UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Komisja Europejska przedstawiła wyniki badania Eurobarometru dotyczącego ochrony danych - 24 czerwca 2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-07-20
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-07-20 09:07:04
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2015-07-22 12:23:05

24 czerwca 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła wyniki specjalnego badania Eurobarometru dotyczącego ochrony danych przeprowadzonego na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów wśród niemal 28 000 obywateli z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej w okresie od 28 lutego do 9 marca 2015 r.

Ankieta miała pomóc we wsparciu zakończenia prac nad reformą ochrony danych poprzez przeanalizowanie poglądów obywateli UE na temat kwestii związanych z ochroną danych.

Badanie pokazuje, że ochrona danych osobowych nadal pozostaje istotną kwestią dla obywateli państw członkowskich UE. Istotnym ustaleniem jest to, że zaufanie obywateli do środowisk cyfrowych pozostaje na niskim poziomie. Dwie trzecie respondentów (67%) odpowiedziało, że martwią się faktem, iż nie mają kontroli nad informacjami, które podają w Internecie, podczas gdy tylko 15% odpowiedziało, że mają nad nimi pełną kontrolę. Jednocześnie sześciu na dziesięciu respondentów wskazało, że nie ufają firmom internetowym (63%) czy też firmom telefonicznym oraz internetowym dostawcom usług (62%).

Respondenci mają również poważne obawy co do konsekwencji gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania ich danych. Siedem na dziesięć osób ma obawy co do wykorzystywania ich danych w celach innych niż ten, dla którego je pierwotnie zebrano.

Ponadto większość obywateli uważa, że ochrona danych osobowych nie powinna być ograniczona granicami. Dziewięciu na dziesięciu europejczyków (89%) sądzi, że powinni mieć ten sam poziom ochrony swoich danych osobowych, niezależnie od kraju, w którym organ lub firma prywatna przetwarza ich dane osobowe.

Jeżeli chodzi o wyniki badania dotyczące obywateli Polski, dla przykładu w kwestii  postrzegania kontroli nad danymi osobowymi, 23% polskich respondentów wskazało, iż posiadają pełną kontrolę nad swoimi danymi, które podają w Internecie, 51% - częściową kontrolę, zaś 21% - brak kontroli.

Warto również zwrócić uwagę m.in. innymi na następujące wyniki badania:

 • Od 2010 r. istotnie wzrósł poziom zaniepokojenia odnotowywaniem działań osób przy użyciu kart płatniczych, przy czym wzrost ten największy był w przypadku Polski (54%, +12pp).
 • Polska znalazła się też wśród krajów, w których od 2010 r. zaobserwowano duży wzrost proporcji respondentów zaniepokojonych odnotowywaniem codziennych działań przy użyciu telefonów komórkowych lub aplikacji mobilnych (58%, +13pp).
 • Poziom obaw w związku z odnotowywaniem codziennych działań w Internecie wzrósł w większości krajów od 2010 r., w tym w Polsce do 47% (+16pp), plasując ją na 3 miejscu wśród krajów o największym wzroście w tym zakresie.
 • Podczas gdy w szeregu krajów znacznie zmalał procent respondentów wyrażających obawy co do wykorzystywania kart sklepowych lub lojalnościowych w celu odnotowywania ich działań, m.in. w Polsce odnotowano wzrost do 47% (+16pp).
 • W przypadku Polski poziom respondentów zgadzających się ze stwierdzeniem „Podawanie danych osobowych to zwiększająca się część nowoczesnego życia” zmalał do 65% (-13pp).
 • W niemal wszystkich państwach członkowskich wzrósł procent respondentów mających poczucie, że muszą podawać dane osobowe w Internecie, w tym m.in. w Polsce odnotowano znaczny wzrost (47%+22pp).
 • Poziom zgody ze stwierdzeniem „Podawanie danych osobowych nie jest dla mnie istotną kwestią” zauważalnie zmalał m.in. w Polsce do 34 % (-10pp).
 • W Polsce wyraźnie zmalał procent respondentów podzielających zdanie, że kwestią wdrożenia zasad ochrony danych osobowych powinny zajmować się instytucje europejskie (30%, -12pp), natomiast znacznie wzrósł procent osób uważających, że kwestią tą powinny się zajmować instytucje krajowe.
 • Większość ludzi we wszystkich państwach członkowskich, w tym w Polsce 61% respondentów, ma zaufanie do instytucji opieki zdrowotnej w zakresie przetwarzania przez nie ich danych osobowych.
 • Polska (21%) znalazła się w grupie czterech krajów, w których ponad jedna piąta respondentów nie czyta polityk prywatności, ponieważ sądzą, że strony internetowe i tak nie będą przestrzegać ich postanowień.
 • Mniej niż połowa polskich respondentów (44%) wskazała, że próbowali zmienić swoje ustawienia prywatności w swoim profilu na internetowym portalu społecznościowym.
 • Respondenci z 11 państw członkowskich, w tym Polski (37%), jako powód niedokonania zmiany ustawień prywatności wskazali, iż ufają określonym stronom internetowym, że zastosowały odpowiednia ustawienia.
 • Podczas gdy większość osób z państw członkowskich twierdzi, że organy publiczne powinny być odpowiedzialne za zapewnienie, że dane osobowe podawane online będą zbierane, przechowywane i przekazywane w bezpieczny sposób, w Polsce uważa tak tylko 39% procent respondentów (podobnie w Wielkiej Brytanii – 40%).
 • Polska znalazła się wśród dwóch krajów z najmniejszym procentem osób korzystających z komunikatorów i czatów oferowanych na stronach internetowych (36%).
 • 20% respondentów z Polski wskazało, że nabywają produkty i usługi online co najmniej raz w tygodniu (plasując Polskę na 5 miejscu), podczas gdy w pozostałych 23 państwach członkowskich mniej niż jedna piąta osób czyni to co najmniej raz w tygodniu.

Więcej informacji na temat wyników badania:

Sprawozdanie z badania Eurobarometru dotyczącego ochrony danych (wersja angielska): http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_431_en.pdf

Podsumowanie badania (wersja angielska: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_431_sum_en.pdf.

Podsumowanie wyników badania dla Polski (wersja polska): http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_431_fact_pl_pl.pdf

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości: http://ec.europa.eu/justice/index_pl.htm

Strona internetowa Vĕry Jourovej, Komisarz Wymiaru Sprawiedliwości, Konsumentów i Równouprawnienia Płci: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova_en

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-07-20
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-07-20 10:00:12
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2015-07-22 12:23:05

Ostatnie aktualności