UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Ochrona danych osobowych a działania na rzecz cyberbezpieczeństwa, 20.05.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-05-20
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-05-20 13:05:12
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-05-23 13:48:15

20 maja 2016 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie odbyła się konferencja „Strategia Cyberbezpieczeństwa dla Polski. Aspekty instytucjonalne i prawne”, współorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Podczas uroczystego otwarcia obrad plenarnych głos zabrała m.in. dr Edyta Bielak-Jomaa, GIODO, będąca członkiem komitetu naukowo-programowego konferencji.

Jak zauważyła, w dzisiejszych czasach główną siłą napędową rozwoju wielu podmiotów działających w różnych branżach są dane osobowe, bowiem ich przetwarzanie odgrywa coraz większą rolę w rozwijaniu zupełnie nowych, innowacyjnych usług dla społeczeństwa. Niesie to za sobą nowe wyzwania i duże zagrożenia dla prywatności, a także zagrożenia związane z naruszeniem cyberbezpieczeństwa.

W opinii GIODO, ochrona danych osobowych ma liczne związki z działaniami na rzecz cyberbezpieczeństwa. – Widać to doskonale w kolejnych inicjatywach Komisji Europejskiej. W 2012 r. przedstawiła ona projekt reformujący ramy ochrony danych osobowych, a w 2013 r. europejską strategię cyberbezpieczeństwa – prezentując obie inicjatywy jako awers i rewers tego samego medalu – mówiła. Działania Komisji Europejskiej służą jednak przede wszystkim budowaniu zaufania obywateli do usług cyfrowych. – Z pewnością nie jest bowiem możliwe rozwijanie tak ambitnych projektów, jak budowa jednolitego rynku cyfrowego, bez wysokiego poziomu zaufania konsumentów do bezpieczeństwa ich danych w świecie wirtualnym – stwierdziła dr Bielak–Jomaa.

GIODO zwróciła także uwagę na wzajemną relację, łączącą ochronę danych osobowych i cyberbezpieczeństwo. - Właściwe wdrożenie wymogów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych niewątpliwie przyczynia się także do zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Z drugiej natomiast strony zapewnienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni tworzy warunki do właściwego wdrożenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przez administratorów i inne podmioty przetwarzające dane – wskazała.

Na koniec dodała, że mając świadomość możliwości wystąpienia potencjalnych konfliktów pomiędzy ochroną danych osobowych a działaniami na rzecz cyberbezpieczeństwa, jest to dobry moment na rozmowę o czekających nas wyzwaniach.

Dr Wojciech Wiewiórowski, zastepca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, ocenił natomiast, iż bezpieczeństwo informacyjne musimy sobie zapewnić sami jako państwo, nie możemy na to liczyć w ramach struktur europejskich. Kluczowe jest zwalczanie cyberprzestępczości i obrona infrastruktury krytycznej.

O potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i cybernetycznego mówił również Tomasz Zdzikot, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Już w 1997 r. mieliśmy do czynienia z pierwszym atakiem tego typu - na lotnisko w Worcester w Stanach Zjednoczonych. Raport NIK z czerwca 2015 r. pokazał brak systemowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa w państwie, natomiast raport NIK z 16 maja 2016 r. fakt, że poprzednie MSW nie było w stanie identyfikować źródeł ataku. Obecnie MSWiA pracuje nad założeniami strategii cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni - dodał.

Konferencja ta jest VIII edycją cyklu „Bezpieczeństwo w Internecie”.

Ostatnie aktualności