UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Międzynarodowe warsztaty nt. ochrony danych osobowych w obszarze aktywnych programów rynku pracy,16.05.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-05-24
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2016-05-24 10:05:31
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2016-05-24 13:34:13

„Międzynarodowe doświadczenia w zakresie wykorzystania i ochrony administracyjnych danych osobowych” – to tytuł warsztatów zorganizowanych w dniu 16 maja 2016 r. w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju i Bank Światowy.

Wymiana doświadczeń w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym wykorzystywanym przez administrację publiczną, w szczególności zaś możliwości oceny aktywnych programów rynku pracy dzięki wykorzystaniu danych administracyjnych, były głównym celem tego międzynarodowego warsztatu.

Sesje obejmowały udział ekspertów zagranicznych, jak również przedstawicieli krajowych instytucji zaangażowanych w analizę, ochronę i zarządzanie zbiorami danych administracji publicznej.

Pani dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wystąpiła w sesji poświęconej analizie efektów programów polityk publicznych, z prezentacją nt. prawnych uwarunkowań wykorzystania danych indywidualnych w celu ewaluacji polityki zatrudnienia w Polsce. Natomiast przedstawiciel Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pani Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg – uczestniczyła w dyskusji panelowej z udziałem przedstawicieli administracji rządowej oraz Banku Światowego podczas sesji dotyczącej zaawansowanego wykorzystania danych administracyjnych. W trakcie dyskusji GIODO podkreślał konieczność tworzenia przepisów rangi ustawowej stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych przez organy władzy publicznej. Niezależnie od ważnych i użytecznych celów analiz prowadzonych przez administrację publiczną, jeśli przedmiotem analizy są dane osobowe, niezbędnym jest stworzenie odpowiednich podstaw prawnych dla takiego przetwarzania.

Przedstawiciel GIODO zwrócił szczególną uwagę na konieczność przeglądu dotychczasowych ram prawnych w zakresie funkcjonowania rejestrów publicznych a także  przekazywania i wymiany danych osobowych w ramach różnego rodzaju programów badawczych prowadzonych przy udziale wielu instytucji sektora publicznego. W praktyce brak regulacji dotyczących tych zagadnień albo ich szczątkowość powoduje trudności w realizacji zadań zlecanych, np. w obszarze badań rynku pracy. Okres, w którym nie tylko taka analiza musi być dokonana ale także zakończona wprowadzeniem niezbędnych zmian ustawowych, jest coraz krótszy z uwagi na uchwalone tzw. ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, stosowane od 25 maja 2018 r.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-05-24
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2016-05-24 10:23:34
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2016-05-24 13:34:13

Ostatnie aktualności