UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konferencja Europejskich Organów Ochrony Danych w Budapeszcie, 26-27 maja 2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-05-31
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2016-05-31 14:05:59
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2016-06-01 10:49:06

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wraz z przedstawicielami Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, wzięli udział w Konferencji Europejskich Organów Ochrony Danych zorganizowanej przez węgierski Krajowy Organ Ochrony Danych i Wolności Informacji w dniach 26-27 maja 2016 r. w Budapeszcie.

Konferencja pt. ‘New frameworks of cooperation’ poświęcona była wyzwaniom, przed jakimi stoją organy ochrony danych w obliczu wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz planowanej modernizacji Konwencji 108 Rady Europy. Wśród zagadnień dyskutowanych podczas Konferencji znalazły się m.in. kwestia nadzoru organów ochrony danych osobowych nad działalnością służb specjalnych oraz problem dostosowania krajowych przepisów w Państwach Członkowskich UE do postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W trakcie Konferencji Europejscy Rzecznicy Ochrony Danych przyjęli dwie rezolucje - pierwsza z nich poświęcona była nowym ramom współpracy między organami ochrony danych osobowych, druga zaś transgranicznym przepływom danych osobowych.

W ramach Konferencji odbył się także wspólny warsztat Podgrupy ds. współpracy Grupy Roboczej Art. 29 oraz projektu PHAEDRA II zorganizaowny przez Biuro GIODO. Podczas spotkania dyskutowano możliwości implementacji rozwiązań i najlepszych praktych z innych obszarów prawa (jak np. współpraca organów w obszarze ochrony konkurencji i konsumentów) w celu poprawienia praktycznej współpracy miedzy organami ochrony danych oraz praktyczne problemy dostosowania krajowych przepisów w Państwach Członkowskich UE do postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-06-01
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2016-06-01 10:45:33
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2016-06-01 10:49:06
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-06-01
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2016-06-01 10:46:37
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2016-06-01 10:49:06

Ostatnie aktualności