UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Z dyrektorami generalnymi urzędów wojewódzkich o reformie ochrony danych, 8.09.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-09-08
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-09-08 14:09:56
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-02-09 14:19:24

Temu, jaki wpływ na przetwarzanie danych osobowych przez administrację publiczną wywrze unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, poświęcone było wystąpienie zastępcy GIODO podczas spotkania z dyrektorami generalnymi urzędów wojewódzkich.

Minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) był gościem honorowym spotkania dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich z Szefem Służby Cywilnej, Dobrosławem Dowiatem–Urbańskim, które pod patronatem wojewody pomorskiego, Dariusza Drelicha, odbyło się 8 września 2016 r. w Gdańsku.

Swoje wystąpienie minister Andrzej Lewiński poświęcił omówieniu zmian, jakie w systemie ochrony danych osobowych wprowadza unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wskazywał, że wprawdzie jego przepisy będą stosowane dopiero od 25 maja 2018 r., lecz podkreślał, że przygotowania do mających nastąpić zmian należy rozpocząć już teraz, bo to skomplikowany proces, którego nie uda się przeprowadzić w ciągu kilku miesięcy.

Trzeba pamiętać, że rozporządzenie wprowadza zupełnie nowe spojrzenie na pozycję administratora danych i to na niego przenosi ciężar odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z prawem – mówił Minister Andrzej Lewiński. Zaznaczał jednocześnie, że w sektorze administracji publicznej administrator danych będzie miał ważnego, powoływanego obligatoryjnie pomocnika, tj. inspektora ochrony danych osobowych (data protection officer – DPO, który będzie odpowiednikiem dzisiejszego administratora bezpieczeństwa informacji – ABI).

Uczestnicy spotkania wykazali bardzo duże zainteresowanie omawianym tematem, deklarując chęć organizacji podobnych szkoleń w swoich jednostkach organizacyjnych.

Ostatnie aktualności