UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Jak przygotować się do stosowania rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 7.07.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO 2016-07-07
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-07-07 16:07:06
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-07-07 16:51:44

Omówieniu przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i przygotowaniu do ich stosowania poświęcone było seminarium zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw i kancelarię prawną PwC Legal we współpracy z GIODO.

Odbyło się ono 7 lipca 2016 r. w Hotelu Intercontinental w Warszawie, a jego uczestnicy zgodnie wskazywali, że choć nowe przepisy zaczną być stosowane od 25 maja 2018 r., to już teraz trzeba zacząć przygotowywać się do nadchodzących zmian.

Podkreślała to również otwierająca obrady dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), wskazując, jak ważna jest dyskusja i wymiana poglądów w tym zakresie.

Dowiodło tego między innymi wystąpienie Piotra Drobka, zastępcy dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO, który zaznaczał, że unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych stanowi swego rodzaju szkielet mający zapewnić elastyczność przyjętych rozwiązań. Stąd, jak wskazywał, przewidywane w jego przepisach możliwości uszczegółowienia, modyfikacji, a czasami ograniczenia postanowień, obowiązków bądź uprawnień, m.in. poprzez przyjęcie odpowiednich rozwiązań w prawie krajowym. Na przykładach wymieniał obszary, w których będzie to możliwe. Jak jednak podkreślał, muszą się one mieścić w ramach przewidzianych przez rozporządzenie. Ogólne zasady ochrony danych osobowych określone w tym akcie prawnym są bowiem niezmienne.

Dyrektor Drobek przestrzegał też, by na nowe regulacje nie patrzeć przez pryzmat obecnych polskich przepisów i doświadczeń wynikających z ich stosowania. – Rozporządzenie w wielu przypadkach wprowadza bowiem rozwiązania, które z polskiej perspektywy są nowe, choć nie stanowią nowości, jeśli spojrzymy na regulacje europejskie – powiedział.

O tym, jakie nowe prawa na mocy unijnego rozporządzenia zyskają osoby, których dane dotyczą, mówił Jędrzej Niklas reprezentujący Fundację Panoptykon. Wśród nich wymienił m.in. prawo do przejrzystego informowania i komunikowania, w tym na etapie pozyskiwania danych, prawo do przenoszenia danych czy żądania w określonych sytuacjach ograniczenia przetwarzania.

Z punktu widzenia przedsiębiorców niezwykle ciekawe było wystąpienie Joanny Brylikowskiej, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji w Provident Polska SA. Przedstawiła ona listę zadań, które firmy powinni wykonać, by odpowiednio przygotować się do stosowania nowych rozwiązań. Radziła, by zacząć m.in. od: przedstawienia osobom decyzyjnym skali czekających nas zmian, zinwentaryzowania zasobów danych osobowych w firmie, sposobów ich wykorzystywania, używanych do tego narzędzi i podstaw prawnych legalizujących przetwarzanie. To tylko część z zaprezentowanej ogólnej listy wstępnych działań, których wykonanie jest niezbędne, by wiedzieć, czym i w jaki sposób dany podmiot dysponuje, czy stosowane przez niego rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych są zgodne z przepisami rozporządzenia. Dopiero bowiem na tej podstawie można stworzyć mapę rozbieżności, która będzie podstawą do opracowania listy zadań do wykonania oraz określenia, jakie zasoby są w tym celu niezbędne oraz jakie wiążą się z tym koszty. Joanna Brylikowska podkreślała przy tym, że jest do żmudna, ale istotna praca. Żeby zaś przyniosła oczekiwane efekty, ważne jest, by na żadnym z jej etapów nie popełnić błędów.

Porównanie obowiązków, jakie na administratorów danych nakładają obecne przepisy prawa oraz unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, było z kolei przedmiotem wystąpienia Anny Kobylańskiej kierującej praktyką prawa własności intelektualnej, nowych technologii i ochrony danych osobowych w kancelarii PwC Legal. Podkreślała ona, że rozporządzenie w niektórych sytuacjach daje administratorom danych więcej swobody co do wyboru konkretnych rozwiązań, lecz zwiększa przy tym ich odpowiedzialność za podjęte decyzje.

Podczas seminarium odbyło się także wręczenie nagród laureatom VI edycji konkursu na najlepszy esej studencki dotyczący wybranego zagadnienia ochrony danych osobowych organizowanego przez GIODO przy wsparciu merytorycznym kancelarii prawnej PwC Legal.

 

Załączone pliki

[636.65K]
Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO 2016-07-07
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-07-07 16:45:16
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-07-07 16:51:35

Ostatnie aktualności