UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

ABI to gwarant legalnego przetwarzania danych osobowych, 23.02.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2016-02-23
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2016-02-23 14:02:25
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-02-24 10:44:56

ABI ma być gwarantem tego, że nasze dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem.

Od ponad roku administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) mają nowe uprawnienia i obowiązki, a temu, by mogli je skutecznie realizować, służy nowy sposób ich umocowania w strukturze administratorów danych, którzy ich powołali. Obecnie rolą ABI, który ma być podporządkowany jedynie kierownikowi jednostki organizacyjnej, jest zapewnianie efektywnego nadzoru nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Podejmując decyzję o powołaniu ABI na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, administrator danych pozyskuje dla swojej organizacji osobę, która ze względu na posiadaną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych zadba o kompleksowe zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

–  ABI, działając na rzecz i w imieniu administratora danych, powinien wspierać go w prawidłowym kształtowaniu polityki związanej z przetwarzaniem danych osobowych – mówił minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podczas spotkania z dziennikarzami, które odbyło się 23 lutego 2016 r. przy okazji konferencji naukowej poświęconej ABI-m, współorganizowanej w Warszawie przez GIODO oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Minister podkreślał, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) postrzega ABI jako swojego sojusznika i zachęca administratorów danych do ich powoływania.

Jednocześnie zaznaczał, że w dobie postępu technologicznego pożądane jest, by ABI miał również odpowiednią wiedzę w zakresie nowych technologii, które w znaczący sposób wpływają na pozyskiwanie i wykorzystywanie naszych danych osobowych. Zastępca GIODO poruszył przy tej okazji kwestię nasilającego się i niepokojącego zjawiska, jakim jest kradzież tożsamości. Zapowiedział, że GIODO będzie podejmował wszelkie możliwe działania, by mu zapobiegać.

 

Ostatnie aktualności