności Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego pt. ”Wojny w czasach cyfrowej rewolucji”. Organizator Centrum Europa Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 27 kwietnia 2018 r.
 5. Seminarium dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Rzeszów, 27 kwietnia 2018 r. 
 6. Spotkanie z pracownikami i studentami na Politechnice Rzeszowskiej. Rzeszów, 26 kwietnia 2018 r.
 7. Udział przedstawiciela Biura  GIODO w Seminarium „Świat po RODO- rozważania, rozwiązania” Organizator: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Warszawa, 24 kwietnia 2018 r.
 8. Udział przedstawiciela Biura GIODO w  panelu pt. „Znaczenie rozporządzenia RODO dla funkcjonowania banków i instytucji finansowych” podczas X Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Bankowego. Organizator: Koło Naukowe Prawa Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 18-19 kwietnia 2018 r.
 9. Wystapienie przedstawicieli GIODO podczas XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz w warsztatach ze studentami w formule ćwiczeń. Organizator: Studencka Poradnia Prawna przy Collegium Polonicum w Słubicach. Słubice, 14 kwietnia 2018 r.
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa 4. Forum Prawa Mediów Elektronicznych. Organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 10-11 kwietnia 2018 r.
 11. "Bezpieczeństwo danych osobowych - aspekty prawne” tematem sesji z udziałem przedstawicieli Biura GIODO podczas Konferencji „Bezpieczeństwo danych – problemy prawne i techniczne”, Organizatorzy: Wojskowa Akademia Techniczna, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, 9 kwietnia 2018 r. 
 12. Forum Zarządzania Publicznego. "Nowe podejście do ochrony danych. Wpływ RODO na przetwarzanie danych przez instytucje publiczne". Warszawa, 5 kwietnia 2018 r. 
 13. Konferencja "Nowe zasady zabezpieczania danych osobowych, czyli RODO w praktyce". Konferencja Technologiczna GIODO. Warszawa, 28 marca 2018 r.
 14. Udział przedstawiciela GIODO w szkoleniu dla kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa, 27 marca 2018 r. 
 15. Wdrożenie RODO tematem Spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych szkolenie przez ekspertów z Biura GIODO, Organizator: Ministerstwo Finansów, Warszawa, 22 marca 2018 r.
 16. Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych w kontekście pracy rzecznika praw konsumenta tematem wystąpienia eksperta Biura GIODO podczas XX posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów, Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 16 marca 2018 r. 
 17. Udział  przedstawiciela Biura GIODO w panelu dyskusyjnym "Wdrożenie RODO, czyli reforma danych osobowych w oświacie. Twoja szkoła i tak zawiśnie w chmurze" podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty, 11-12 kwietnia 2018 r w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, Organizator: Municipium S.A w Warszawie, Urząd Miasta Lublina
 18. RODO - rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych -temat wykładu przedstawwiciela Biura GIODO podczas Ogólnopolskiego Zlotu Innowacyjnych Nauczycieli i Drektorów w Jastrzębiej Górze, 23 marca 2018 r. Organizator: Redakcja "TIK w Edukacji", Wrocław
 19. Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych. Organizator: Uniwersytet przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Siedlce-Chlewiska, 19 marca 2018 r. 
 20. O ochronie danych osobowych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, podczas Sympozjum Naukowego pt. "Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych". Organizatorzy: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie wspólnie z Polską Radą Ekumeniczną. Warszawa, 15 marca 2018r.
 21. O bezpieczeństwie danych osobowych w świetle RODO  - to temat wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas 3. edycji Economic Security Forum ECONSEC 2018, pt. "Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze wobec cyber zagrożeń". Organizator: Europejskie Centrum Biznesu. Warszawa, 15 marca 2018 r.
 22. Udział przedstawiciela GIODO w panelu dyskusyjnym: dokąd zmierzamy? Na drodze do efektywniejszego wdrożenia RODO - postulaty i spostrzeżenia branży medycznej podczas konferencji "Wdrożenie RODO w sektorze medycznym. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?", która odbędzie się 14 marca 2018 r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
 23. Przetwarzanie danych osobowych w działalności podmiotów medycznych z uwzglednieniem zmian, jakie w tym zakresie wprowadzi RODO, będzie jednym z tematów Konferencji pt. "Bezpieczeństwo informacji w sektorze ochrony zdrowia. Wdrożenie RODO w sektorze ochrony zdrowia". Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Katowice, 6 marca 2018 r.
 24. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych - KRPUT, organizowana na Politechnice Śląskiej. Gliwice, 5 marca 2018
 25. O roli instrumentów samoregulacyjnych z RODO w praktyce osób wykonywujących zawód medyczny i o prawie pacjenta do kontroli ich danych osobowych będzie mowa podczas Konferencji pt. "Tajemnica medyczna. praktyczne dylematy ochrony danych pacjentów. Organizatorzy: Naczelna Izba Lekarska, Okręgowa Izba lekarska w Warszawie, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położynych w Warszawie, Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Warszawa, 5 marca 2018 r.
 26. Podejście do analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych będzie tematem wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas Konferencji RIBA Forum. Organizator: Stowarzyszenie ds. bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych ISSA Polska. Warszawa, 28.02.-1.03.2018
 27. Konferencja Naukowa pt. "Bezpieczeństwo danych osobowych w cyberprzestrzeni: szanse, wyzwania, zagrożenia", organizowana z okazji obchodów XII Dnia ochrony Danych Osobowych przez Akademię Marynarki Wojennej im. Obrońców Westerplatte w Gdyni. Gdynia 28 lutego 2018
 28. "Ochrona danych osobowych w obszarze infrastruktury krytycznej" to tytuł wystapienia przedstawiciela GIODO podczas Konferencji Naukowej pt. "Udział Policji oraz innych służb i instytucji w ochronie infrastruktury krytycznej Państwa w dobie niesymetrycznych zagrożeń. Diagnoza i perspektywy", organizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w związku z obchodami XII Dnia Ochrony Danych Osobowych. Szczytno, 27 lutego 2018 r
 29. Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podczas posiedzenia Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 26 lutego 2018 r. w związku z obchodami XII Dnia Ochrony Danych Osobowych.
 30. Konferencja na temat wyzwań technologicznych dla motoryzacji w kontekście ochrony danych osobowych. Organizator: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Warszawa, 26 lutego 2018r.
 31. Dzień Otwarty organizowany przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach obchodów XII Dnia Ochrony Danych Osobowych. Konferencja Naukowa pt. "Aktualny stan przygotowania polskiego systemu prawnego do bezpośredniego stosowania RODO - postulaty de lege ferenda". Wrocław 21 lutego 2018 r.
 32. Z okazji 12. rocznicy obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas organizuje Konferencję pod patronatem GIODO pt. "Od ustawy ODO do RODO". Zamek Królewski w Warszawie, 15 lutego 2018r.
 33. O obowiązkach administratorów danych osobowych w placówkach oświatowych w świetle RODO, będzie mowa podczas Konferencji organizowanej w ramach obchodów XII Dnia Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków 2 lutego 2018 r.
 34. Konferencja nt. RODO z okazji Dnia Otwartego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza, 1 lutego 2018 r.
 35. "RODO- Sprawdzam! Proces kontrolny krajowego organu nadzorczego - co się zmieni? Jak ADO może się do niego przygotować” oraz „Koregulacja w świetle RODO, czyli po co administratorowi danych kodeksy postępowania” - tematami wystąpień przedstawicieli Biura GIODO na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Administrator danych osobowych w perspektywie RODO”. Organizator: Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działajace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu  Łódzkiego. Łódź, 30 stycznia 2018 r.
 36. Konferencja organizowana w ramach XII Dnia Ochrony Danych Osobowych, pt. "ABI w nowej roli - inspektor ochrony danych". Organizator: Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Warszawa, Mała Aula w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, 30 stycznia 2018 r.
 37. Ochrona danych osobowych w działalności urzędów pracy w świetle przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych - to temat wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas spotkania roboczego przedstawicieli wojewódzkich urzędów pracy zajmujących się ochroną danych osobowych. Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Kielce, 22 stycznia 2018 r.
 38. Konferencja organizowana z okazji obchodów XII Dnia Ochrony Danych Osobowych, nt. ochrony danych osobowych w działalności kościołów i innych związków wyznaniowych w świetle ogólnego rozporządzenia. Organizator: Akademia Ignatianum w Krakowie. Kraków, 22 stycznia 2018 r.
 39. Prelekcja poświęcona ostatnim i przyszłym zmianom w przepisach o ochronie danych w wystąpieniu przedstawiciela Biura GIODO na Konferencji „Podkarpacie dla biznesu”. Organizatorzy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Rzeszowie oraz Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Rzeszów, 4 stycznia 2018 r.
 40. Spotkanie konsorcjantów BBMRI.pl nt. opracowania i wdrożenia kodeksu postępowania w sprawie przetwarzania danych w biobankach, w związku z nowym rozporządzeniem unijnym w sprawie przetwarzania danych. Organizatorzy: Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Katedra Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Warszawa, 15 grudnia 2017 r.
 41. Zmiany w systemie prawa ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO były tematem wystąpienia przedstawiciela Biura GIODO podczas I Forum Zarządzania Dokumentacją. Organizator IT w Administracji,  Ciechocinek 11-13 grudnia 2017 r.
 42. "Stan obecny i kierunki zmian w przepisach RODO" to tytuł wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas Konferencji pt. "Ochrona informacji w dobie cyfryzacji. Reforma ochrony danych osobowych - czy jesteśmy przygotowani do nadchodzących zmian?". Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ZETOM Katowice oraz Instytut Ochrony Danych Osobowych. Katowice, 11 grudnia 2017 r.
 43. O ochronie prywatności i danych osobowych podczas Konferencji pt. Reforma ochrony danych osobowych - cel, narzędzia, skutki". Organizator: Instytut Prawa i Administracji Obronnej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Warszawa, 7 grudnia 2017 r.
 44. Szkolenie w zakresie przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych dla przedstawicieli sądów apelacji wrocławskich przeprowadzą eksperci Biura GIODO. Organizatorzy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków i Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieście, Wrocław, 23-24 listopada 2017 r.
 45. O bezpieczeństwie informacyjnym w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia – to temat wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas III Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo informacyjne w obszarze cyberprzestrzeni”. Organizator: Akademia Marynarki Wojennej im. Obrońców Westerplatte w Gdyni. Gdynia, 23-24 listopada 2017 r.
 46. Podpisanie Porozumienia pomiędzy Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Warszawa, 21 listopada 2017 r.
 47. Zmiany w systemie prawa ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO tematem wystąpienia przedstawiciela Biura GIODO na Konferencji „Wdrożenie unijnej reformy ochrony danych osobowych w sektorze publicznym". Organizator C.H. Beck. Warszawa 20-21 listopada 2017 r.
 48. Zagadnienie wykorzystania danych użytkowników sieci przy realizacji działań marketingowych w świetle RODO omówi przedstawiciel GIODO podczas Konferencji Marketing & Media Summit 2017. Organizator: Uniwersytet SWPS. Warszawa, 20 listopada 2017 r.
 49. Co RODO zmieni z punktu widzenia organu nadzorczego? Tematem wystąpienia przedstawiciela Biura GIODO podczas VI edycji Konwentu Ochrony Danych Osobowych i Informacji. w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej. Organizator: ForSafe Sp. z o.o oraz Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, Łódź, 17 listopada 2017 r.
 50. O certyfikacji i kodeksach postępowania jako nowych narzędziach zapewniających prawidłowe przetwarzanie danych osobowych będzie mówił przedstawiciel GIODO podczas 3.edycji konferencji Mastering the Game. Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z  Narodowym Centrum Kultury, Miastem Stołecznym Warszawa, Fundacją Indie Games Polska, Kancelarią DLA Piper oraz Warszawską Szkołą Filmową. Warszawskie Centrum Kreatywności Targowa, 17 listopada 2017 r.
 51. "Związek i wpływ ochrony danych osobowych w kontekście całokształtu zadań i czynności wykonywanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego oraz pracownika tego urzędu" - to tytuł wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej". Organizator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Stowarzyszenie Urzędników Polskich. Lublin, 10.11.2017 r.
 52. "Obowiązki dyrektorów szkół w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych” oraz „Założenia ogólnopolskiego programu edukacyjnego Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danach osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” – to tytuły wystąpień Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jego przedstawiciela podczas Spotkania Dyrektorów Szkół Ćwiczeń. Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie. Kraków, 6 listopada 2017 r.
 53. Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w celu identyfikacji zagrożeń a ochrona danych osobowych - będą tematem panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawiciela GIODO podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa”. Organizatorzy: Centrum Naukowo Badawcze Obrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Józefów, 26 października 2017 r.
 54. "Wyniki kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, przeprowadzonych w starostwach powiatowych, w związku z udostępnianiem danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków” tematem wystąpienia przedstawiciela GIODO na Konferencji „Budowa referencyjnego modelu przechowywania i przetwarzania informacji w rejestrach publicznych” Organizatorzy: Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Katowicach, Ustroń, 25-27 października 2017 r.
 55. O inteligentnych rozwiązaniach dla miejskich monitoringów w kontekście bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych będzie mówił przedstawiciel GIODO podczas V Międzynarodowej Konferencji „Miasto Monitorowane – personel, aspekty prawne i technika systemów CCTV. Organizatorzy: Akademia Monitoringu Wizyjnego, Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP oraz Urząd Miasta i Straż Miejska w Częstochowie. Sulejów, 25 października 2017 r.
 56. "Obowiązki tłumacza przysięgłego wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679” tematem wystąpienia przedstawiciela GIODO na Konferencji PT TEPIS – Warsztaty Przekładu prawniczego i specjalistycznego, Organizator: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPiS, Warszawa 21-22 października 2017 r.
 57. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych tematem  szkolenia dla dyrektorów departamentów i biur Ministerstwa Finansów, Organizator: Ministerstwo Finansów, Warszawa, 20 października 2017 r..
 58. GIODO gościem na Konferencji „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację rządową”, Organizatorzy: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa, 20 października 2017 r.
 59. RODO czyli co czeka firmy od maja 2018 roku tematem prezentacji eksperta GIODO na VII Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizator Regionalna Izba Gospodarcza. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, 18-20 października 2017 r.
 60. Wdrożenie unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) tematem prezentacji przedstawiciela GIODO w 3 edycji Forum Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego-Telecom Security Forum- Tel Sec2017, Organizatorzy: Orange Polska S.A, TelsSec, Serock, 18-19 października 2017 r.
 61. "O bezpieczeństwie danych osobowych w szkole. Dziecko jako podmiot danych osobowych chronionych przez szkołę oraz uczeń oczekujący wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony jego prywatności podczas Kongresu Edukacja i Rozwój, XIX Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. Organizator: Wolters Kluwer 20.10.2017 r.
 62. Cyberbezpieczeństwo narodowe tematem wystąpienia przedstawicieli GIODO podczas III Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2017 „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo. Filary polskiej gospodarki przyszłości”. Organizator: Europejskie Centrum Biznesu. Siedlce, 19-20 października 2017 r.
 63. Kontrola w samorządach i instytucjach publicznych oraz Kontrola w biznesie tematem panelu i wystąpienia eksperta GIODO w X edycji Europejskiego Forum Gospodarczego, Organizator panelu: Najwyższa Izba Kontroli, Łódź, 16 października 2017 r
 64. Zagadnienia związane z bezpiecznym funkcjonowaniem dokumentów publicznych tematem wystąpienia GIODO na Konferencji „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”, Organizatorzy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Poczta Polska S.A. Szczytno, 13 października 2017 r.
 65. Zakres zmian w systemie prawa ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO tematem wystąpienia przedstawiciela GIODO na Konferencji z okazji 15 -lecia funkcjonowania audytu wewnętrznego w dziale administracji rządowej – sprawiedliwość. Organizator: Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa, 12-13 października 2017r.
 66. Wyniki kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych  przeprowadzonych w starostwach powiatowych tematem wystąpienia przedstawicieli GIODO na Naradzie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Mazowieckiego. Organizator: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa, 12 października 2017 r.
 67. "Ochrona danych osobowych w działalności podmiotu leczniczego i praktyki zawodowej pielęgniarki, położnej”, tematem prezentacji przedstawiciela GIODO na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” . Organizator: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawa, 9-10 października 2017 r.
 68. Jak powinny przygotować się samorządy na zmianę w ochronie danych osobowych od 25.05.2018 r.  oraz zagadnienie cyberbezpieczeństwa – to główne tematy paneli z udziałem przedstawiciela GIODO podczas XV Jubileuszowego Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach,  5  października 2017 r.
 69. Nowe przepisy o ochronie danych osobowych w praktyce organów administracji publicznej tematem prezentacji przedstawiciela GIODO na Konferencji Szkoleniowej Organizator Prezydent Miasta Białegostoku, Białystok, 5 października 2017 r.
 70. "Organ nadzorczy 2.0. GIODO wobec wyzwań wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” tematem prezentacji przedstawiciela GIODO w spotkaniu Grupy Roboczej ds. Telekomunikacji, Mediów i Technologii działającej w ramach BPCC. Organizator Zarząd Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, Warszawa, 4 października 2017r.
 71. "Zmiany wprowadzone przez ogólne rozporządzenie i ich skutki” – to tytuł wystąpienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych. Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademia Pomorska w Słupsku. Ustka, 25 września 2017 r.
 72. Zagadnienia związane z rejestracją ABI tematem prezentacji przedstawiciela GIODO  w III Lubuskim Seminarium Sekretarzy Gmin Członkowskich. Organizator: Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. Kolesin,  28-29 września 2017 r.
 73. O skali zmian jakie niesie ze sobą reforma RODO była mowa w wystąpieniu GIODO podczas Konferencji „Unijna reforma ochrony danych osobowych – RODO/GDPR – wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców”. Organizatorzy: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 22 września 2017 r.
 74. Udział przedstawiciela GIODO w spotkaniu dotyczącym koncepcji e-paragonu i implikacji jego wprowadzenia dla konsumentów. Organizator: Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Rozwoju. Warszawa, 21 września 2017 r.
 75. Przedstawiciel GIODO brał udział w debacie podczas Konferencji "Nowe przepisy o ochronie danych osobowych  - istotne wyzwania dla polskich przedsiębiorców". Organizator: More&More Grupa Kreatywna Sp. z o.o. Warszawa, 19 września 2017 r.
 76. Reforma prawa ochrony danych w UE tematem wystąpienia GIODO podczas  Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej pt. „Reforma ochrony danych osobowych – aspekty proceduralne”. Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 15 września 2017 r.
 77. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – konsekwencje dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających” – to tytuł wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas Konferencji GDPR pt. „Praktyczne aspekty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych. Jak prawnicy powinni się przygotować?” Organizatorzy: AEA-EAL oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie. Olsztyn, 8 września 2017 r.
 78. Wystąpienie przedstawiciela GIODO w bloku tematycznym dt. IT i Cybersecurity podczas Konferencji Jubileuszowej IIA Polska, pt. „Odpowiedzialny audyt w odpowiedzialnej organizacji. 15 lat doświadczenia. Wyzwania na przyszłość”. Organizator: Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA. Józefów, 8 czerwca 2017 r.
 79. "Przejrzystość wymiany danych w sieciach inteligentnych w kontekście wymagań RODO" – to tytuł wystąpienia podczas VII Smart Communication and Technology Forum. Warszawa, 8 czerwca 2017 r.
 80. Przedstawiciel GIODO z wystąpieniem podczas konferencji "Bezpieczeństwo w sieci = bezpieczny biznes". Organizator: Pracodawcy Pomorza oraz Pomorski Klaster ICT Interizon. Gdańsk, 7 czerwca 2017 r.
 81. Przedstawiciel GIODO o "Ryzykach w procesie kształtowania systemów informatycznych na etapie projektowania legislacyjnego i w świetle ustaleń pokontrolnych GIODO" podczas I Konferencji "Informatyzacja podmiotów leczniczych-korzyści z wdrożenia, plany na przyszłość". Organizator: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Warszawa, 5-6 czerwca 2017 r.Przedstawiciel GIODO na IV Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Reforma zamówień publicznych. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych". Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 29 maja 2017 r.
 82. "Majowe mrozy w Warszawie" z udziałem przedstawiciela GIODO. Organizator: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Urząd Miasta i Gminy Mrozy. Warszawa, 26 maja 2017 r.
 83. Konferencja "Prawa Nowych Technologii w obliczu Ochrony Praw Człowieka" z udziałem przedstawiciela GIODO, który wystapi z tematem „Reforma ochrony danych osobowych a wzmocnienie praw obywateli”. Organizator: Koło Naukowe Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa, 26 maja 2017 r.
 84. GIODO gospodarzem bloku tematycznego “Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na rozwiązania oparte na przetwarzaniu wielkich zasobów danych” podczas "DATA: Think Big Congress" organizowanego w ramach FutureTechCongress. Organizator: MM Conferences S.A. Warszawa, 24-25 maja 2017 r.
 85. O bezpieczeństwie informacji przestrzennej w Internecie - podczas IX Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie”, realizowanej w ramach Projektu Badawczo-Rozwojowego „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”. Organizatorzy: UKSW oraz GIODO. Warszawa, 18-19 maja 2017 r.
 86. Ochrona danych osobowych w świetle rozporządzenia ogólnego o ochronie danych  - tematem wystąpienia podczas Konferencji „Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym”. Organizator: Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Warszawa, 17 maja 2017 r.
 87. Bezpieczeństwo danych osobowych w szkole. Dziecko jako podmiot danych osobowych chronionych przez szkołę oraz uczeń oczekujący wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony jego prywatności - tematem wystąpienia podczas Konferencji "Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji - bezpieczeństwo cyfrowe w dzisiejszej szkole". Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Microsoft sp. z o.o. Warszawa, 11 maja 2017 r.
 88. Przedstawiciel GIODO z wykładem podczas IV Konferencji "Bieżące wyzwania Compliance na rynku kapitałowym". Organizator: Izba Domów Maklerskich. Warszawa, 9 maja 2017 r.
 89. Podstawy prawne przetwarzania dokumentacji medycznej oraz jej udostępnianie – to temat wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas I Pomorskiej Konferencji Ochrony Danych Osobowych – Służba Zdrowia. Organizator: Informacje Bezpieczne Jaszewski, Kawczyńska, Piasecki s.c. Gdańsk, 20-21 kwietnia 2017 r.
 90. O zagadnieniach związanych z cyberbezpieczeństwem i jego zagrożeniami podczas VII Konferencji „Ataki Sieciowe”. Organizator: Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 13 kwietnia 2017 r.
 91. Zasady przetwarzania danych osobowych i realizacja uprawnień podmiotów danych, a także o odpowiedzialności za naruszenie bezpieczeństwa danych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – to główne zagadnienia podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej. Organizatorzy: GIODO, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy. Józefów, 11-12 kwietnia 2017 r.
 92. O bezpieczeństwie i monitoringu sieci w kontekście ochrony danych osobowych i prawa do prywatności jej użytkowników – podczas Konferencji ”Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT”. Organizator: Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Warszawa, 11 kwietnia 2017 r.
 93. Zagadnienia kontroli w nowych regulacjach w zakresie ochrony danych osobowych  - kontrolna funkcja organu regulacyjnego – to zagadnienia podczas „RIBA FORUM. Wyzwania ochrony danych w czasach nowych regulacji”. Organizator: Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych ISSA Polska. Warszawa, 6 kwietnia 2017 r.
 94. Wystąpienie przedstawiciela GIODO w panelu dyskusyjnym pt. „Czy miasta w Polsce są gotowe na wyzwania współczesności?” Organizatorzy: TOR Zespół Doradców Gospodarczych, TOR Konferencje. Warszawa, 6 kwietnia 2017 r.
 95. Udział przedstawiciela GIODO w panelu dyskusyjnym „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – ochrona danych osobowych w erze społeczeństwa cyfrowego” – podczas II Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa -  Cybersec PL. Organizator: Instytut Kościuszki. Warszawa, 6 kwietnia 2017 r.
 96. Konferencja "Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych" z wystąpieniem przedstawicieli GIODO nt. zmian w prawie o ochronie danych osobowych oraz o prawnych aspektach ochrony danych osobowych w szkole. Organizator: Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Gliwice, 30 marca 2017 r.
 97. Ochrona danych osobowych a cyberbezpieczeństwo – to temat wystąpienia podczas 2. Forum ECONSEC 2017 pt. „Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze wobec cyber zagrożeń”. Organizator: Europejskie Centrum Biznesu.  Warszawa, 16 marca 2017 r.
 98. O przyszłości regulacji o ochronie danych osobowych podczas III Konferencji pt. „Przygotowanie do wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (GDPR-RODO). Organizator: Związek Banków Polskich. Warszawa, 10 marca 2017 r.
 99. #20 Panel Expert IAB Polska - Prywatność w sieci, organizator: IAB Polska, Warszawa, 7 marca 2017 r.
 100. Zadania i odpowiedzialność Administratorów Bezpieczeństwa Informacji – wystąpienie podczas Konferencji Szkoleniowej pt. „Głos Administratorów Bezpieczeństwa Informacji”. Organizator: Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 7 marca 2017 r.
 101. Szkolenie ,,Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze ochrony zdrowia w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych''. Organizator: GIODO. Warszawa, 1-2.03.2017 r.
 102. Udział w panelu dyskusyjnym podczas Inauguracyjnego Spotkania IAPP w Polsce - KnowledgeNET Chapter Warsaw. Organizator: IAPP oraz CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki Sp. kom. Warszawa, 28 lutego 2017 r.
 103. Wykład pt. „20-lat ochrony danych osobowych w Polsce” podczas I Wałbrzyskiej Konferencji ochrony danych osobowych - w drodze po nowe wyzwania. Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu. Wałbrzych, 24 lutego 2017 r.
 104. O nowych standardach ochrony danych z perspektywy Grupy Roboczej Art. 29 – zagadnienia wybrane, podczas Konferencji pt. „Zmiany unijnych standardów ochrony danych osobowych z perspektywy ABI”. Organizator: Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 17 lutego 2017 r.
 105. Nowe regulacje prawne w obszarze zarządzania danymi w kontekście GDPR – to główny temat spotkanie pn. „VISION BREAKFAST: fundamenty nowego podejścia do zarządzania danymi”. Organizatorzy: CIONET Polska Sp. z o.o. oraz Commvault. Warszawa, 16 lutego 2017 r.
 106. Konferencja Naukowa ,,Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych''. Organizator: GIODO, INP PAN. Warszawa, 14 lutego 2017 r.
 107. Dzień Otwarty GIODO w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza, 3-4 lutego 2017 r.
 108. O ochronie danych osobowych w działalności placówek oświatowych  podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w perspektywie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych”. Organizatorzy: Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działające na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 3 lutego 2017 r.
 109. 20 lat doświadczeń w przestrzeganiu prawa do ochrony danych osobowych w Polsce, w szczególności w kontekście wyzwań społeczeństwa informacyjnego – to główne zagadnienia Konferencji pt. „Ochrona danych osobowych w dobie przemian” zorganizowanej w ramach obchodów XI Dnia Ochrony Danych Osobowych 2017. Organizator: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Warszawa. 31 stycznia 2017 r.
 110. "Współtworzenie nowego systemu monitorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych" - to tytuł wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas Konferencji pt. "Wykonywanie nowej funkcji ABI - drugi rok doświadczeń", z okazji II Dnia ABI. Organizatorzy: Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 26 stycznia 2017 r.
 111. O ochronie danych osobowych w związku z powierzeniem obsługi wewnętrznych procesów usługodawcy podmiotowi zewnętrznemu – podczas II Konferencji pt. „Outsourcing w jednostkach publicznych – odpowiedzialność zarządzających – stare i nowe problemy”. Organizator: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Naukowa – wspólna jednostka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice, 17 stycznia 2017 r.
 112. Kontrola przestrzegania wymagań przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) przez przedsiębiorstwa i instytucje publiczne z perspektywy organu kontrolnego, jakim jest GIODO oraz udział w dyskusji panelowej dotyczącej kluczowych wymagań prawnych na gruncie GDPR – podczas seminarium tematycznego pt. „Rekomendacje dla polskich podmiotów w zakresie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – aspekty prawne i technologiczne”. Organizator: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego. Warszawa, 16 stycznia 2017 r.
 113. O nowych wyzwaniach w obszarze ochrony danych osobowych – podczas konferencji „Ochrona danych osobowych – wyzwania dla sektora teleinformatycznego w perspektywie rozporządzenia o ochronie danych osobowych”. Organizator: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Warszawa, 16 grudnia 2016 r.
 114. Nowe obowiązki Administratorów Danych Osobowych sektora medycznego w świetle nowego rozporządzenia oraz bariery we wdrażaniu bezpiecznej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) – to tematy wystąpień podczas Konferencji „KNOW HEALTH Cyber Security”. Organizator: Data Techno Park Sp. z o.o. Wrocław, 14 grudnia 2016 r.
 115. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – aspekty proceduralne”. Organizatorzy: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 7 grudnia 2016 r.
 116. "Kierunki zmian w systemie ochrony danych osobowych wobec wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”, a także przedstawienie nowych ram prawnych ochrony danych osobowych w praktyce – to główne tematy wystapień podczas konferencji pt. „Działalność biznesowa w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych”. Organizator: Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Poznań, 2 grudnia 2016 r.
 117. „Odpowiedzialne korzystanie z dronów, wyzwania dla prywatności” - to tytuł wystąpienia podczas konferencji pt. „ Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”. Organizator: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. Warszawa, 24 listopada 2016 r.
 118. Konferencja Naukowa „Prokuratoria Generalna – 200 lat tradycji ochrony dobra publicznego”. Sala Kolumnowa Sejmu RP. Warszawa, 18 listopada 2016 r.
 119. „Prywatność dziecka w cyfrowym świecie” oraz „Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych dzieci”, podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: PRAWA DZIECKA W OBSZARACH SPOŁECZNYCH na temat: „Prawa dziecka w konstelacji rodzinnej i placówek oświatowych”. Organizator: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Rzecznik Praw Dziecka. Warszawa, 15 listopada 2016 r.
 120. Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia – tematem V Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Organizatorzy: ForSafe Sp. z o.o. oraz Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Łódź, 15 listopada 2016 r.
 121. Jakie  zmiany czekają ABI po wejściu w życie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – to temat prelekcji przedstawiciela Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podczas VI Mazowieckiego Konwentu Informatyków. Organizator: Redakcja „IT w Administracji”. Hotel 500, Zegrze, 27-28 października 2016 r.
 122. "Warunki i ograniczenia przetwarzania danych biometrycznych w nowych przepisach dotyczących ochrony danych" – to tytuł wystąpienia podczas XX Konferencji na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego Secure 2016.  Organizator: NASK i CERT Polska. Warszawa, 25-26 października 2016 r.
 123. Stosowanie biometrii w perspektywie nowych unijnych ram ochrony danych osobowych – wyzwania przed administratorami i podmiotami przetwarzającymi”  - to tytuł wystąpienia podczas Forum Banków Spółdzielczych. Organizator: Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Warszawa, 19 października 2016 r.
 124. Szkoła administratorem danych osobowych – wybrane zagadnienia i regulacje prawne oraz o nauczaniu o ochronie danych osobowych w szkole, podczas konferencji pt. „Przestrzeganie praw dziecka i ucznia w praktyce szkolnej”. Organizator: Rzecznik Praw Dziecka. Warszawa, 12-13 października 2016 r.
 125. Bezpieczeństwo i ochrona prywatności jednostki w cyberprzestrzeni – to główny przedmiot debaty podczas sesji naukowej pt. „Człowiek w cyberprzestrzeni”. Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji UKSW, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UKSW, Szkoła Nauk Ścisłych UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Warszawa ul. Wóycickiego 1/3, 11 października 2016 r.
 126. Wdrażanie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w szczególności w kontekście przeciwdziałania nadużyciom oraz przestępstwom -  to tematy prelekcji podczas Konferencji „Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych w sektorze finansowym”. Organizator: MMC Polska. Warszawa, 11 października 2016 r.
 127. Wystąpienie otwierające oraz udział w panelu dyskusyjnym poświęconym tematyce bezpieczeństwa danych osobowych zgromadzonych w bazach danych oraz szansom i wyzwaniom dla sektora finansowego w związku z profilowaniem danych klientów, w tym kwestie potencjalnych źródeł pozyskiwania dodatkowych danych – podczas  Konferencji „Funkcjonowanie BIG DATA po wejściu w życie rozporządzenia ogólnego w zakresie ochrony danych osobowych”. Organizator: Związek Banków Polskich. Warszawa, 4 października 2016 r.
 128. Wystąpienie otwierające XXII Forum Teleinformatyki pt. „Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania” oraz członkowstwo w jury konkursu podczas sesji Forum Młodych Mistrzów „Ekonomiczne aspekty informatyzacji Państwa”, z prezentacjami młodych specjalistów informatyki i zarządzania z uczelnianych kół naukowych i zawodowych. Miedzeszyn, 29-30 września 2016 r.
 129. "Ocena mechanizmów przetwarzania danych osobowych w sektorze bankowym w perspektywie nowych ram prawa ochrony danych osobowych UE" – to tytuł wystąpienia podczas Konferencji „Nowe oblicze bankowości – wykorzystanie technologii, bezpieczeństwo transakcji elektronicznych”.  Organizator: SuccessPoint. Warszawa, 27 września 2016 r.
 130. Przetwarzanie danych biometrycznych a ochrona danych osobowych” – to tytuł referatu przedstawiciela GIODO podczas XII Konferencji „BIOMETRIA 2016”. Organizator: Instytut Maszyn Matematycznych Politechniki Warszawskiej we współpracy z NASK. Warszawa, 22 września 2016 r.
 131. O nowych możliwościach weryfikacji tożsamości klientów w świetle wymagań rozporządzenia eIDAS oraz dyrektywy PSD2 dotyczącej identyfikacji usług płatniczych, podczas Międzynarodowej Konferencji „Trusted ID Summit 2016". Organizator: Medien Service.  Warszawa, 22 września 2016 r.
 132. Zagadnienia ochrony danych osobowych  w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych; stan aktualny i przyszłe rozwiązania – podczas szkolenia zorganizowanego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Lublin, 15 września 2016 r.
 133. Kierunki zmian w systemie ochrony danych osobowych wobec wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz zadania ABI, przyszłego inspektora Ochrony Danych Osobowych (Data Protection Officer – DPO), gwaranta właściwego przetwarzania danych osobowych to główne tematy wystąpień - podczas Konferencji pt. „Ochrona danych osobowych  w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Stan aktualny i przyszłe rozwiązania. Lublin, sala posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, 14 września 2016 r.
 134. Raportowanie do GIODO o własnych naruszeniach w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – to jeden z tematów debaty eksperckiej pt. „Europejskie rozporządzenie o ochronie danych. co nas czeka, jak się przygotować? Organizator: Polska Press, redakcja dziennika „Polska the Times”. Warszawa, siedziba Polska Press przy ul. Domaniewskiej 45, 14 września 2016 r.
 135. O reformie ochrony danych podczas Spotkania Dyrektorów Generalnych Urzędów Wojewódzkich, pod patronatem Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha, Gdańsk, 8 września 2016 r.
 136. Przepisy polskich ustaw a przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jak stosowane będą przepisy prawa polskiego dotyczące ochrony danych osobowych w momencie obowiązywania ogólnego rozporządzenia? – to temat wystąpienia podczas seminarium pt. „Nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Wdrożenie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych". Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw i kancelaria prawna PwC Legal. Warszawa, 7 lipca 2016 r.
 137. Wystąpienie nt. wyzwań stojących przed administratorami bezpieczeństwa informacji w związku z reformą ochrony danych w Unii Europejskiej, podczas Konferencji pt. „Inspektor ochrony danych  - kontynuator administratora bezpieczeństwa informacji czy nowa funkcja zapewniająca przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych”, kończącej I edycję studiów podyplomowych w INP PAN. Pałac Staszica w Warszawie, 29 czerwca 2016 r.
 138. Dostosowanie prawa polskiego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – to tytuł panelu dyskusyjnego podczas Konferencji pt. „Innowacyjna gospodarka oparta na danych”. Organizator: Thinktankcyfrowy.pl. Warszawa, 24 czerwca 2016 r.
 139. Wspólne posiedzenie seminaryjne Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP. Warszawa, Senat RP, 22 czerwca 2016 r.
 140. O zagrożeniach cyberprzestrzeni będzie mówił przedstawiciel GIODO podczas warsztatów dla przedstawicieli służb porządku publicznego i sił zbrojnych, pt. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez zastosowanie rozwiązań IT do monitorowania i audytu zmian w środowisku IT oraz zarządzania użytkownikami i zasobami uprzywilejowanymi”. Organizator: Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych. Warszawa, 22 czerwca 2016 r.
 141. "Obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych” – to tytuł wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas V Warmińsko-Mazurskiego Konwentu Informatyków. Organizator: Redakcja „IT w Administracji”. Mrągowo, 20 czerwca 2016 r.
 142. Ochrona danych wrażliwych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, bieżące wyzwania i przyszłe rozwiązania - będzie przedmiotem wystąpienia w debacie pod tytułem „Koordynowana opieka zdrowotna a dane wrażliwe związane z udzielaniem świadczeń – elektroniczna faktura, elektroniczna dokumentacja medyczna” – podczas X Konferencji Hospital Management 2016. Organizator: Polska Federacja Szpitali. Warszawa, 16 czerwca 2016 r.
 143. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dylematy wynikające z realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych – w świetle orzecznictwa sądów i Trybunałów”. Organizatorzy: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 15 czerwca 2016 r.
 144. O ochronie danych biometrycznych – podczas Konferencji „Technologie biometryczne w Polsce – rozwój i zastosowanie”. Organizator: Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Warszawa, 8 czerwca 2016 r.
 145. Wystąpienie poświęcone wyzwaniom w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, podczas uroczystości Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego 2016. Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne.  Pałac Zamoyskich w Warszawie, 2 czerwca 2016 r.
 146. Wystąpienie pt. „Warunki przetwarzania danych zawartych w dokumentacji badań klinicznych, w świetle nowych ram ochrony danych osobowych w UE” podczas  Konferencji „Udostępnianie wyników badań klinicznych – przywilej czy obowiązek?”, zorganizowanej z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych. Organizatorzy: Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Filia Cochrane UJCM, Dział Kliniczny, Sekcja ds. badań klinicznych UJCM. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 20 maja 2016 r.
 147. Cyberbezpieczeństwo oraz stan prac nad Dyrektywą Parlamentu i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie UE oraz problemy związane z wdrożeniem jej postanowień do prawa polskiego – to temat VIII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie”. Organizatorzy: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa, 20.05.2016 r.
 148. "Kierunki zmian w systemie ochrony danych osobowych wobec wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” – to tytuł wystąpienia podczas XX Forum ADO/ABI. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, 17 maja 2016 r.
 149. O ochronie danych osobowych podczas spotkania Okrągłego Stołu poświęconemu innowacjom w sektorze finansowym. Organizator: Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK. Warszawa, 16 maja 2016 r.
 150. Wystąpienie otwierające oraz udział w dyskusji panelowej na temat upowszechniania zaawansowanego wykorzystywania danych administracyjnych w Polsce, podczas warsztatu „Międzynarodowe doświadczenia w zakresie wykorzystania i ochrony administracyjnych danych osobowych". Organizatorzy: Ministerstwo Rozwoju i Bank Światowy. Warszawa, 16 maja 2016 r.
 151. "Unijne standardy przetwarzania danych osobowych przez organy ścigania na tle relacji transatlantyckich” – to tytuł wystąpienia podczas Konferencji Naukowej „Inwigilacja, ile można?”. Organizatorzy: Komisja Praw Człowieka oraz Naczelna Rada Adwokacka. Warszawa, 14 maja 2016 r.
 152. O zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w kontekście zapewnienia ochrony danych osobowych – podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Zarządzania Ciągłością Działania. Organizator: BCMG. Warszawa, 13 maja 2016 r.
 153. O ochronie danych osobowych w cyberprzestrzeni będzie tematem wystąpienia podczas debaty „Bezpieczeństwo i wolność słowa w cyberprzestrzeni”. Organizatorzy: Instytut Staszica oraz Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Dom Dziennikarza w Warszawie, 12 maja 2016 r.
 154. Obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych” – to temat wystąpienia podczas V Pomorskiego Konwentu Informatyków. Organizator: Redakcja „IT w Administracji”. Jurata, 12 maja 2016 r.
 155. Zachowanie równowagi pomiędzy prawem do prywatności a koniecznością inwigilacji - to temat wystąpienia podczas Konferencji „Badania i innowacje w obszarze bezpieczeństwa – wymiana międzynarodowych doświadczeń”. Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Centrum Konferencyjne Stadionu Narodowego w Warszawie, 12 maja 2016 r.
 156. Bezpieczeństwo danych osobowych w działalności podmiotów branży ubezpieczeń – wystąpienie podczas IV Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Sopot, 10-11 maja 2016 r.
 157. "Bezpieczeństwo informacji w świetle nowych ram prawnych ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej” – to tytuł wystąpienia podczas Konferencji Securex BeIN organizowanej w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Poznań, 27 kwietnia 2016 r.
 158. "Ochrona danych osobowych w placówkach publicznych” to temat konsultacji podczas III Forum IT dla Kierowników w Administracji. Organizator: redakcja miesięcznika „IT w Administracji”. Zakopane, 21 kwietnia 2016 r.
 159. "Zasady postępowania z dokumentacją zgromadzoną w archiwach zakładowych jednostek wymiaru sprawiedliwości w świetle aktualnych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych” – to tytuł wystąpienia podczas XIII Konferencji Szkoleniowo-Organizacyjnej Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości. Warszawa, 19-22 kwietnia 2016 r.
 160. Ochrona danych osobowych w działalności podmiotów sektora bankowego w związku z rozwojem nowoczesnych technologii – będzie tematem wystąpienia podczas Forum Banków Spółdzielczych. Organizator: Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Warszawa, 14 kwietnia 2016 .
 161. Zagadnienia dotyczące transgranicznego przepływu danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Maximilian Schrems przeciwko Data Protection Commissioner (C-362-14), będą tematem wystąpienia podczas Międzynarodowej Konferencji organizowanej z inicjatywy New York State Bar Association („NYSBA”). Organizator: Gostyński i Wspólnicy Sp. k. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 8 kwietnia 2016 r.
 162. "Wpływ nowego rozporządzenia ogólnego dotyczącego danych osobowych na prawo polskie” to tytuł wystąpienia w panelu poświęconemu ochronie danych osobowych w UE, podczas Konferencji EUROPA CYFROWA, odbywającej się w ramach 2. Forum Prawa Mediów Elektronicznych. Organizatorzy: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Szczeciński. Opole, 7 kwietnia 2016 r.
 163. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w cyberprzestrzeni, zwłaszcza przez podmioty korporacyjne – to temat wystąpienia podczas VI Konferencji Naukowej „Ataki Sieciowe”. Organizator: Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 5-6 kwietnia 2016 r.
 164. Prezentacja poświęcona ochronie danych osobowych w elektronicznej dokumentacji medycznej podczas Konferencji Naukowej pt. „Wpływ e-zdrowia na jakość i koszty opieki zdrowotnej”. Organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 1 kwietnia 2016 r.
 165. Czy możliwa jest prywatność konsumenta przy dynamicznie rozwijających się usługach na rynku płatności bezgotówkowych, to zagadnienia poruszane w debacie podczas obrad IV Międzynarodowego Kongresu Płatności Bezgotówkowych. Organizator: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Warszawa, 23 marca 2016 r.
 166. Wystąpienie w debacie „Aktualne problemy rejestrów medycznych w Polsce: co się zmieniło od marca 2015 r.?” podczas III Konferencji Naukowej połączonej ze Specjalistycznymi Targami Medycznymi, które pod patronatem czasopisma Journal of Health Policy and Outcomes Research odbędą się 18 marca 2016 r. w Warszawie.
 167. Administrator Bezpieczeństwa Informacji gwarantem właściwego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych – to temat spotkania organizowanego przez Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców. Aula Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim, 17 marca 2016 r.
 168. Zagadnienia relacji przepisów znowelizowanej ustawy o Policji do tajemnic prawnie chronionych – podczas debaty pt. „Nowelizacja ustawy o Policji. Kontrowersje”. Organizatorzy: Kancelaria Lubasz i Wspólnicy oraz Gazeta Wyborcza. Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 17 marca 2016 r.
 169. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem administratora bezpieczeństwa informacji przedstawione w panelu dyskusyjnym Spotkania pn. „Administrator bezpieczeństwa informacji gwarantem właściwego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Organizator: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Gdynia, 16 marca 2016 r.
 170. Prezentacja opinii na temat pozyskiwania zgody na przesłanie informacji handlowej, podczas debaty organizowanej z okazji Światowego Dnia Konsumenta pt. „Konsument na rynku usług telekomunikacyjnych oraz e-commerce”. Organizator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warszawa, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK, 16 marca 2016 r.
 171. Spotkanie nt nowych przepisów unijnych w sprawie ochrony danych osobowych – co nas czeka z punktu widzenia praktyków i jak to widzi GIODO, podczas obrad Grupy Roboczej ds. Telekomunikacji, Mediów i Technologii, działającej w ramach British-Polish Chamber of Commerce. Ambasada Brytyjska w Warszawie, 15 marca 2016 r.
 172. Problematyka ochrony danych osobowych w kontekście usług bankowych i reformy unijnego prawa ochrony danych, przedstawiona podczas Konferencji pt. „Nowa regulacja przetwarzania danych osobowych – skutki w sektorze bankowym”. Organizator: Związek Banków Polskich. Warszawa, 10 marca 2016 r.
 173. Wpływ nowych przepisów europejskich o ochronie danych osobowych na prawo polskie oraz zakres koniecznych zmian w tym zakresie, to temat wystąpienia podczas Konferencji Naukowej „Ochrona danych osobowych a bezpieczeństwo Państwa”. Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne. Ustroń, 7 marca 2016 r.
 174. Dane osobowe pracownicze w nowym rozporządzeniu ogólnym oraz transgraniczne przekazywanie danych osobowych pracowniczych -  to główne tematy  Konferencji „Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych – z bagażem dotychczasowych zaniechań i wątpliwości”. Organizator: Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, Auditorium Maximum UJ, 3 marca 2016 r.
 175. Dane osobowe pracownicze w nowym rozporządzeniu ogólnym oraz transgraniczne przekazywanie danych osobowych pracowniczych -  to główne tematy  Konferencji „Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych – z bagażem dotychczasowych zaniechań i wątpliwości”. Organizator: Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, Auditorium Maximum UJ, 3 marca 2016 r.
 176. Ochrona danych osobowych w elektronicznej dokumentacji medycznej, to temat wystąpienia podczas Konferencji Naukowej „Wpływ e-zdrowia na jakość i koszty opieki zdrowotnej” Organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia. Warszawa, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 15 stycznia 2016 r.
 177. Zagadnienia ochrony danych osobowych w e-biznesie to jeden z tematów dyskusji panelowej 1. seminarium e-biznesu pt. „Technologie cyfrowe a modele biznesu”. Organizatorzy: Zakład Systemów Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej oraz Koło Nowych Technologii na SGH. Warszawa, 16 grudnia 2015 r.
 178. Przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie danych o kliencie – wystąpienie podczas VIII Kongresu Bankowości Elektronicznej. Organizator: Gdańska Akademia Bankowa. Warszawa, Hotel Sheraton, 26 listopada 2015 r.
 179. Bezpieczeństwo danych osobowych, tematem wystąpienia podczas I Krajowego Forum Liderów IT i Bezpieczeństwa Biznesu. Organizator: VMware we współpracy z Fundacją IT Leader Club Polska. Warszawa, Hotel InterContinental, 23 listopada 2015 r.
 180. Nowy ABI w obliczu kontroli GIODO to tytuł wystąpienia podczas IV edycji Konwentu Ochrony Danych Osobowych i Informacji. Organizatorzy: ForSafe Sp. z o.o. oraz Lubasz i Wspólnicy Kancelarii Radców Prawnych. Łódź, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, 5 listopada 2015 r.
 181. Wymagania bezpieczeństwa w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych – to temat wystąpienia podczas II Ogólnopolskiej Konferencji „Bezpieczeństwo Informacyjne w Szkole”. Organizator: Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa, 29 października 2015 r.
 182. Zagadnienia ochrony danych osobowych w obszarze marketingu bezpośredniego, podczas debaty pt. „Relacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych”. Organizator: Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 27 października 2015 r.
 183. Prezentacja w sesji tematycznej „Innowacyjność w ochronie informacji biznesowych i danych osobowych szansą na rozwój sektora MŚP” podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizatorzy: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Katowice, 14 października 2015 r.
 184. „Ochrona danych osobowych w praktyce funkcjonowania instytucji publicznych i biznesu” – wystąpienie i moderowanie sesji poświęconej roli i znaczeniu danych w dobie dynamicznego rozwoju technologii. Forum Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego / Telecom Security Forum – TelSec 2015. Organizator: Orange Polska S.A. Serock, 13 października 2015 r.
 185. Wykład inauguracyjny podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2015/2016, które odbędzie się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniu 2 października 2015 r.
 186. Wystąpienie w Okrągłym Stole „Cyberbezpieczeństwo – problem nas wszystkich? Strategie państw UE wobec wyzwań związanych z dostępem do danych w sieci” podczas Europejskiego Forum Nowych Idei. Organizator: Konfederacja Lewiatan. Sopot, 1 października 2015 r.
 187. Warsztaty zarządzania Internetem „Sprawdź, kto rządzi Internetem. Internet dzisiaj i jutro”. Organizatorzy: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Internet Society Poland. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 30 września 2015 r.
 188. Wystąpienie na temat przepisów znowelizowanej ustawy ochronie danych, w sesji pt. „Jasne i ciemne strony mocy danych” podczas XXI Forum Teleinformatyki „Reforma prawa ochrony danych osobowych a przetwarzanie wielkich zasobów danych”. Organizator: BizTech Konsulting. Miedzeszyn, 24-25 września 2015 r.
 189. Wybrane zagadnienia systemu ochrony danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – wystąpienie podczas zjazdu szkoleniowego pracowników Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Lucień, 10 września 2015 r.
 190. Wystąpienie w panelu dyskusyjnym „Tylko dla Twoich oczu – ochrona danych osobowych pracownika i informacji poufnych pracodawcy. Nowe wyzwania dla prawa pracy” podczas Konferencji Naukowej „Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy”. Organizator: Katedra Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Spała, 12 września 2015 r.
 191. Wystąpienie poświęcone reformie ochrony danych osobowych oraz nowej roli BI podczas szkolenia dla sekretarzy gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Organizator: Klub Sekretarzy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn, 22 czerwca 2015 r.
 192. Wystąpienie podczas Konferencji Edukacyjnej dotyczącej wyzwań dla prywatności. Organizator: Macedoński Organ Ochrony Danych Osobowych. Skopje, 22-23 czerwca 2015 r.
 193. Wystąpienie podczas konferencji "Internet jako globalne dobro wspólne?". Organizator: Sejm RP, Komisja Administracji i Cyfryzacji, 9 czerwca 2015 r.
 194. Wystąpienie podczas konferencji "Standard of personal data protection in the area of police and judicial cooperation in criminal matters in the European Union". Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1 czerwca 2015 r.
 195. Prelekcja podczas uroczystości zorganizowanej na podsumowanie działań w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO „Twoje dane – twoja sprawa (…)”. Organizator: Zespół Szkół Samochodowo–Budowlanych w Częstochowie, 29 maja 2014 r.
 196. Prelekcja podczas uroczystości zorganizowanej na podsumowanie działań w ramach Programu GIODO „Twoje dane – twoja sprawa (…)”. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Częstochowie, 21 maja 2015 r.
 197. Wystąpienie podczas konferencji szkoleniowej „Ochrona danych osobowych – obowiązki przedsiębiorców w świetle nowych przepisów prawa od 1 stycznia 2015 roku". Organizator: Polska Izba Przemysłu Targowego, 18 maja 2015 r.
 198. Wystąpienie podczas VII Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo w Internecie: Internet Rzeczy. Bezpieczeństwo Smart City". Organizator: Uniwersytet Kardynałą Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 15 maja 2015 r.
 199. Wystąpienie podczas Ogólnopolskiej konferencji „Reforma ochrony danych osobowych – nowe szanse i wyzwania”. Organizator: Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 14 maja 2015 r.
 200. Wystąpienie podczas XVI Konferencji Okrągłego Stołu - Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego. Organizator: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 13 maja 2015 r.
 201. Wystąpienie podczas II Ogólnopolskiej Konferencji "ITH" -IT w zdrowiu. Polskie zdrowie w przeddzień elektronicznej dokumentacji medycznej. Organizator: Śląska Sieć Metropolitalna, 13 maja 2015 r.
 202. Wystąpienie podczas wydarzenia „Girls do IT”. Organizator: Szkoła Główna Handlowa, 14-15 maja 2015 r.
 203. Wystąpienie podczas IX Kongresu Business Inteligence. Organizator: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Warszawa, 6 maja 2015 r.
 204. „Zmiany w przepisach dotyczących ustawy o ochronie danych osobowych” - wystąpienie podczas warsztatów nt. efektywnego przetwarzania danych osobowych i informacji. Organizator: Konfederacja LEWIATAN, 17 kwietnia 2015 r.
 205. "Prawa i obowiązki pracodawców - nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych" - konferencja szkoleniowa dla przedsiębiorców. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r.
 206. Wystąpenie podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 65. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Senat RP, Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich. Warszawa, 10 kwietnia 2015 r.
 207. „Ochrona danych osobowych i wizerunku ucznia, czyli na co zwrócić uwagę w trakcie udostępniania danych” - wykład podczas II Ogólnopolskiej Konferencji dla Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Zawodowych i Centrów Kształcenia Praktycznego. Organizator: Redakcja Magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Łódź, 10 kwietnia 2015 r.
 208. Wystąpienie na temat realizacji obowiązków detektywów wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. Organizator:  Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów. Białobrzegi, 27 marca 2015 r.
 209. Panel dyskusyjny poświęcony przyszłego kształtu europejskiego rynku telekomunikacyjnego i medialnego podczas XV Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów. Organizator: Grupa MMC Polska. Warszawa, 25 marca 2015 r.
 210. „Internet przedmiotów wyzwaniem dla skutecznej ochrony danych” – wystąpienie podczas Konferencji naukowej "Ataki Sieciowe 2015". Organizator: Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii UMK. Toruń, 24 marca 2015 r.
 211. „Rekomendacje – 7 kamieni milowych usprawniających funkcjonowanie Rejestrów Pacjentów w Polsce” – panel dyskusyjny podczas II Konferencji Naukowej "Rejestry pacjentów - rola w systemie zdrowia, nowe trendy i nadzieje dla polskich pacjentów". Organizator: Fundacja Promedicina. Warszawa, 19 marca 2015 r.
 212. Spotkanie z Zarządem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Warszawa, 17 marca 2015 r.
 213. Posiedzenie Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Warszawa, 12 marca 2015 r.
 214. Kongres Konsument 2015. Organizator: Federacja Konsumentów. Warszawa, 11 marca 2015 r.
 215. Prelekcja podczas uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych i Dnia Bezpiecznego Internetu w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO „Twoje dane – twoja sprawa (…)”. Organizator: Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie, 26 lutego 2015 r.
 216. „Przetwarzanie danych osobowych banków w środowisku chmury obliczeniowej” – wystąpienie podczas Konferencji „Technologie ICT w bankach spółdzielczych”. Organizator: Multiexpo. Warszawa, 12-13 lutego 2015 r.
 217. „Transfery danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy” to temat wystąpienia podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Telekomunikacji, Mediów i Technologii działającej w ramach British-Polish Chamber of Commerce (BPCC). Warszawa, siedziba Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC) w Warszawie, 12 lutego 2015 r.
 218. „Zagadnienia ochrony danych osobowych w UE” – wystąpienie podczas spotkania z posłami do Parlamentu Europejskiego. Organizatorzy: Fundacja Panoptykon we współpracy z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Warszawa, siedziba Biura Informacyjnego PE w Warszawie, ul. Jasna 14/16a, 26 stycznia 2015 r.
 219. VII Forum Nowej Gospodarki "Kierunek - Miasto Przyszłości". Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 15 grudnia 2014 r.
 220. Konferencja pt. „Egzekwowanie prywatności: wnioski z obecnego wdrażania i perspektywy na przyszłość”, kończąca projekt PHAEDRA. Organizatorzy: GIODO, Vrije Universiteit Brussel (VUB-LSTS) z Belgii, Trilateral Research & Consulting LLP z Wielkiej Brytanii oraz Universitat Jaume I z Hiszpanii. Kraków, 12 grudnia 2014 r.
 221. Zagadnienia związane z retencją danych, w szczególności w świetle ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2014 r. oraz Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. – podczas Konferencji Naukowej pt. „Retencja danych telekomunikacyjnych – praktyka, orzecznictwo, postulaty de lege ferenda”. Organizatorzy: Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Izba Radców Prawnych. Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP, 10 grudnia 2014 r.
 222. Konferencja "Edu IT. Nowe technologie w edukacji". Organizator: Śląska Sieć Metropolitarna. Gliwice, 10.12.2014 r.
 223. „Przepisy o ochronie danych osobowych w kontekście dzienników elektronicznych” – wystąpienie podczas Konferencji „Edu IT. Nowe technologie w edukacji”. Organizator: Śląska Sieć Metropolitalna. Gliwice, 10 grudnia 2014 r.
 224. Debata pt. "Prawo do informacji a prawo do prywatności". Organizator: Dziennik Gazeta Prawna. Warszawa, 3 grudnia 2014 r.
 225. Bezpieczeństwo informacji i przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni – podczas Konferencji „Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania. Przeciwdziałanie cyberatakom. Bezpieczeństwo informacji poufnych. Narzędzia bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych”. Organizatorzy: Giełda Papierów Wartościowych, EFICOM S.A. oraz Stowarzyszenie EuroCloud Polska. Warszawa, Sala Notowań w siedzibie warszawskiej giełdy, 1 grudnia 2014 r.
 226. Przetwarzanie danych biometrycznych w świetle zasad ochrony danych osobowych – podczas XI Konferencji Naukowej „BIOMETRIA 2014”. Organizatorzy: Instytut Maszyn Matematycznych i Politechnika Warszawska. Warszawa, Audytorium Centralne Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, 27 listopada 2014 r.
 227. „Nowe wyzwania i zadania dla przedsiębiorców związane z przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, w świetle nowych uregulowań UE” – wystąpienie podczas IV Central Eastern Europe Fraud and Risk Conference. Organizator: IBBC Group. Hotel Sofitel Victoria w Warszawie, 25 listopada 2014 r.
 228. „Przyszłość prawa do prywatności” – wystąpienie podczas konferencji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorzy: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Koło Naukowe Cyberlaw. Warszawa, 24 listopada 2014 r.
 229. „Ochrona danych i zatrzymywanie danych: ostatnie wydarzenia” – udział w sesji podczas ECTA Regulatory Conference 2014. Organizator: Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji. Bruksela, 18-20 listopada 2014 r.
 230. Spotkanie GIODO z przedsiębiorcami. Organizator: Iron Mountain. Kraków, 21 listopada 2014 r.
 231. Seminarium pt. "Sędzia - osoba publiczna czy prawna? Granice dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych". Organizatorzy: Sąd Apelacyjny w Łodzi, Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 17 listopada 2014 r.
 232. „Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony prawa do prywatności w świetle orzecznictwa ETPCz – podczas IX dorocznej Konferencji Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu”. Organizator: Zakład Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 14 listopada 2014 r.
 233. „Czy potrzebne jest profilowanie obywateli? Dylematy prawa o ochronie prywatności” – wystąpienie podczas Warsztatów pt. „Ochrona danych w związku z postępowaniami w sprawie oszustw korporacyjnych i zapobieganiem tego typu oszustwom”. Organizator: Urząd Ochrony Danych Osobowej Republiki Czeskiej. Praga, 7 listopada 2014 r.
 234. „Nowe granice – granice ingerencji instytucji i służb państwa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli” – wystąpienie w III sesji pn. „Jak minimalizować zagrożenia wycieku wrażliwych informacji w instytucjach i przedsiębiorstwach. Niezbędne technologie, rozwiązania organizacyjne i środki ostrożności w dobie wielowymiarowych zagrożeń XXI wieku”, podczas Międzynarodowej Konferencji i Wystawy „Zagrożenia w cyberprzestrzeni – bezpieczeństwo ponad podziałami”. Organizator: Zarząd Targów Warszawskich. Warszawa, Warsaw Marriott Hotel, Congress Hall, 6 listopada 2014 r.
 235. Bezpieczeństwo informacji i przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni – podczas Konferencji „Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania. Przeciwdziałanie cyberatakom. Bezpieczeństwo informacji poufnych. Narzędzia bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych”. Organizatorzy: Giełda Papierów Wartościowych, EFICOM S.A. oraz Stowarzyszenie EuroCloud Polska. Warszawa, Sala Notowań w siedzibie warszawskiej giełdy, 4 listopada 2014 r.
 236. Panel dyskusyjny: „Ograniczenia prawne w zakresie przetwarzania i wymiany danych” w bloku poświęconemu BIG DATA vs prawo i regulacje, podczas Think Big CEE Congress: BIG DATA. Organizator: MMC Polska, Warszawa, 4 listopada 2014 r.
 237. „Ochrona danych po ujawnieniu przez Snowdena informacji dotyczą programu PRISM – legalne ograniczenia zagranicznego i europejskiego wywiadu i nadzoru” – wystąpienie podczas Konferencji pt. „Zabezpieczenie prawa do ochrony danych w UE”. Organizator: ERA (Akademia Prawa Europejskiego). Paryż, 30-31 października 2014 r.
 238. Udział eksperta GIODO w Warsztacie Nr 3 poświęconym problematyce dostępu do informacji i prywatności w Internecie – podczas Warsztatów Zarządzania Internetem. Organizatorzy: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, NASK, The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oraz Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO). Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 30 października 2014 r.
 239. „Prawo przez pryzmat systemów wyszukiwania informacji. Najpowszechniejsze błędy prawników.” – podczas Konferencji „Lawyers In the Media Society”. Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Prawa i Informatyki Uniwersytetu Lapland. Łódź, Wydział Prawa i Administracji UŁ, 29 października 2014 r.
 240. Konferencja Naukowa na temat jawności i jej ograniczeń w postępowaniu sądowym, odbywająca się w ramach projektu badawczo – rozwojowego pt. "Model regulacji jawności i jej ograniczeń e demokratycznym państwie prawa". Organizatorzy: Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, siedziba Sądu Apelacyjnego, 27 października 2014 r.
 241. „Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych” – wystąpienie podczas Konferencji Naukowej Aplikantów Adwokackich. Organizator: Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 24-26 października 2014 r.
 242. Uwarunkowania i zagrożenia ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w RP – wystąpienie podczas Konferencji Naukowej „Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych” odbywającej się w ramach projektu badawczo – rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa. Organizator: UKSW, Uniwersytet Wrocławski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Wydawnictwo C.H. Beck. Kazimierz Dolny, 21-22 października 2014 r.
 243. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo publiczne a prawo obywateli do prywatności”. Organizator: Polska Akademia Nauk. Warszawa, Pałac Staszica, 20 października 2014 r.
 244. Zarządzanie informacjami w postępowaniu administracyjnym oraz postulaty zmian regulacji jawności i jej ograniczeń – zagadnienia omawiane podczas Konferencji Naukowej „Perspektywy zmian regulacji jawności i jej ograniczeń” odbywającej się w ramach projektu badawczo – rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa. Organizator: UKSW, Uniwersytet Wrocławski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 20 października 2014 r.
 245. Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych - wystąpienie podczas VII Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2014. W centrum Polski w centrum Europy. Organizator: Marszałek Województwa Łódzkiego. Łódź, 14 października 2014 r.
 246. Moderowanie sesji "White-collar crime, artificial intelligence and Seeker Bots, the profile of the modern fraudster?" podczas 36. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Prywatności “A World Order for Data Protection: Our Dream Coming True?” zorganizowanej w St. Paul na Mauritiusie w dniach 13-16 października 2014 r.
 247. „Wykorzystanie systemu CCTV a ochrona danych osobowych" - wystąpienie podczas IV Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Organizatorzy: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Spała, 8-10 października 2014 r.
 248. „Założenia ustawy o monitoringu wizyjnym a ochrona danych osobowych” – wystąpienie podczas konferencji „Monitoring wizyjny – za i przeciw”. Organizator: Urząd Miasta Krakowa, 6 października 2014 r.
 249. XX Jubileuszowe Forum Teleinformatyki pn. „ePolska XX lat później” oraz udział w sesji „Młodych Mistrzów”. Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie, 25-26 września 2014 r.
 250. VII Kongres Warsaw International Media Summit oraz towarzysząca mu VII Konferencja „Zmiany w Regulacjach i Prawie Świata Telekomunikacji i Mediów”. Organizator: MM Conferences S.A. Warszawa, 24 – 25 września 2014 r.
 251. „Wskazania rzecznika ochrony danych w zakresie oceny przedsięwzięć w inteligentnych sieciach i w inteligentnych systemach pomiarowych” prezentowany podczas konferencji pt. „Inteligentne sieci – konsument, rynek i środowisko”. Organizator: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Warszawa, 24 września 2014 r.
 252. Wystąpienie inaugurujące podczas 3. Międzynarodowej Konferencji Ciągłości Działania pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów Państwa w obliczu dzisiejszych zagrożeń”. Organizator: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz British Standards Institution Group Polska. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 23-24 września 2014 r.
 253. Ochrona danych osobowych a obecnie obowiązujący model rynku energii - wystąpienie podczas IV Smart Communications & Technology Forum. Organizator: CBE Polska. Warszawa, 18 września 2014 r.
 254. Wystąpienie nt. trendów i nowych wymagań dotyczących ochrony prywatności podczas Konferencji ESORICS’2014 – 9. European Symposium on Research in Computer Security. Organizator: Politechnika Wrocławska. Wrocław, 7-9 września 2014 r.
 255. Wystąpienie na temat ochrony danych osobowych w procesie uwierzytelniania tożsamości, wygłoszone podczas Konferencji „Biometric Summit – oblicza uwierzytelniania tożsamości”. Organizator: MultiTrain. Warszawa, 4 września 2014 r.
 256. XXIV Forum Ekonomiczne. Organizator: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Krynica Zdrój, 2-4 września 2014 r.
 257. Seminarium „Zasady przetwarzania danych osobowych w najnowszych opiniach Grupy Roboczej Art. 29”. Organizator: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Kancelaria PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska Sp. k. oraz Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw. Warszawa, Hotel Intercontinental, 1 lipca 2014 r.
 258. Internet of Things as a Challenge for the Privacy Protection in the Workplace / Internet przedmiotów jako wyzwanie dla ochrony danych w miejscu pracy” prezentowany podczas międzynarodowej konferencji pt. „Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych wśród pracowników zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej” (Raising awareness of the data protection issues among the employees working in the EU”) zorganizowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Chorwacką Agencję Ochrony Danych Osobowych, Czeski Urząd Ochrony Danych oraz Bułgarską Komisję Ochrony Danych Osobowych projektu partnerskiego finansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci w dniu 25 czerwca 2014 r.
 259. 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON organizowana w ramach projektu towarzyszącemu Bałtyckim Targom Militarnym BALT MILITARY EXPO. Organizator: OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademia Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Gdańsk, 24-26 czerwca 2014 r.
 260. 13. Bałtyckie Targi Militarne BALT-MILITARY-EXPO. Organizator: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Gdańsk, 24-26 czerwiec 2014 r.
 261. Ochrona prywatności w świecie Internetu przedmiotów” prezentowany podczas konferencji naukowej pt „Prywatność w świecie nowych technologii informacyjnych” zorganizowanej w ramach Dnia Otwartego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gdańsku, 23 czerwca 2014 r.
 262. "Informacje w służbie społeczeństwa. Zasady tworzenia i korzystania z zasobów informacji na potrzeby programów bezpieczeństwa ludności i systemu zarządzania kryzysowego" prezentowany podczas konferencji finałowej programu „Pięć żywiołów” zorganizowanej przez Instytut MikroMakro i Collegium Civitas w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, 16-17 czerwca 2014 r.
 263. Ochrona prywatności pacjenta, w szczególności jego danych wrażliwych, zbieranych na potrzeby procesu monitorowania farmakoterapii – to temat wystąpienia podczas III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Prowadzenie opieki farmaceutycznej”. Organizator: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Okręgowa Izba Aptekarska. Kraków, 13 czerwca 2014 r.
 264. „Awatar i jego posiadacz jako podmioty, których dotyczą dane” – referat w panelu „Ochrona prywatności i danych osobowych uczestników gier komputerowych” podczas II Polskiego Kongresu Prawa Własności Intelektualnej 2014. Organizator: Instytut Allerhanda. Warszawa, 10 czerwca 2014 r.
 265. "Wolność słowa a ochrona danych osobowych w UE" prezentowany podczas seminarium Centrum Badania Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, 9 czerwca 2014 r.
 266. Predictive Analytics as Today's and Tomorrow's Dilemma of the Protection of Personal Data” prezentowany podczas 6. Międzynarodowej Konferencji MCSS 2013 “Multimedia Communications, Services & Security” zorganizowanej na Wydziale Telekomunikacji Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie w dniach 6-7 czerwca 2013 r.
 267. VI edycja Konferencji „International Biometric Congress". Organizator: Związek Banków Polskich. Miedzeszyn, 5-6 czerwca 2014 r.
 268. „Współpraca w obszarze najlepszych praktyk” – wystąpienie podczas Europejskiej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych. Organizator: Rada Europy. Strasburg, 5 czerwca 2014 r.
 269. „Jaka jest rola organów regulacyjnych?” – wystąpienie podczas Warsztatów pt. “Ochrona prywatności, konsumenci, konkurencja i Big Data”. Organizator: Europejski Inspektor Ochrony Danych. Bruksela, 2 czerwca 2014 r.
 270. Przetwarzanie danych wiernych w systemach teleinformatycznych – wykład podczas Konferencji pt. „Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i związków wyznaniowych. Organizator: Centrum Ochrony Danych Osobowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 30 maja 2014 r.
 271. „Uczeń i jego awatar. Ochrona prywatności w grach MPORPG” prezentowany podczas konferencji podsumowującej IV edycję programu „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” zorganizowanej w Warszawie,  29 maja 2014 r.
 272. "Privacy Impact Assessment w praktyce administratorów danych osobowych" prezentowany podczas XVI Forum Administratorów Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie w dniu 29 maja 2014 r.
 273. Wystąpienie inaugurujące podczas X Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych. Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Zakopane, 28-30 maja 2014 r.
 274. "Ochrona danych osobowych w działaniach Straży Gminnych i Miejskich. Problemy techniczne i prawne" prezentowany podczas LXIX seminarium w cyklu "Informatyka w administracji" pt. "Uwarunkowania informatyczne, prawne i wizerunkowe funkcjonowania straży gminnych i miejskich" zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie, 28 maja 2014 r.
 275. Czego możemy oczekiwać po wirtualnych urzędach? Szanse i zagrożenia dla rozwoju e-administracji w Polsce". Organizator: Koło Naukowe Administracji Publicznej (KNAP) na wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 27 maja 2014 r.
 276. Konferencja Naukowa „Jawność i tajność a sprawność administrowania”. Organizator: UKSW w ramach Projektu Badawczo-Rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM”. Warszawa, 22-23 maja 2014 r.
 277. Co wspólnego ma łączenie danych z różnych rejestrów z odpowiedzialnością karną informatyka za dobre zamiary swego przełożonego? Kazus Warszawskiej Karty Miejskiej” prezentowany podczas IV Mazowieckiego Konwentu Informatyków zorganizowanego przez czasopismo "IT w Administracji" w Warszawie w dniach 22-23 maja 2014 r.
 278. Forum Technologii Banków Spółdzielczych. Organizatorzy: entrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich. Warszawa, 20 maja 2014 r.
 279. "Forum on International Privacy Law" zorganizowanego przez Cambridge Forums Inc. w The K-Club w Kildare (Irlandia) w dniach 19-21 maja 2014 r.
 280. "Kto odpowiada za przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym? Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w systemach "outsoursowanych" ze szczególnym uwzględnieniem modelu SaaS" prezentowany podczas seminarium "600Minutes Executive IT" w Warszawie, 14 maja 2014 r.
 281. Czy Państwo powinno mieć stały dostęp do informacji finansowej o obywatelu? Gdzie są granice ingerencji w prywatność finansów? prezentowany podczas konferencji „Nowe regulacje rynku usług płatniczych i pieniądza elektronicznego. Organizator: Centrum Prawa Nowych Technologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 13 maja 2014 r.
 282. "Data Protection Enforcement: Current Trends and Future Predictions” prezentowany podczas konferencji "IAPP Europe Data Protection Intensive" zorganizowanej przez The International Association of Privacy Professionals w dniach 29 kwietnia - 1 maja 2014 r. w Londynie.
 283. Judicial Review of the European Privacy Law" prezentowany podczas konferencji "The European Union and its Courts - a Judicial Synergy" zorganizowanej przez British Law Centre w Warszawie z okazji XX jubileszowej edycji Central and Eastern European Moot Court Competition, 24 kwietnia 2014 r.
 284. Przetwarzanie danych osobowych w grupie kapitałowej" wygłoszony podczas seminarium Grupy Roboczej ds. Telekomunikacji, Mediów i Technologii Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej zorganizowanego w British Polish Business Centre w Warszawie dnia 23 kwietnia 2014 r.
 285. Debata nt. przetwarzania danych osobowych w miejskich systemach informatycznych. Organizator: Redakcja "Polski Cyfrowej". Warszawa, 16 kwietnia 2014 r.
 286. Przetwarzanie danych osobowych z publicznych i prywatnych zasobów informacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego" prezentowany podczas konwersatorium pt. „Dostęp – Wymiana – Integracja. Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego" zorganizowanego przez Instytut MikroMakro i Collegium Civitas w Warszawie 14 kwietnia 2014 r.
 287. Debata nt. „Ochrony danych osobowych a wykonywanie zawodów prawniczych”. Organizator: Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 10 kwietnia 2014 r.
 288. „Smart metering a prywatność klienta – co o ochronie danych osobowych klientów sektora energetycznego mówi GIODO” – wystąpienie podczas Konferencji „ENERGETYKA +”. Organizator: TrioConferences. Warszawa, Hotel Bristol, 9-10 kwietnia 2014 r.
 289. "The data protection authorities and supervisory bodies: Effective capacity to protect the personal data of the citizens?" prezentowany podczas międzynarodowej konferencji "Filing, Inform citizens – Passport for the protection of personal data" zorganizowanej przez European Association for the defense of Human Rights (AEDH), Ligue des droits de l'Homme (LDH), węgierskie stowarzyszenie Civil Liberties Union, Humanistische Union, ALOS–LDH oraz sieć MEDEL - European Magistrates for Democracy and Freedom w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli, 9 kwietnia 2014 r.
 290. Sesja ekspercka GIODO i KSOIN podczas Targów SECUREX. Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Poznań, 8 kwietnia 2014 r.
 291. „Ochrona danych osobowych w zinformatyzowanych placówkach publicznych” – wykład podczas Forum IT dla Kierowników w Administracji. Organizator: Redakcja „IT w Administracji”. Hotel Mercury Kasprowy, Zakopane, 3-4 kwietnia 2014 r.
 292. „Jak zabezpieczyć dane osobowe w kontekście postępującej informatyzacji sądów” – wystąpienie podczas Konferencji „E-protokół a wymiar sprawiedliwości”. Organizator: Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Warszawa, 31 marca 2014 r.
 293. Wystąpienie otwierające podczas VII Konferencji SEMAFOR (Security, Management, Audit, Forum). Organizator: magazyn Computerworld oraz stowarzyszenia ISSA Polska i ISACA Warsaw Chapter. Warszawa, 27-28 marca 2014 r.
 294. Zagadnienie przetwarzania i ochrony danych osobowych w trakcie kampanii wyborczej – wystąpienie podczas Debaty pt. „Ochrona danych osobowych a wybory”. Organizator: Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 26 marca 2014 r.
 295. „Zgłaszanie i klasyfikacja zgłaszania naruszeń danych osobowych” – wystąpienie podczas IV Konferencji Naukowej „Ataki Sieciowe 2014”. Organizator: Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Badań nad Cyberprzestępczością. Toruń, 24 marca 2014 r.
 296. Prawne i praktyczne aspekty przetwarzania i transferu danych osobowych – wystąpienie podczas II Konferencji Safety and Security, pt. „Nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Hotel Zamek Pułtusk, 19-21 marca 2014 r.
 297. XIV Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów oraz XVI Wielka Gala Złotych Anten Świata Telekomunikacji i V Wielka Gala Kryształowych Anten Świata Mediów. Organizator: MM Conferences. Warszawa, 12-13 marca 2014 r.
 298. Konferencja „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – czyli jak chronić tożsamość w Internecie”. Organizator: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 5 marca 2014 r.
 299. Ochrona danych osobowych pacjentów i innych osób w przypadku zagrożenia epidemiologicznego - wystąpienie podczas Konferencji dla dyrektorów szkół województwa małopolskiego. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków, 26 lutego 2014 r.
 300. Spotkanie eksperckie poświęcone kwestii zgodności przepisów prawa polskiego z przepisami Konwencji o ochronie praw człowieka, w odniesieniu do biologii i medycyny. Organizator: Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Warszawa, 18 lutego 2014 r.
 301. Łódzki Konwent Informatyków. Organizator: Redakcja miesięcznika "IT w Administracji". Smardzewice, 13 luty 2014 r.
 302. VII Dzień Ochrony Danych Osobowych. Organizator: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Siedziba Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie, 28 stycznia 2014 r.
 303. Wystąpienie na temat unijnej reformy ochrony danych podczas 7. Międzynarodowej Konferencji „Komputery, Prywatność i Ochrona Danych” (The Computers, Privacy and Data Protection Conference – CPDP). Organizator: Vrije Universiteit Brussel (Research Group on Law, Science, Technology and Society LSTS), Facultés Universitaires de Namur (Centre de Recherches Informatique et Droit CRID), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique INRIA, Tilburg University (Tilburg Institute for Law, Technology, and Society TILT) oraz Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung ISI. Bruksela, 22-24 stycznia 2014 r.
 304. „Ochrona danych osobowych w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych” – wystąpienie podczas Konferencji „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ochrony informacji niejawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego RP” organizowanej z okazji 15-lecia ustawy o ochronie informacji niejawnych. Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Pułtusk, 22-23 stycznia 2014 r.
 305. Wykład GIODO dla słuchaczy KSAP. Warszawa, 15 stycznia 2014 r.
 306. Wykład dla studentów V roku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Warszawa, siedziba Wydziału Farmaceutycznego WUM, 12 grudnia 2013 r.
 307. VI Międzynarodowa Konferencja „Central European Electronic Card - Warsaw 2013. Organizator: Medien Service. Warszawa, 4-5 grudnia 2013 r.
 308. Konferencja pt. "Bezpieczna Firma". Organizator: Dziennik Gazeta Prawna. Warszawa, 27 listopada 2013 r.
 309. „Uwarunkowania formalne wdrożenia w Polsce smart grid”- wystąpienie podczas XII Konferencji „Systemy Informatyczne w Energetyce”. Organizator: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Hotel Gołębiewski w Wiśle, 26-29 listopada 2013 r.
 310. „Biznes i procesy biznesu w świetle ochrony danych osobowych”- wykład podczas CEE Fraud & Risk Conference „Crisis Management in Globalized Business Environment”. Organizator: IBBC Group. Warszawa, 25-26 listopada 2013 r. Hotel Marriott w Warszawie.
 311. Wykład inauguracyjny rozpoczynający II edycję studiów podyplomowych pn. „Ochrona Danych Osobowych i Informacji Prawnie Chronionych” w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Kraków, 23 listopada 2013 r.
 312. „Ochrona prywatności przy przenoszeniu realizacji zadań publicznych do modelu IaaSi SaaS” - podczas Dolnośląskiego Konwentu Informatyków. Organizator: Redakcja Miesięcznika IT w Administracji. Jugowice, 21-22 listopada 2013 r.
 313. „Wybrane problemy bezpiecznego przetwarzania danych osobowych uczniów i pracowników szkół” – wykład podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów i Pracowników Administracyjnych Szkół. Organizator: Instytut Raabe – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli. Centrum Konferencyjne KOPERNIKA w Warszawie, 22 listopada 2013 r.
 314. „Rola ABI jako instytucji ochrony danych osobowych w zmieniających się uwarunkowaniach przetwarzania danych” - wystąpienie wprowadzające podczas XVII Kongresu ABI „Sieć Skutecznych Rozwiązań”. Organizator: ENSI. Chlewiska, 13-14 listopada 2013 r.
 315. Otwarcie Konferencji oraz dyskusja w panelu eksperckim pt. „365 dni do rewolucji informatycznej w ochronie zdrowia” podczas V Konferencji „Healthcare IT Trends 2013”. Organizatorzy: Management Magazine oraz Akademia Wiedza i Praktyka. Warszawa, 29 października 2013 r.
 316. Inauguracja studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza, 26 października 2013 r.
 317. Wykład dla studentów, pt. "Jak zabezpieczyć dane osobowe?". Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego. Warszawa, 25 października 2013 r.
 318. „Europejskie Ramy Ochrony Danych w XXI wieku – Konwencja 108, Dyrektywa 95/46, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” – wystąpienie podczas Inauguracji Studiów Podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania oraz informatyki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza, 26 października 2013 r.
 319. „Kształtowanie praktyki stosowania prawa nowych technologii poprzez orzecznictwo sądów w tym zakresie” – referat podczas 63. edycji seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego, pt. „Najnowsze orzecznictwo sądowe z zakresu prawa nowych technologii komunikacyjnych – część I”. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, 24 października 2013 r.
 320. „Bezpieczne gromadzenie, gospodarowanie i przekazywanie danych klientów pomiędzy PUP I OPS. Jak skutecznie chronić dane osobowe w perspektywie zmian na 2014 r.”- wykład podczas Ogólnopolskiego Kongresu Rynku Pracy. Organizator: Stowarzyszenie „Edukacja – Praca – Przedsiębiorczość”. Częstochowa, Akademia Polonijna w Częstochowie, 23-25 października 2013 r.
 321. Udział przedstawiciela Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w panelu dyskusyjnym pod nazwą „Kto jest właścicielem moich danych” podczas Konferencji „Groupwork at SKNI”. Organizator: Studenckie Koło Naukowe Informatyki, Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej. Siedziba SGH w Warszawie, 23 października 2013 r.
 322. „Unia Europejska wobec ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa informatycznego. Aktualny stan prawny i toczące się prace legislacyjne” – referat wygłoszony podczas Konferencji Big Data. Organizator: Blue Business Media. Warszawa, 11 października 2013 r.
 323. „Profilowanie osób w świecie Big Data. Możliwości techniczne v. konstytucyjne prawa i wolności” - ” wystąpienie podczas VI Kongresu Warsaw International Media Summit oraz towarzyszącej mu VI Konferencji „Zmiany w regulacjach i prawie Świata Telekomunikacji i Mediów”. Organizator MM Conferences S.A. Warszawa, 9-10 października 2013 r.
 324. „Bezpieczeństwo danych osobowych w świecie aplikacji mobilnych” – wykład podczas XVII Konferencji na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego „SECURE 2013”. Organizatorzy: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) i CERT Polska. Warszawa, 9-10 października 2013 r.
 325. „Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności” – wystąpienie GIODO podczas XV Forum Monitoringu Polskiego pn. „Aktualne aspekty prawno-normatywne oraz trendy techniczne monitoringu bezpieczeństwa obiektów”. Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM. Pułtusk, 3-4 października 2013 r.
 326. „Zasady realizacji skarg na przetwarzanie danych osobowych a tajemnice prawnie chronione” - referat wygłoszony podczas I Jesiennego Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Organizator: Golden Floor Business Uniwersity Park w Łodzi, 2 października 2013 r.
 327. 35. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności „Prywatność – przewodnik po zagmatwanym świecie”. Organizator: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Warszawa, 23-26 września 2013 r. Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre.
 328. „Udostępnianie danych osobowych na potrzeby postępowań cywilnych” – wystąpienie podczas LXII edycji seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego pt. „Bezprawne treści w Internecie – analiza orzecznictwa polskich organów i sądów oraz TSUE”. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, Centrum Konferencyjne CEMED, 19 września 2013 r.
 329. „Przetwarzanie danych osobowych w służbie zdrowia w związku z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej” – podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „IT w zdrowiu – zmiany w sektorze zdrowia i prognoza 2014-2020”. Organizator: Śląska Sieć Metropolitarna. Gliwice, 18 września 2013 r.
 330. „Przetwarzanie danych osobowych w rejestrach medycznych” – wykład podczas Konferencji „Wykorzystanie danych z rejestrów publicznych budowanych w ramach 7 Osi POIG”. Organizator: Władza Wdrażająca Programy Europejskie. Warszawa, 17 września 2013 r.
 331. „Ochrona danych osobowych u przedsiębiorcy” – referat podczas sesji plenarnej pt. „Ochrona informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych, własności intelektualnej i przemysłowej. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Katowice, 16 września 2013 r.
 332. „Zapewnienie równowagi między bezpieczeństwem a prawem do ochrony danych osobowych” – podczas Konferencji „Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej miasta – aspekty prawne, organizacyjne i techniczne”. Organizator: Urząd Miasta Poznań. Poznań, 11 września 2013 r.
 333. „Kluczowe problemy prawa ochrony danych osobowych w administracji publicznej” – wykład podczas Konferencji Naukowej „Komunikacja elektroniczna w administracji publicznej”. Organizator: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, Pałac Staszica, 28 czerwca 2013 r.
 334. „Systemy zdalnego odczytu liczników mediów a polskie przepisy o ochronie danych osobowych” – wykład podczas debaty „Prywatność i dane osobowe w inteligentnych sieciach energetycznych”. Organizator: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Centrum Konferencyjne Tygodnika „Polityka” w Warszawie, 26 czerwca 2013 r.
 335. „Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych” – podczas I Letnich Spotkań PTI. Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Górnośląski. Szczyrk, 24-25 czerwca 2013 r.
 336. „Prawne aspekty profilowania klientów i integracji danych osobowych” - wykład podczas 59. edycji seminarium „Akademia Prawa Komputerowego” pt. „Profilowanie w Internecie. Nadużywanie danych osobowych”. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, 18 czerwca 2013 r.
 337. Konferencja "Ochrona danych osobowych w sektorze ubezpieczeń". Organizator: V Financial Conferences. Warszawa, 13 czerwca 2013 r.
 338. „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w praktyce administracji” – wystąpienie podczas Forum Sekretarzy Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL. Białe Błota, 13 czerwca 2013 r.
 339. “Dilemmas of privacy protection in researches on public security. Data Protection Authority's point of view” - wykład podczas 6. Międzynarodowej Konferencji MCSS 2013 “Multimedia Communications, Services & Security” zorganizowanej na Wydziale Telekomunikacji Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Kraków, 6-7 czerwca 2013 r.
 340. „Karne i administracyjno-karne regulacje nowych ram ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej” - wykład podczas XVI konferencji „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej”. Organizator: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Szczytno, 28-29 maja 2013 r.
 341. IX Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych poświęcony ochronie informacji i danych osobowych w przedsiębiorstwach i instytucjach, z uwzględnieniem aktualnych i planowanych zmian w przepisach prawa o ochronie danych osobowych oraz stosowania ich w praktyce. Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Bielsko-Biała, 27-29 maja 2013 r.
 342. Konferencja Naukowa pt. "Dane medyczne - granice wykorzystania i ochrona". Organizator: Podyplomowe Studium ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 23 maja 2013 r.
 343. „Dekalog organu publicznego chcącego realizować swoje zadania publiczne z zastosowaniem chmury” - wykład podczas seminarium Microsoftu poświęconego zastosowaniu modelu chmury w administracji publicznej, zorganizowanego w siedzibie Polskiej Rady Biznesu. Warszawa, 24 maja 2013 r.
 344. Projekt rozporządzenia UE a sektorowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych” - wykład podczas XIV Forum ADO/ABI (administratorów danych osobowych i administratorów bezpieczeństwa informacji). Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, 23 maja 2013 r.
 345. Granice jawności z perspektywy filozofii i teorii prawa”, wystąpienie podczas V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie. Internet – granice jawności”. Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Warszawa, 22 maja 2013 r.
 346. Administracja publiczna w chmurach. Ochrona prywatności przy przenoszeniu realizacji zadań publicznych do modelu IaaS i SaaS” - wykład podczas Pomorskiego Konwentu Informatyków. Organizator: czasopismo "IT w Administracji". Jurata, 20–21 maja 2013 r.
 347. Personal Data Protection and eID. Bringing two reforms of EU law to common denominator" - wykład podczas międzynarodowej konferencji „European Identity & Cloud Conference 2013”. Organizator: KuppingerCole. Monachium, 13-17 maja 2013 r.
 348. „Zadania kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Fakty i mity przeprowadzania kontroli w organizacjach przez inspektorów GIODO” wykład podczas 1. Wiosennego Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Organizator: Forsafe. Łódź, 8 maja 2013 r.
 349. „Wspólny rynek przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej” - wykład GIODO podczas Konferencji Naukowej pt „Prawne i ekonomiczne aspekty przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej” oraz Konferencja Szkoleniowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego pt. „Problemy ochrony danych osobowych w urzędach marszałkowskich oraz nadzorowanych jednostkach organizacyjnych samorządu województwa” zorganizowane w ramach Dnia Otwartego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Poznaniu. Poznań, 7 maja 2013 r.
 350. Konferencja pt. "Bezpieczeństwo sieci Smarg Grid". Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne. Warszawa. 7 maja 2013 r.
 351. Administracja publiczna jako użytkownik chmury” - wykład podczas XXI spotkania Klubu Informatyka Samorządowego. Puszczykowo k/Poznania, 6-7 maja 2013 r.
 352. „Nowoczesne technologie – nowe wyzwania dla ochrony danych osobowych” wykład podczas Konferencji „Bezpieczeństwo publiczne i rozwój. Nowe technologie w przestrzeni publicznej przy wsparciu Unii europejskiej. Organizatorzy: Prezydent Miasta Gliwice wraz z Zarządem Śląskiej Sieci Metropolitalnej. Gliwice, 6 maja 2013 r.
 353. III edycja Konkursu z zakresu ochrony danych osobowych wykorzystywanych do profilowania klientów dla celów działań marketingowych. Organizator: Generalny Inspektor ochrony Danych Osobowych, partner merytoryczny: PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska spółka komandytowa. Czas trwania Konkursu: marzec – maj 2013 r.
 354. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie” - wykład podczas Konferencji „Prawa dziecka” zorganizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką. Gdańsk, 27 kwietnia 2013 r.
 355. „Big data i granice personalizacji” – prezentacja podczas Dnia Ochrony Danych Osobowych w Banku BPH. Organizator: Bank BPH. Warszawa, 26 kwietnia 2013 r.
 356. Prelekcja poświęcona zagadnieniom e-administracji oraz wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych w działalności pracowników administracji, wygłoszona podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Internet w Społeczeństwie Informacyjnym”. Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii w Warszawie. Dąbrowa Górnicza, 25 kwietnia 2013 r.
 357. Sensitive Data and Emerging Technologies: Friends or Foes?” - wykład podczas Międzynarodowej Konferencji „Data Protection Intensive”. Organizator: The International Association of Privacy Professionals. Londyn, 24-25 kwietnia 2013 r.
 358. „Wybrane aspekty ochrony danych osobowych w procesie windykacyjnym” – wykład podczas Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami. Organizator: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Warszawa, 24 kwietnia 2013 r.
 359. Prawo do prywatności w europejskim systemie ochrony prawnej oraz w globalnych systemach współpracy rzeczników ochrony prywatności” - wykład podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania”. Organizatorzy: Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP. Warszawa, 22-23 kwietnia 2013 r.
 360. „Ocena wpływu przedsięwzięcia na ochronę prywatności (Privacy Impact Assesment) jako etyczny i prawny obowiązek twórców systemów teleinformatycznych” - wykład podczas III Konferencji Naukowej „Cyberprzestępczość i ochrona informacji” pt. „Ochrona prywatności i własności intelektualnej w Internecie”. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Menedżerska i Polskie Towarzystwo Informatyczne. Warszawa, 22 kwietnia 2013 r.
 361. Administracja publiczna w chmurach. Ochrona prywatności przy przenoszeniu realizacji zadań publicznych do modelu IaaS i SaaS" - wykład podczas Warmińsko - Mazurskiego Konwentu Informatyków. Organizator: Redakcja miesięcznika „IT w Administracji". Wilkasy, 19 kwietnia 2013 r.
 362. Spotkanie pt. "Obrót wierzytelnościami na polskim rynku". organizator: Business Media Solution. Warszawa, 17.04.2013 r.
 363. II Konferencja z cyklu "Normalizacja w szkole". Organizator: Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa, 17 kwietnia 2013 r.
 364. Konferencja Naukowa pt. "Reforma unijnego prawa ochrony danych osobowych". Organizatorzy: Senacka Komisja Praw Człowieka, Sprawiedliwości i Petycji oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP. Warszawa, 16 kwietnia 2013 r.
 365. Konferencja pt. "Dyrektor XXI wieku - mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność". Organizatorzy: Librus oraz Magazyn EduFakty - Uczę Nowocześnie. Mszczonów, 12 kwietnia 2013 r.
 366. XV Konferencja Rzeczników Ochrony Prywatności z Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Organizator: Organ Ochrony Danych Serbii. Belgrad, 10-12 kwietnia 2013 r.
 367. Seminarium "The Right to be Forgotten". Organizator: Centre for European Legal Studies (CELS). Cambridge, 9 kwietnia 2013 r.
 368. XII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP pt. "Postępy w chorobach wewnętrznych - INTERNA 2013". Organizatorzy: Specjalistyczny portal internetowy Medycyna Praktyczna oraz Towarzystwo Internistów Polskich. Warszawa, 5-6 kwietnia 2013 r.
 369. Seminarium pt. "Legal transplants in IT influence world". Organizatorzy: Komisja Fulbrighta wspólnie z IIT/Chicago-Kent College of Law, Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Wrocławskim. Warszawa, 27 marca 2013 r.
 370. Międzynarodowa Konferencja pt. "Operator Informacji Pomiarowych - pozycja na rynku (kluczowe problemy prawne i biznesowe). Organizator: Polakie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Kancelaria Wierciński, Kwieciński, Baehr oraz European Energy Consultants. Warszawa, 26 marca 2013 r.
 371. Forum "Informatyka w bankowości. Trendy informatyczne w bankowości spółdzielczej" Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, 21 marca 2013 r.
 372. Międzynarodowa Konferencja "Online Privacy: Consenting to Your Future". Organizator: Universitata ta Malta. Malta, 20-21.03.2013 r.
 373. Debata pt. "Prywatność w Internecie". Organizatorzy: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz Koło Naukowe CyberLaw Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 20 marca 2013 r.
 374. Spotkanie nt. "Ochrony danych osobowych w działalności podmiotów gospodarczych". Organizator: Krajowa Izba Gospodarcza. Warszawa, 19 marca 2013 r.
 375. Konferencja Naukowa "Ataki sieciowe". Organizator: Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń, 18 marca 2013 r.
 376. Polski Kongres Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia 2013. Organizator: Fundacja Instytut Allerhanda. Warszawa, 14 marca 2013 r.
 377. Międzynarodowa Konferencja Safety and Security, pt. "Nowoczesne technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych". Bielsko-Biała, 13-15 marca 2013 r.
 378. VI Konferencja SEMAFOR - Security, Management and Audit Forum. Organizator: Stowarzyszenie ISSA Polska, ISACA Warsaw Chapter oraz magazyn Computerworld. Warszawa, 6 marca 2013 r.
 379. IV Forum "Corporate Legal Counsel 2013". Organizator: Blue Business Media. Warszawa, 28 lutego 2013 r.
 380. IV Forum Prawa Nowych Technologii "Prawo komunikacji elektronicznej w praktyce gospodarki i administracji". Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, 27 lutego 2013 r.
 381. Konferencja pt. "Nadużycia we wnioskach kredytowych". Organizator: SmithNovak, s.r.o. Praga. Warszawa, 26 lutego 2013 r.
 382. Warsztaty nt. praktyk wdrożenia procedur FATCA w polskich instytucjach finansowych. Organizator: MM Conferences. Warszawa, 25 lutego 2013 r.
 383. Konferencja nt. ochrony danych osobowych i wizerunku ofiar przestępstw. Organizator: Prokuratura Generalna. Warszawa, 22 lutego 2013 r.
 384. Międzynarodowa Konferencja 2013 ePSI pt. "Gotcha! - getting everyone on board". Organizatorzy: ePSI Platform oraz Centrum Cyfrowe. Warszawa, 22 lutego 2013 r.
 385. Seminarium "Accountability Phase V. The Essentials Elements in Distributed Environments". Organizatorzy: GIODO oraz Centre for Information Policy Leadership. Warszawa, 20-21.02.2013 r.
 386. Spotkanie GIODO z kadrą kierowniczą Agencji Rynku Rolnego. Organizator: Agencja Rynku Rolnego. Pułtusk, 20 lutego 2013 r.
 387. Seminarium z cyklu "Teleinformatyka w przedsiębiorstwach sieciowych" pt. Rozwój technologii do wdrażania smart metering/grid w przedsiębiorstwach sieciowych". Warszawa, 20 lutego 2013 r.
 388. Konferencja nt. praktycznych aspektów funkcjonowania ustawy deweloperskiej. Organizator: Wydawnictwo Komentarzy Praktycznych. Warszawa, 19 lutego 2013 r.
 389. Kongres Wolności w Internecie. Organizator: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Warszawa, 13 lutego 2013 r.
 390. Seminarium pt. "Kierunki zmian w europejskim prawie dotyczącym ochrony danych osobowych i ich wpływ na sektor bankowy". Organizatorzy: GIODO, Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich. Warszawa, 13 lutego 2013 r.
 391. Spotkanie GIODO z prezesami, sędziami, prokuratorami i pracownikami sądów apelacji wrocławskiej. Organizator: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Wrocław, 12 lutego 2013 r.
 392. Łódzki Konwent Informatyków. Organizator: Redakcja miesięcznika "IT w Administracji". Spała, 5.02.2013 r.
 393. Okrągły Stół "EU Roundtable Discussion and White Paper Launch". Organizator: Future of Privacy Forum. Bruksela, 22 stycznia 2013 r.
 394. Wykład otwarty dla słuchaczy st. podyplomowych SGH "Zastosowanie technologii cloud computingu w modelu biznesowym". Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa, 18 stycznia 2013 r.
 395. Konferencja "Prawo, Licencje i Normy we współczesnej szkole". Organizatorzy: Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Warszawa, 24 września 2012 r.
 396. Warsztaty poświęcone ochronie prywatności konsumentów w Internecie. Organizatorzy: Komisja Europejska oraz Macedońska Agencja Ochrony Danych. Skopje, 14-15 września 2012 r.
 397. Warsztaty poświęcone dostępowi do orzeczeń sądowych, prawu do anonimowości i ochronie danych osobowych. Skopje, 9-10 maja 2012 r.
 398. Seminarium pt. "Jak postępować z danymi osobowymi: rekomendacje dla mediów". Kijów, 10 kwietnia 2012 r.
 399. Konferencja pt. "Bezpieczeństwo Informacji w nowoczesnej szkole". Katowice, 6 marca 2012 r.
 400. Konferencja pt. "Kształcenie dla e-administracji". Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa, 1 marca 2012 r.
 401. 2nd LAPSI Cpublic Conference. Organizator: Europejska Sieć Tematyczna ds. Prawnych Aspektów informacji Sektora Publicznego. bruksela, 23-24 lutego 2012 r.
 402. V Konferencja o bezpieczeństwie, audycie i zarządzaniu IT. Organizatorzy: Computerworld, ISSA Polska oraz ISACA Warsaw Chapter. Warszawa, 23 lutego 2012 r.
 403. Seminarium pt. "Ochrona danych osobowych a media". Organizator: Dyrekcja Generalna ds. Praw Człowieka i Spraw Prawnych. Kijów, 16 lutego 2012 r.
 404. Seminarium eksperckie pt. "Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - zagrożenia, wyzwania i szanse dla praw podstawowych. Organizator: Rzecznik Praw Obywatelskich. Warszawa, 16 lutego 2012 r.
 405. Konferencja pt. "Cloud computing - z biznesem w chmurze". Organizator: MultiTrain. Warszawa, 8 lutego 2012 r.
 406. Dzień Bezpiecznego Internetu. Organizatorzy: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - NASK, Fundacja Dzieci Niczyje. Warszawa, 7 lutego 2012 r.
 407. Konferencja pt. "Szkoła bezpiecznego Internetu". Organizatorzy: Kidprotect.pl oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie. Warszawa, 6 lutego 2012 r.
 408. Dzień Ochrony Informacji Niejawnych. Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Siemianowice Śląskie, 20 stycznia 2012 r.
 409. Konferencja pt. "Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej". Organizator: Uniwersytet Kardynała Stafana Wyszyńskiego w Warszawie, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne. Warszawa, 12 stycznia 2012 r.
 410. Konferencja Naukowa pt. "Bezpieczeństwo technologii biometrycznych - ochrona danych biometrycznych. Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa, 9 grudnia 2011 r.
 411. Wykład z zakresu bezpieczeństwa baz danych w praktyce aptecznej, dla studentów Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Organizator: Zakład opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.
 412. Konferencja pt. "Wyzwania w zakresie badań nad bezpieczeństwem wewnętrznym - nowa perspektywa finansowa UE 2013-2020". Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Będlewo k/Poznania, 6-7 grudnia 2011 r.
 413. Konferencja Naukowa "Medycyna spersonalizowana. Genom - etyka - prawo". Organizatorzy: Zakład Genetyki Klinicznej oraz Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Lublin, 2 grudnia 2011 r.
 414. IV Konferencja Central European Electronic Card - Warsaw 2011. Organizator: Medien Service. Warszawa, 30 listopada 2011 r.
 415. Konferencja naukowo-branżowa "Bezpieczny hotel - oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012". Organizatorzy: Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Instytut Wiedzy i Umiejętności". Warszawa, 30 listopada 2011 r.
 416. Konferencja "E-zdrowie - bezpieczeństwo i jakość informacji medycznej oraz szerokie zastosowanie technologii telemedycznych dla Unii Europejskiej w ramach Europy Cyfrowej. Organizator: Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. Warszawa, 28-29 listopada 2011 r.
 417. V Ogólnopolskie Forum Komunikacji Publicznej. Organizator: Mennica S.A. Bydgoszcz, 24 listopada 2011 r.
 418. Śniadanie Naukowe dotyczące zasad profilowania klientów przez instytucje. Organizator: Iron Mountain. Warszawa, 24 listopada 2011 r.
 419. IV Międzynarodowa Konferencja "Jakość w działaniu na rzecz bezpieczeństwa praństw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej". Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Józefów, 21 listopada 2011 r.
 420. 6. Europejska Konferencja Ministerialna "Transgraniczne usługi e-administracji dla Europejczyków. Organizator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poznań, 17-18 listopada 2011 r.
 421. Konferencja pt. "Wyzwania XXI wieku czyli niświadomość bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i nie tylko". Organizator: TÜVPOL Sp. z o. o.  Wrocław, 21 października 2011 r.
 422. XIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. Organizator: Wolters Kluwer. Łódź, 18 października 2011 r.
 423. I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Katowice, 6-7 października 2011 r.
 424. Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza, 5 października 2011 r.
 425. Kongres Kupectwa. Organizator: Komitet Handlu przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Warszawa, 23 września 2011 r.
 426. XI Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej "Człowiek w przestrzeni informacyjnej". Organizator: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej. Zakopane, 20-23 września 2011 r.
 427. Konferencja pt. "Działalność agencji zatrudnienia w kontekście realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Łódź, 20 września 2011 r.
 428. Międzynarodowe warsztaty zorganizowane w ramach projektu PRACTIS PRIVACY - APPRAISING CHALLENGES TO TECHNOLOGIES AND ETHICS. Organizator: Uniwersytet Łódzki. Łódź, 21 czerwca 2011 r.
 429. Seminarium poświęcone anonimizacji danych osobowych w działalności Zespołu "Krajowy Mechanizm Prewencji". Organizator: Rzecznik Praw Obywatelskich. Warszawa, 20 czerwca 2011 r.
 430. Konferencja pt. "Standardy bezpieczeństwa dokumentów państwowych". Organizator: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Warszawa, 10 czerwca 2011 r.
 431. Forum ADO/ABI. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, 9 czerwca 2011 r.
 432. Konferencja Naukowa pt. "Bezpieczeństwo w Internecie". Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Naukowa Sieć Komputerowa oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne. Warszawa, 8-9 czerwca 2011 r.
 433. VII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych. Organizator: Krajowe Stowarzyszenie ochrony Informacji Niejawnych. Spała, 25-27 maja 2011 r.
 434. Konferencja pt. "Ochrona danych osobowych na rynku finansowym". Organizator: Wydział prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa, 25 maja 2011 r.
 435. Targi administracji publicznej. Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa, 24 maja 2011 r.
 436. Konferencja pt. "Retencja danych: troska o bezpieczeństwo czy inwigilacja obywateli?". Organizator: Naczelna Rada Adwokacka. Warszawa, 21 maja 2011 r.
 437. Konferencja "Cyberprzestępczość i ochrona informacji". Organizator: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. Warszawa, 20 maja 2011 r.
 438. Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa "Miasto monitorowane - personel, aspekty prawne i technika systemów CCTV". Organizatorzy: Prezydent Miasta Częstochowy, Związek Miast Polskich oraz Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Częstochowa, 19-20.05.2011 r.
 439. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2011. Organizator: Polskie Towarzystwo Informacyjne. Warszawa, 18 maja 2011 r.
 440. Seminarium pt. "Współczesne wyzwania dla praw człowieka w kontekście zagrożeń związanych z rozwojem nowych technologii". Organizator: Rzecznik Praw Obywatelskich. Warszawa, 18 maja 2011 r.
 441. Międzynarodowa Konferencja pt. "Freedom of Knowledge in the Area of Emerging Security Threats". Organizator: Uniwersytet Łódzki. Łódź, 16 maja 2011 r.
 442. Konferencja "Nie daj się złapać w sieć! - prawo autorskie, bezpieczeństwo i dobra osobiste w Internecie". Organizatorzy: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz ELSA Lublin. Lublin, 16 maja 2011 r. 
 443. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka". Organizatorzy: Instytut Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Sejm RP. Warszawa, 18-19 kwietnia 2011 r.
 444. IX edycja seminarium pt. "Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń". Organizator: Polska Izba Ubezpieczeń. Warszawa. 15 kwietnia 2011 r.
 445. Konferencja pt. "Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych - stan obecny i perspektywy zmian. Organizatorzy: Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.
 446. Śniadanie Naukowe "Zmiany do ustawy o ochronie danych osobowych w dobie rozwoju nowoczesnych technologii". Organizator: Iron Mountain. Warszawa, 7 kwietnia 2011 r.
 447. XI Kongres pn. "Programy Lojalnościowe". Organizatorzy: Informedia oraz Puls Biznesu. Kraków, 5-6 kwietnia 2011 r.
 448. Konwersatorium nt. ochrony danych osobowych w biznesie. organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Katowice, 4 kwietnia 2011 r.
 449. Seminarium pt. "Bezpieczeństwo i ochrona danych w modelu cloud computingu". Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, 30 marca 2011 r.
 450. Konferencja pt. "Zabezpieczenie danych osobowych - aktualny stan prawny a rzeczywiste potrzeby". Organizatorzy: Politechnika Warszawska oraz Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Warszawa, 28 marca 2011 r.
 451. II Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011. Organizator: Miesięcznik "Dyrektor Szkoły". Warszawa, 24 marca 2011 r.
 452. Konferencja pt. "Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym". Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 21 marca 2011 r.
 453. Konferencja 4.TeraForum PIIT. Organizator: polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Warszawa, 17 marca 2011 r.
 454. Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich. Organizator: Rada Szkół Katolickich. Częstochowa, 15-16 marca 2011 r.
 455. Konwersatorium nt. ochrony informacji w urzędach administracji samorządowej. Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Rynia, 9 marca 2011 r.
 456. Ogólnopolskie Forum Operatorów Kablowych FORTEL 2011. Organizator: Fundacja Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych "PROTELKO". Wisła, 6-9 marca 2011 r.
 457. Ogólnopolska Konferencja Akademickich Biur Karier. Organizator: Politechnika Łódzka. Łódź, 3-4 marca 2011 r.
 458. Śniadanie Naukowe pt. "Stosowanie przez pracodawcę nowoczesnych technologii nadzoru nad zatrudnionymi". Organizatorzy: GIODO, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Prawnicze Koło Naukowe Summa Sapientia". Warszawa, 17 lutego 2011 r.
 459. Inauguracja studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza, 12 lutego 2011 r.
 460. Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Urzędów Pracy. organizator: Rada Forum Dyrektorów Urzędów pracy. Warszawa, 3 lutego 2011 r.
 461. Seminarium dt. ochrony danych osobowych dla organizacji samorządowych. Organizator: Rada Organizacji Województwa Łódzkiego. Łódź, 20 stycznia 2011 r. 
 462. Konferencja Naukowa "Reforma ochrony prywatności". Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, GIODO oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne. Warszawa, 16 grudnia 2010 r.
 463. Konferencja z okazji obchodzonego 9 grudnia Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji. Organizator: Centralne Biuro Antykorupcyjne. Warszawa, 9 grudnia 2010 r.
 464. XIV Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji "Bezpiecznie jest wiedzieć więcej". Organizator: European Network Security Institute. Wisła, 1-3 grudnia 2010 r.
 465. IX Forum ADO/ABI. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, 16 listopada 2010 r.
 466. I Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz V Forum Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Rynia k/Warszawy, 3-5 listopada 2010 r.
 467. 32. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności. Organizator: Organ Ochrony Danych Państwa Izrael. Jerozolima, 27-29 listopada 2010 r.
 468. Seminarium "Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń społecznych". Organizator: Polska Izba Ubezpieczeń. Warszawa, 11 października 2010 r.
 469. Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Józefów k/Otwocka, 20 września 2010 r.
 470. II Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w sieci". Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa, 8 czerwca 2010 r.
 471. 12. Międzynarodowe Spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Organizator: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Sopot, 17-20 maja 2010 r.
 472. Wiosenna Konferencja Europejskich Rzeczników Ochrony prywatności i Danych Osobowych. Organizator: Organ Ochrony Danych Republiki Czeskiej. Praga, 29-30 kwietnia 2010 r.
 473. Seminarium, pt. "Prawnokarna ochrona danych osobowych". Organizatorzy: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa, 25 lutego 2010 r.
 474. III Kongres Prawa Oświatowego. Organizator: Instytut Badań w Oświacie. Poznań, 3 grudnia 2009 r.
 475. VII Forum ADO/ABI pt. "Outsourcing procesów przetwarzania danych osobowych". Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, 17 listopada 2009 r.
 476. III edycja Forum IAB 2009. Organizator: IAB Polska. Warszawa, 4-5 listopada 2009 r.
 477. Konferencja informacyjno-promocyjna "Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli". Organizatorzy: GIODO oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Gliwice, 28 października 2009 r.
 478. VI Ogólnopolska Konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw. Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje. Warszawa, 27 października 2009 r.
 479. III Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie". Organizatorzy: NASK, Fundacja Dzieci Niczyje. Warszawa, 30 września 2009 r.
 480. Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w Internecie". Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa, 16 czerwca 2009 r.
 481. V Kongres Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. Kazimierz Dolny, 3 czerwca 2017 r.
 482. III Konferencja: Holistyczne Zarządzanie Danymi osobowymi. Praktyka Marketingu a Zarządzanie Danymi Osobowymi. Organizator: Global Information Security Sp. z o.o. Mikołajki, 21 maja 2009 r.
 483. X Konferencja Okrągłego Stołu "Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego - bezpieczeństwo w warunkach powstającego Społeczeństwa Informacyjnego". Organizator: Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Warszawa, 15 maja 2009 r.
 484. III Konferencja tygodnika Computerworld "Call Contact Center - bądźmy w kontakcie". Warszawa, 1 kwietnia 2009 r.
 485. V seminarium "Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń". Organizator: Polska Izba Ubezpieczeń. Warszawa, 25 marca 2009 r.
 486. Konferencja pt. "Strategiczne Forum Liderów Marketingu, Mediów i Komunikacji". Dyskusja panelowa: "Skuteczna ochrona danych osobowych w Polsce - konsekwencje dla marketingu". Organizator: Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego. Warszawa, 12 marca 2009 r.
 487. Konferencja 3.TeraForum. Organizator: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Warszawa, 11 marca 2009 r.
 488. Konferencja pt. Problemy Edukacji Prawno-Informatycznej". Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa, 26 lutego 2009 r.
 489. Konferenacja pt. "Zarządzanie w oświacie". Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Warszawa, 26 lutego 2009 r.
 490. Konferencja pt. "Dobre praktyki przetwarzania danych osobowych w bankach - spojrzenie praktyków". Organizator: Związek Banków Polskich. Warszawa, 28 stycznia 2009 r.
 491. Konferencja pt. "Monitoring wydatkowania wybranych funduszy publicznych. Konflikt między przepisami dot. dostępu do informacji publicznej a ochrony danych osobowych". Organizator: Fundacja im. Stefana Batorego. Warszawa, 28 stycznia 2009 r.
 492. Seminarium "Tajemnica statystyczna w postępowaniu karnym. Między dobrem wymiaru sprawiedliwości a wiarygodnością danych statystycznych". Organizatorzy: Główny Urząd Statystyczny w Krakowie, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 15 stycznia 2009 r.
 493. I Międzynarodowe Seminarium dotyczące Ochrony Danych i Prawnego Statusu Jednostki. Organizator: Universytet Rey Juan Carlos. Madryt, 4 grudnia 2008 r.
 494. Seminarium pt. "Przyspieszenie dochodzenia prawnokarnego i ścigania transgranicznej przestępczości gospodarczej". Organizatorzy: Ministerstwo Sprawiedliwości Niemiec oraz Francji, Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Paryż, 17-19 listopada 2008 r.
 495. Okrągły Stół z Michałem Serzyckim, Generalnym Inspektorem ochrony Danych Osobowych i dyrektorami departamentów Biura GIODO. organizator: European Privacy Officers Network. Warszawa, 12-13 listopada 2008 r.
 496. V Forum ADO/ABI pt. "Nowe zjawiska i problemy wykonania ustawowych obowiązków ochrony danych osobowych". Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Warszawa, 6 listopada 2008 r.
 497. XII Konferencja SECURE 2008 - bezpieczeństwo teleinformatyczne. Organizator: NASK CERT Polska ENISA. Warszawa, 2 października 2008 r.
 498. Seminarium pt. "Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń". Organizator: Polska Izba Ubezpieczeń. Warszawa, 2 października 2008 r.
 499. Konferencja pt. "Bezpieczeństwo w sieciach handlowych". Organizator: Grupa KONSALNET, Puls Biznesu oraz POHiD. Warszawa, 26 września 2008 r.
 500. XXII Kongres "Prawo do prywatności: ochrona praw jednostki a globalna ekonomia". Organizator: Związek Adwokatów Europejskich. Wrocław, 6 czerwca 2008 r.
 501. Konferencja "Holistyczne zarządzanie danymi osobowymi II". Organizator: Global Information Security Sp. z o.o. Mikołajki, 6 czerwca 2008 r.
 502. Konferencja pt. "Biznes a ochrona danych osobowych". Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu. Nowy Sącz, 20 maja 2008 r.
 503. IX Konferencja Okrągłego Stołu "Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Człowiek wobec wyzwań powstającego Społeczeństwa Informacyjnego". Organizator: Stowarzyszenie Elektryków Polskicj. Warszawa, 16 maja 2008 r.
 504. Konwent Przewodniczących i Radców Prawnych Okręgowych Izb Lekarskich. Organizator: Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim. Mierzęcin, 9 maja 2008 r.
 505. Seminarium pt. "Jakość danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeń". Organizator: Polska Izba Ubezpieczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2008 r.

Ostatnie aktualności