UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Dane medyczne wymagają szczególnej ochrony, 13.01.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2016-01-20
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2016-01-21 09:01:31
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-01-21 10:01:02

Dane o stanie zdrowia powinny być chronione w sposób szczególny, zarówno przez ich administratorów, jak i każdego z nas.

Kwestia ochrony danych medycznych, które należą do kategorii danych osobowych szczególnie chronionych, była tematem spotkania z dziennikarzami, które odbyło się 13 stycznia 2016 r. w Katowicach tuż przed rozpoczęciem konferencji naukowej na ten temat, współorganizowanej przez GIODO i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Uczestniczyli w nim: dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), Jego Magnificencja prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Czesław Martysz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz reprezentujące Biuro GIODO Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg oraz Bogusława Pilc, dyrektor Departamentu Inspekcji.

Bardzo zależy nam na tym, żeby wiedza na temat tego, w jaki sposób zabezpieczać dane przed nieuprawnionym ujawnianiem była wysoka – mówiła dr Edyta Bielak-Jomaa, podkreślając, że powinni ją mieć zarówno administratorzy danych, jak i każdy z nas.

Często nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji, jakie wiążą się z ujawnianiem przez nas, np. na różnego rodzaju portalach, określonych informacji – wskazywała Monika Krasińska. Tymczasem, jak podkreślała, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że upubliczniając dane w sieci, tracimy nad nimi kontrolę. To powoduje, że są one pozyskiwane i wykorzystywane przez wiele osób i podmiotów – nie zawsze zgodnie z prawem lub naszymi intencjami.

Uczestnicy konferencji wyjaśniali, że prawo reguluje kwestie dostępu do dokumentacji medycznej, wyznaczając krąg podmiotów, które mogą się z nią zapoznawać. Prof. Czesław Martysz zwracał jednak uwagę, że choć prawodawca posługuje się sformułowaniem „dane medyczne”, to brak jest ścisłej definicji tego pojęcia. – Na tym tle dochodzi więc do wątpliwości wykładniczych – dodał. Jak jednocześnie wskazywano, wejściem w posiadanie danych na temat stanu zdrowia konkretnych osób jest zainteresowanych wiele podmiotów, jak choćby pracodawcy, banki czy firmy ubezpieczeniowe. Dlatego tak ważne jest, na co wskazywała dyr. Bogusława Pilc, by administratorzy danych dbali o właściwe ich zabezpieczenie, m.in. przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym czy dostaniem się w ręce osób do tego nieuprawnionych.

Dr Edyta Bielak-Jomaa wskazywała, że do Biura GIODO dość często wpływają sygnały dotyczące różnych naruszeń w tym zakresie. Jak mówiła, zdarzały się np. przypadki wyrzucania dokumentacji medycznej na śmietnik, zaś niedawno pracownica jednego ze szpitali oddała takie dokumenty na makulaturę. – Tego rodzaju zachowanie jest absolutnie niedopuszczalne – podkreślała.

W opinii uczestników spotkania, bardzo istotną kwestią jest podnoszenie świadomości dotyczącej potrzeby ochrony wszelkich dokumentów, którymi się posługujemy. Jako przykład podano upowszechniającą się praktykę pozostawiania dowodów osobistych w zastaw za wypożyczany sprzęt. Tymczasem, jak wskazano, postępowanie takie wprost narusza przepisy ustawy o dowodach osobistych, ale co istotniejsze, może skutkować kradzieżą tożsamości.

Prof. Wiesław Banyś poinformował dziennikarzy o podpisaniu porozumienia o współpracy między GIODO a Uniwersytetem Śląskim. – Chcemy szerzyć kulturę ochrony danych osobowych, bo jest to dziedzina niezwykle ważna – zaznaczył.

Odbywające się w Katowicach spotkanie było częścią obchodów X Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Kwestie związane z właściwą ochroną danych osobowych, w tym zasad, jakie należy stosować przy ich udostępnianiu, były także poruszane podczas indywidualnych wywiadów, jakich dr Edyta Bielak-Jomaa oraz przedstawiciele Biura GIODO udzielali lokalnym mediom.

Ostatnie aktualności