UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

„Inspektor ochrony danych – kontynuator administratora bezpieczeństwa informacji czy nowa funkcja zapewniająca przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych?”, 29.06.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-06-30
Wprowadził‚ informację: Sylwia Bator 2016-06-30 10:06:25
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-06-30 10:57:25

29 czerwca 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja kończąca I edycję studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji”, które pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji uruchomione zostały w Instytucie Nauk Prawnych PAN w roku akademickim 2015/2016.

Została ona poświęcona funkcji inspektora ochrony danych, który od 25 maja 2018 r., a więc od czasu, kiedy obowiązywać zaczną przepisy unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, zastąpi dotychczasowego administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

Otwierając konferencję dr Edyta Bielak-Jomaa, GIODO, przypomniała, że niezbędne  jest rozpoczęcie prac mających na celu dostosowanie przepisów krajowych do postanowień rozporządzenia, w tym przygotowanie samych administratorów danych do stosowania nowych przepisów - Zmiany zasad ochrony danych osobowych budzą bowiem wśród nich wiele obaw dotyczących właściwego stosowania nowych przepisów – wskazała.

Jak dodała, uruchomienie studiów podyplomowych z tego zakresu ma ułatwić obecnym i przyszłym administratorom bezpieczeństwa informacji, a z czasem – przyszłym inspektorom ochrony danych osobowych - skuteczne i świadome wdrożenie tych nowych zasad – tak, by proces przetwarzania danych osobowych w ich instytucjach był zorganizowany w sposób zgodny z przepisami prawa.

Minister Bielak-Jomaa podkreśliła również, że współpracę organu z ABI, a w przyszłości inspektorami ochrony danych, postrzega jako niezwykle ważną i potrzebną - Ich wiedza, właściwe przygotowanie i doświadczenie może zagwarantować wysoki poziom zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych w funkcjonowaniu podmiotu, który takiego eksperta powoła – dodała.

Konferencja ta była również okazją do wręczenia dyplomów absolwentom I edycji wspomnianych studiów.

Ostatnie aktualności