UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Porozumienie między GIODO i PIU o współpracy, 10.05.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-05-10
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-05-13 14:05:19
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-05-23 13:48:57

Wspólne działanie na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych to główne założenie porozumienia zawartego między GIODO i PIU.

Porozumienie przewiduje, że strony będą współpracować na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych oraz w celu właściwego stosowania przez członków Polskiej Izby Ubezpieczeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych opublikowanego 4 maja 2016 r., które zacznie obowiązywać we wszystkich krajach unijnych 25 maja 2018 r. PIU zobowiązało się, że podejmie działania w celu stworzenia kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Kodeks przygotowany będzie zgodnie z wymaganiami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przepisami prawa krajowego oraz z uwzględnieniem specyfiki sektora ubezpieczeniowego. GIODO zobowiązał się zaś do udzielania niezbędnych informacji pomocnych w opracowaniu takiego dokumentu. Minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) podpisali porozumienie 10 maja 2016 r. w Sopocie podczas IV Kongresu PIU.

 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Generalny Insektor Ochrony Danych Osobowych 2016-05-10
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-05-13 14:55:22
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-05-13 14:57:44

Ostatnie aktualności